8633 De mensen kennen hun grote geestelijke nood niet

2 oktober 1963: Boek 91

U mensen bent u er niet van bewust in welke nood u zich bevindt, maar deze nood kan u niet zwart genoeg worden voorgesteld opdat u zelf uw best gaat doen ze op te heffen, want u kunt het wanneer u daar maar de vaste wil voor opbrengt. Maar eerst zult u zelf deze nood moeten inzien. U zult moeten weten dat u aan het einde van een eeuwige tijden durende ontwikkelingsgang door de schepping aarde bent beland, dat u in deze tijd onbeschrijflijke kwellingen moest doorstaan en dat u nu als mens deze toestand van kwelling zult kunnen beëindigen en als vrije lichtwezens binnen zult kunnen gaan in het geestelijke rijk. U zult moeten weten dat het voor u de laatste mogelijkheid is dat u vrij wordt van elke materiële vorm, maar dat u nu in overeenstemming daarmee ook uw levenswandel als mens zult moeten leiden, daar u anders faalt en de hele eindeloos lange gang daarvoor tevergeefs is geweest. U zult moeten weten dat u dan terug zult vallen in de diepste diepten en opnieuw de gang door de schepping af zult moeten leggen onder vreselijke kwellingen, gekluisterd in de materie.

U mensen leeft onverantwoord voort, u denkt er niet aan dat u ter wille van een doel op aarde bent, u houdt u op geen enkele wijze met zulke gedachten bezig en ziet geen geestelijk doel in uw bestaan. U vraagt niet naar een God en Schepper uit wie zowel de schepping alsook u zelf bent voortgekomen, u leeft onverschillig verder, en wat het doorslaggevendste is: u leeft zonder liefde. En alleen de liefde kan u naar de laatste voltooiing brengen, alleen de liefde garandeert u dat gelukzalige lot in de eeuwigheid, want alleen de liefde is nodig opdat u het laatste doel zult bereiken: de uiteindelijke vrijwording uit de vorm. Want al gaat u ook na de dood van uw lichaam het rijk hierna binnen, dan zult u toch niet in staat zijn u van de aarde los te maken en u zult ook dan nog dieper kunnen wegzinken en weer opnieuw worden gekluisterd in de materie. Maar het einde kan u, nog op deze aarde, ook verrassen en dan keert u onherroepelijk weer naar de diepte terug waaruit u zich zo ver heeft omhooggewerkt. En u zult dat vreselijke lot nog eens moeten dragen, want Ik kan niet van de wet van de eeuwige ordening afzien, al behoort mijn liefde u ook toe en zal ze u nooit opgeven. Maar Ik kan de gerechtigheid niet omzeilen, die eveneens bij mijn volmaaktheid hoort.

Steeds weer roep Ik tot u: Bezin u. Het is het laatste korte stukje weg dat u aflegt. Ga niet een verkeerde weg die u onherroepelijk naar de afgrond voert, maar sluit u bij Mij aan en leg aan mijn hand uw weg over de aarde af. Denk er over na wat wel aanleiding en doel van uw bestaan op aarde zou kunnen zijn en waarlijk, Ik zal u daar opheldering over geven omdat Ik wil dat u de weg naar het vaderhuis inslaat, omdat Ik erg verlang naar uw terugkeer naar Mij en u het vreselijke lot van een hernieuwde kluistering zou willen besparen. Stel het u duidelijk voor ogen dat u zich in grote geestelijke nood bevindt en tracht die te ontgaan, want het ligt slechts alleen aan uw wil de opgave te vervullen ten behoeve waarvan u zich als mens mocht belichamen. Alleen zult u zich moeten vrijmaken van wereldse verlangens, u zult uw leven op aarde niet als doel op zich mogen beschouwen, integendeel steeds als middel tot het doel moeten herkennen.

En het zal u ook mogelijk zijn uw levenswandel doeltreffend te leiden als u maar uw best doet een leven in liefde te leiden. Dan bent u aan het gevaar van een falen in dit tijdperk van het einde ontkomen, dan zult u steeds duidelijker inzien, waarom u op de aarde bent en u zult u steeds inspannen de wil van uw God en Schepper te vervullen, u zult de verhouding van een kind tot de Vader aangaan en dan zal de Vader u vastpakken en naar zich toe trekken en u nooit meer in de diepte laten wegzinken. Luister naar mijn aansporingen en waarschuwingen, verander uw levenswandel, streef ernaar de eeuwig lange gang over de aarde te beëindigen om na de dood van uw lichaam het rijk van licht en gelukzaligheid binnen te kunnen gaan. En wanneer u deze wil opbrengt, zult u ook waarlijk de kracht daarvoor ontvangen, want Ik help u tot aan het einde dat u tot leven zult komen en niet weer een prooi wordt van de dood.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
66 Geestelijke nood ePub   PDF   Kindle  
N1 Terugkeer naar God Deel I ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations