6317 Hernieuwde gevangenschap

21 juli 1955: Boek 68

Wat u mensen te wachten staat als u zich niet verandert, kan u niet zwart genoeg voorgeschilderd worden, want het overtreft al het aards voorstelbare. Het is voor u mensen zo verschrikkelijk omdat u de reeds verkregen mate van vrijheid weer moet opgeven, omdat u opnieuw gekluisterd wordt en u zich weer eindeloze tijden in gevangenschap bevindt totdat u eens weer hetzelfde lot als nu ten deel valt, dat u als mens weer over de aarde gaat. Maar al wordt uw lot u nog zo erg voorgesteld, u laat zich daardoor niet raken. En toch zou u dat lot nog kunnen ontgaan als u mijn woorden ter harte zou willen nemen en uzelf veranderen. Want Ik verlang alleen de verandering van uw wezen. Ik verlang alleen dat u mensen onder elkaar uw gezindheid verandert, dat u elkaar helpt in plaats van bestrijdt en vijandig bejegent, dat de een de ander gelukkig maakt en liefde geeft in plaats van elkaar alleen maar kwaad aan te doen en de haat in u te versterken. Ik verlang alleen dat een ieder zich ijverig bezighoudt met onbaatzuchtige naastenliefde. Dan verandert heel zijn wezen en dan treedt de mens in verbinding met Mij zelf, en het gevaar van een hernieuwde kluistering na het einde van deze aarde is voor hem geweken.

En al wilt u niet geloven wat u te wachten staat, toch moest u proberen uzelf te veranderen. Want ook in aards opzicht zou een levenswandel in liefde al een gunstige uitwerking hebben. En uw leven op aarde zou veel gemakkelijker zijn, omdat u dan over een kracht zou beschikken die bij de liefdeloos denkende en handelende mens ontbreekt. Steeds weer kan wat u te wachten staat als een ontzettende belevenis aan u worden voorgesteld waaraan u zelf ten offer valt. En steeds moet u tot liefdewerken worden aangespoord, wilt u dit verschrikkelijke lot ontgaan. Als het u moeilijk valt te geloven, dan zult u toch nog een leven in liefde kunnen leiden. En het zal dan spoedig tot zekerheid voor u worden wat u niet geloven wilt, omdat dan uw geest verlicht is door de liefde. En u zult dan duidelijk het onvermijdelijke gevolg van de overtreding van de wettelijke orde inzien, omdat u dan oorzaak en uitwerking zult kunnen nagaan van elk gebeuren en alle belevenissen. Maar wie onverschillig blijft bij de vermaningen en waarschuwingen, die zal dat ondervinden wat hij kon afwenden. En hij zal zelf het slachtoffer van zijn eigen liefdeloze levenswandel zijn. Want alle kracht wordt hem ontnomen en als krachteloze substantie zal zijn ziel weer verharden. De hardste materie zal zijn wezen weer insluiten, en om hiervan vrij te komen, zijn weer eindeloos lange tijden nodig om uiteindelijk hetzelfde niveau te bereiken waarop u zich nu bevindt. Een eindeloze kringloop zal zich herhalen, tot u zichzelf daaruit bevrijdt door een bewust aansturen op Mij en doordat u zich bewust bij Mij aansluit. Dan pas is de gang door de materie volbracht en de weg in het geestelijke rijk voor u gewaarborgd.

U zou dit nu al kunnen bereiken als u maar wilde doen wat mijn wil is: dat u zich door werken van liefde vrij maakt van alle ketenen. Dat u in Mij gelooft en de verbinding met Mij zoekt en tot stand brengt juist door werken van liefde. U zult dit kunnen doen zolang u zich nog op de aarde bevindt en de levenskracht u nog ter beschikking staat, maar u hebt daarvoor nog maar heel weinig tijd. Benut die tijd goed en geloof mijn woorden. Geloof dat u een ontzettend lot wacht en ga dit lot bewust uit de weg doordat u zich inspant juist en rechtvaardig te leven en onzelfzuchtige naastenliefde te beoefenen. Het is een dringende waarschuwing die Ik uit een met liefde vervuld hart laat horen. Bekeert u voordat het te laat is. Denk aan Mij en denk aan uw naaste in liefde, opdat u vrij wordt en het komende niet hoeft te vrezen.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
37 De hernieuwde kluistering ePub   PDF   Kindle  
N2 Terugkeer naar God Deel II ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften