7258 De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld

17 januari 1959: Boek 77

In uw binnenste moet u luisteren als u mijn stem vernemen wilt. Dat vraagt een geheel zich afsluiten van de aardse wereld en een verzinken in geestelijke gedachten. Het vereist een totaal leegmaken van het hart van aardse gedachten, opdat dit nu gevuld kan worden met gedachtestromen van zuiver geestelijke aard. Zich geheel van de wereld los te maken zal altijd moeilijk zijn voor de mens, maar mijn stem klinkt des te duidelijker, hoe minder indrukken van gedachten het hart belasten die in het wereldse hun oorsprong hebben. Is het hart geheel geleegd, dan kan de stroom van mijn geest zonder belemmering binnen vloeien en dat zult u dan gewaarworden als een ononderbroken aanspreken. Als een overvloeien van mijn geest in u, als een rechtstreeks aangesproken worden door Mij, dat u dan zo duidelijk verneemt als een uitgesproken woord.

Hoe meer u dus aardse gedachten weert, des te duidelijker verneemt u mijn stem. En dat vraagt een voortdurende strijd met de buitenwereld, die steeds weer binnen wil dringen op aandrang van mijn tegenstander, om de vertrouwelijke gedachtewisseling tussen Vader en kind te verstoren. U kunt dat verhinderen door er niet aan toe te geven, doordat u alle gedachten die u vanuit de wereld treffen, afwijst. Doordat u Mij dadelijk aanspreekt in gedachten, dat Ik deze verstoring verhinderen mag. En met uw wil zal rekening gehouden worden, omdat die Mij alleen is toegekeerd.

Mijn stem te horen is derhalve alleen het recht van hen die zich van de wereld kunnen losmaken, voor wie Ik zelf tot een begrip geworden ben dat niet meer door de wereld vervangen kan worden, die Mij herkend hebben als hun Vader van eeuwigheid die u tot Zijn kinderen wil maken en u niet meer opgeeft tot Hij dat doel bereikt heeft. Heeft dit losmaken van de wereld eenmaal plaatsgevonden, dan zal ook de wereld die mens nooit meer terug kunnen winnen, omdat het door Mij rechtstreeks aangesproken worden hem licht geschonken heeft en hij dit licht niet meer missen wil. Maar desondanks zal hij voortdurend tegen de wereld moeten strijden, omdat hij nog midden in de wereld leeft, die op iedere manier probeert op hem in te werken, omdat mijn tegenstander juist ieder vertrouwelijk toespreken verstoren wil, waar en hoe het maar mogelijk is.

Daarom behoort er steeds een sterke wil toe, de verbinding met Mij zo innig te maken dat mijn stem doordringt en de stem van de wereld overstemt. De wil van de mens brengt dat teweeg. En dan zal de mens altijd lof en dank zingen voor Degene die hem aanspreekt en hem daarmee een geschenk geeft van onmetelijke waarde. Want mijn woord is het zichtbare of hoorbare teken van mijn oneindige liefde voor u, mijn schepselen. Het geeft u een bewijs, dat u het zelf in de hand hebt zo'n nauwe verbinding aan te knopen met het hoogste en volmaaktste Wezen. Dat u Zijn stem kunt vernemen en dat u bewijzen van dit aangesproken worden bezit als u Zijn heilig woord neerschrijft zoals u het ontvangt. Dit hoogst volmaakte Wezen spreekt u aan.

Denk erover na wat deze woorden betekenen. Ik spreek van boven tot u, u hoort Mijn stem, u verstaat wat Ik tot u spreek en u kunt daaruit de stem van uw Vader herkennen, die u liefheeft en u voor eeuwig bezitten wil. Ik spreek u aan opdat u vrijwillig tot Mij komt, opdat u begint aan de terugkeer naar Mij in uw vaderhuis - wat Ik door mijn aanspreken bereiken wil. Maar om dit spreken van Mij te kunnen horen moet uw wil vast en sterk zijn. Hij moet steeds weer de innige verbinding met Mij zoeken - die niet aan de oppervlakte van de wereld te vinden ben, maar ver van de wereld. Dus moeten alle wereldlijke gedachten worden teruggedrongen en u moet in de stilte van uw hart luisteren. En u zult dan waarlijk in alle duidelijkheid mijn stem vernemen, omdat Mijn liefde vooral uitgaat naar allen die proberen met Mij in contact te komen, die ernaar verlangen Mij te horen en aan wie Ik Me daarom openbaar volgens mijn belofte, dat Ik tot de mijnen komen zal in de geest en dat Ik bij hen blijf tot aan het einde van de wereld.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
22 DE INNERLIJKE STEM ePub   Kindle  
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   Kindle  
119 Innige verbinding met Jezus Christus ePub   Kindle  
121 Open je hart! ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften