5922 Het Woord van boven - Het uitgieten van de Geest

5 april 1954: Boek 64

Mijn Woord wordt u van boven toegestuurd. En dit is een zichtbaar bewijs dat Mijn Geest in u werkzaam is. Het is niets bovennatuurlijks, veeleer een heel natuurlijk gebeuren dat alleen uw volledige overgave aan Mij vooropstelt, zodat Ik Mijn Geest in een geopend vat kan uitgieten, dat zichzelf welgevormd heeft door een leven in liefde.

Het gebeuren van het uitgieten van Mijn Geest is heel natuurlijk. Maar of u mensen geheel vanzelfsprekend een leven in liefde leidt en dus tevoren de voorwaarden vervult, dat valt vaak zeer te betwijfelen. Want u bent van uw oer- wezen nog te ver verwijderd om vanzelfsprekend de liefde te beoefenen. En daarom is voor u het uitgieten van Mijn Geest ook een onbevattelijk begrip geworden. Maar u verwondert u, als u eenmaal de uitwerking van een leven in ware liefde leert kennen.

Ik ben en blijf eeuwig wat Ik was vanaf het begin: uw Vader die met u wil spreken, die al Zijn gedachten op u wil overdragen en met u verbonden wil blijven. Mijn Liefde zal waarlijk niet ophouden, veeleer u alles doen toekomen wat u nodig hebt om gelukzalig te worden. En daarom moet Ik u aanspreken en u dus Mijn Woord toesturen.

Maar hoewel Ik ook alle mensen aanspreek, toch zijn er maar weinig in staat Mijn aanspreken te vernemen. Mijn Geest kan alleen in diegenen werkzaam worden, die zich zonder weerstand aan Mij overgeven, omdat de geringste weerstand het werken van Mijn Geest onmogelijk maakt. Het ligt dus niet aan Mij. Integendeel, het ligt alleen aan u, of Mijn Geest u overschaduwt, of u ongekende gaven ontvangt, of u bewijzen krijgt van Mijn tegenwoordigheid en Mijn werkzaam zijn bij u.

U zelf zult u tevoren zo moeten vormen, dat Mijn Geest in u kan overvloeien. U zult zelf de wil moeten hebben om door Mij bedacht te worden met genade, kracht en licht. U zult zelf moeten geloven dat Ik zo dicht bij u ben, dat Mijn kracht door u werkt. En u zult in liefde moeten leven. Want alleen liefde verbindt u met Mij.

Alleen door liefde vindt de aaneensluiting plaats, waarvan het gevolg onomstotelijk het werkzaam zijn van Mijn Geest in u is. Het is geen bovennatuurlijke toestand, maar de oerstaat waarin u zich bevond voor uw afval van Mij. Tracht deze weer te bereiken en u zult als goden dingen volbrengen, die u alleen maar kunnen lukken vanuit de verbinding met Mij door uw vormgeving tot Mijn evenbeeld.

Wordt volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Want dat is uw doel, dat u zichzelf vergoddelijkt, wat alleen een leven in liefde tot stand kan brengen. Maar dan bent u ook vervuld van kracht. Want de Liefde is kracht. Ze is Mijn oer-substantie en het moet voor u mogelijk zijn alles tot stand te brengen, als u zich van deze kracht bedient.

Ik Zelf leg u waarlijk geen beperking op. Maar u stelt uzelf grenzen, zodra de liefde en het geloof in u te zwak zijn. Maar daarom spreek Ik u Zelf toe. Want Ik wil u helpen tot een sterk geloof te komen en Ik wijs u ook de middelen en de wegen aan die u het doel laten bereiken, dat Mijn Geest in u werkt zoals Ik het u heb beloofd.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften