8832 De opdracht om de dwaalleren te bestrijden

20 juli 1964: Boek 93

Het is uw taak tegen de dwaalleren op te treden en IK geef u de bekendmakingen zo, dat ze voor ieder mens duidelijk zijn, dat ze zelf de onzinnigheid inzien van datgene wat hun is uiteengezet, wanneer ze daartoe bereid zijn. Mijn zorg geldt allen die al lichte twijfels hebben en IK laat het MIJ eraan gelegen liggen hun de waarheid over te brengen. Maar die zich niet van hun kerk willen losmaken, kan ook de zuiverste waarheid worden gebracht. Ze onderkennen ze niet omdat ze geen verlangen naar de waarheid hebben.

Maar toch is het goed dat ze uw opvattingen leren kennen: dat er niets bijdraagt tot de rijpheid van hun ziel wat de liefde niet als beginsel heeft. En zolang u nog de vrijheid hebt te spreken moet u deze gebruiken en heel openlijk spreken. U moet stelling nemen tegenover de dwaalleren en steeds weten dat IK Zelf de Gever ben van de waarheid, dat u met Mijn goederen werkt en dat u dit ook het recht geeft hiervoor op te komen. Het is een gave van boven waar u mee werkt. Die van zichzelf al de kracht heeft de mens wat inzicht te schenken die zich daar niet tegen verzet; (20.7) en wanneer het u maar lukt de mensen in kennis te stellen van de dwaling, want als ze daarvan op de hoogte zijn, kan hen dit toch aanzetten te gaan twijfelen. En is eenmaal het geloof daaraan geschokt dan is al veel gewonnen.

De zuivere waarheid geeft helder Licht aan die ze ernstig begeert, maar ook alleen maar aan deze; hij zal zich ook niet afsluiten voor zulke ophelderingen, en dat is Mijn bedoeling, diegenen te helpen die daarvoor openstaan. En er zijn er zo vele die zich niet tevreden stellen met de traditionele geestelijke leer die hun wordt aangeboden, maar die toch kennis hebben van een GODHEID, DIE hun het leven gaf en DIE er ook voor zorgt dat de mensen het doel bereiken dat hun voor het aardse leven gesteld is, die ook weten dat er maar één waarheid kan bestaan en dat deze dus moet uitgaan van DIEGENE DIE de eeuwige WAARHEID Zelf is. Zodra ze dus inzicht hebben, zal het ook makkelijk zijn hun het weten te doen toekomen, want dezen verzetten zich niet lang om het aan te nemen, want ze beseffen toch van WIE dit afkomstig is, WIE daartoe competent is.

Daarom moet u onverbiddelijk elke dwaling blootleggen, want die is niet geschikt de mensen tot gelukzaligheid te brengen, ze zulen er integendeel geen zegen van hebben omdat - als hun de mogelijkheid geboden werd - zij de zuivere waarheid zouden afwijzen. Dus wat van MIJ uit u wordt aangeboden, is bestemd om verbreid te worden; maar het zal aan u blijven overgelaten, hoe en in welke vorm u de geestelijke leringen aanbiedt, omdat ieder mens anders reageert; maar wat u zult doen om de mensen de waarheid binnen te leiden, zal door MIJ gezegend zijn.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
7 GOD en de kerken Deel II ePub   PDF   Kindle  
49 Waarheid - dwaling – leugen ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations