8899 Het drukken en verspreiden van de openbaringen

24 december 1964: Boek 93

Dat de verspreiding van de waarheid buitengewoon belangrijk is werd u al eerder gezegd. Immers, van de houding der mensen tegenover de waarheid is hun leven in de eeuwigheid afhankelijk. Daarom moet alles gedaan worden om de waarheid onder de mensen te verspreiden. Elk mensenhart is MIJ bekend en IK weet wie nog ontvankelijk is voor de waarheid, IK ken dus ook de wegen om die mensen te bereiken die nog in staat zijn Mijn Woord op te nemen. Die over een liefhebbend hart beschikken en daarom begrip voor Mijn Woord hebben, dat hun van boven aangereikt wordt.

Allen die naar MIJ en Mijn Woord hunkeren laat IK kennis nemen van Mijn boodschappen, vaak, doordat IK de voor mensen meest zonderlinge draden aaneenknoop en Mijn Woord daarheen leid waar het nog met een dankbaar hart wordt aangenomen. Vandaar zal Mijn Woord weer verder verspreid worden al is het maar langzaam, want de mensen van de wereld hebben geen verlangen naar Mijn Woord - zodat er steeds maar enkele zijn die aangesproken kunnen worden.

Maar een ding mag niet vergeten worden, dat MIJN Woord steeds in Liefde aangeboden moet worden om werkzaam te kunnen zijn. Alleen een liefhebbend hart zal MIJ en Mijn Woord aannemen, daarom is ook elke arbeid gezegend die vanuit dit oogpunt wordt uitgevoerd. U zult nu begrijpen kunnen dat elk minutieus werk MIJ lief is waardoor u het mogelijk maakt dat IK met Mijn Woord de harten der mensen kan aanspreken, en IK zal ook elke medewerker zegenen die zich onzelfzuchtig inzet voor de verspreiding van Mijn Woord.

IK zorg voor ieder mens die MIJ dient als een knecht en zorg voor hem gelijk een goede huisvader, zodat hij aan iedereen Mijn Woord over kan brengen als een gave der Liefde net zo als hij het zelf van MIJ heeft ontvangen. Mijn Woord is geen "handelswaar", maar zal dat steeds worden wanneer onverlichte mensen zich er meer bezig houden. Mensen, die noch Mijn Woord naar waarde weten te schatten noch daarvoor het juiste inzicht hebben. Zij zouden er alleen een massaartikel van maken, wat Mijn Woord in waarde zou doen verminderen. Want in die vorm zou het dan weer bij velen verspreid worden die Mijn aanspreken niet zouden waarderen.

De kring van hen op wie Mijn Woord indruk zou kunnen maken is maar heel klein, maar hij wordt door MIJ met zekerheid omvat. U zult steeds weer enkele zielen ontmoeten die met vreugde Mijn Woord aannemen en dan ook geheel overtuigd zijn van Mijn Liefde en genade.Maar de massa met Mijn Woord aan te willen spreken is vergeefse liefdesmoeite, want de mensen worden steeds meer door de wereld in beslag genomen en luisteren veel liever naar haar stem dan naar Mijn Stem. Ieder mens wiens Geest ontwaakt is weet hoe moeilijk het is mensen te winnen voor woorden van boven. Hij weet ook dat de activiteit van Mijn tegenstander zo duidelijk verleidelijk is, dat de meeste mensen geen behoefte hebben aan een gave van liefde die hun uit Mijn Liefdevolle Hand wordt aangeboden.

En dit kan u zich wel indenken, dat de vele geschriften die u als geestesgoed worden aangeboden maar welke niet van MIJ zijn uitgegaan slechts met een vermeerderd–zouden zijn, wanneer ook Mijn Woord in een massa-oplage verspreid werd. Om echter Mijn Openbaringen te kunnen herkennen als Mijn Woord is de geestelijke "opwekking" noodzakelijk, maar een zodanig ontwaken is nauwelijks meer bij de mensen te vinden. Maar IK ken alle zielen die IK Mijn Woord nog kan doen toekomen, en dezen zullen het ook ontvangen zonder dat daarvoor grote oplagen nodig zijn.

Ook de kennis om te weten hoeveel tijd u nog ter beschikking staat om Mijn Woord te verspreiden, is voor uw ziel niet van belang. Maar u zou versteld staan als u wist hoe nabij het einde is. Daarom spoor IK Mijn wijngaardarbeiders aan tot ijverige werkzaamheid, want een ieder moet nog doen wat in zijn vermogen ligt. Hij mag niet moede worden zulks te doen, want alles wat de mensen werd gezonden en nog gezonden wordt zal hen eens als een kostbare schat in de eeuwigheid volgen, of hun troost en kracht geven in de nood die nog voor u ligt. IKZelf zal bij allen zijn die MIJ willen dienen. IK zal hun werk zegenen want het is buitengewoon belangrijk en moet al diegenen bereiken die nog verstrikt zijn in de dwaling, maar die toch met hun ganse hart de waarheid begeren.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
25 Wie was Bertha Dudde ? ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations