7861 De vrije wil moet het verlossingswerk aannemen

30. Mar. 1961: Boek 82

U bent gebonden en dat wekt mijn medelijden op. U bent nog steeds in de slavernij van mijn tegenstander, zolang u zich niet laat verlossen door Mij. En u bent daarom verzwakt, het ontbreekt u aan kracht en licht. Want hij heeft u nog steeds in zijn macht, die het verhindert dat u zich vrijwillig laat aanstralen door mijn liefdeskracht en uit uw toestand van zwakte tevoorschijn komt. Maar mijn liefde geldt u, mijn schepselen, en ze is u ook gevolgd in de diepte. Mijn liefde wil u opheffen uit de diepte. Ze wil u helpen dat u weer opwaarts zult gaan, dat u weer zult terugkeren naar Mij. En mijn liefde zal niet eerder rusten tot ze haar doel heeft bereikt. Maar u zult aan Mij moeten denken. U zult Mij als uw goddelijke Verlosser moeten erkennen, daar u zich anders buiten diegenen plaatst voor wie Ik mijn bloed heb vergoten aan het kruis. Ik deed door mijn kruisdood uw zondenschuld teniet, die u zwak en ongelukkig liet worden. Ik heb voor u aan mijn tegenstander het losgeld betaald, maar u moet nu ook de verlossing door Mij aannemen. U zult zelf de wil moeten hebben van uw gevangenbewaarder los te komen. U zult diep in uw hart op Mij moeten aansturen en Mij daardoor bewijzen dat u uw wil hebt veranderd, die zich eens van Mij afkeerde naar Mijn tegenstander toe. En u zult dan waarlijk vrij worden van hem, u zult loskomen uit uw toestand van zwakte, u zult weer kracht en licht ontvangen en steeds dichter bij Mij komen, Die alleen wacht op uw aaneensluiting met Mij in vrije wil, die u dan ook gelukzaligheden zal bereiden in overvloed.

Ik deed alles voor u. Ik gaf mijn leven aan het kruis om u uit de ongelukkige toestand weg te voeren, een nieuw leven tegemoet, een eeuwig leven in gelukzaligheid. Maar steeds blijft uw eigen wil doorslaggevend, hoe hij zich verhoudt ten opzichte van Mij en mijn verlossingswerk. Wanneer u niet onder mijn kruis komt, wanneer u zich zelf ver van Mij houdt, dan blijft de zondenlast voor u aanhouden. U zult haar niet kwijtraken en ze drukt u op de grond. Ze houdt u in de diepte en u zult onder uw last niet zelf overeind kunnen komen. En dan was mijn dood aan het kruis voor u tevergeefs. U weigert zelf een beroep te doen op de genaden van het verlossingswerk en u zult eeuwig niet van uw zondenlast afkomen. U neemt ze mee naar het rijk hierna, waar ook alleen Hij ze van u af kan nemen Die u op aarde niet wilde erkennen, Die u echter onherroepelijk zult moeten erkennen als u vrij zult willen worden van uw schuld.

Daarom zult u op aarde de weg naar het kruis moeten nemen. U moet u tot uw Verlosser Jezus Christus wenden Die vol erbarmen ook uw schuld op zich heeft genomen toen Hij de weg naar het kruis ging. U moet u aan Mij zelf toevertrouwen en Mij om vergeving van uw schuld vragen - Die in de mens Jezus mijn intrek had genomen om als mens voor u te lijden en te sterven, omdat uw ongelukkige toestand en zwakheid Mij medelijden inboezemde en mijn oneindige liefde u wilde helpen in uw nood. Geloof het dat u Mij nodig zult hebben om gelukzalig te worden en besef dat u in de huidige toestand niet gelukkig bent, dat u zwak en hulpeloos op mijn genade en barmhartigheid bent aangewezen, dat u zich daarom tot Mij zelf zult moeten wenden omdat Ik uw wil niet onvrij maak, omdat uw wil zelf zich op Mij moet richten, die zich eens afwendde van Mij in verblind denken.

Ik ben voor u gestorven aan het kruis en al uw schuld heb Ik op Me genomen om voor u de vrijheid weer terug te kopen van de heer die u mee naar beneden heeft gesleurd in de diepte. Hij laat u niet vrij wanneer u zelf het niet zult willen dat Ik u verlos uit zijn macht. Maar hij is machteloos tegenover u wanneer u maar van plan bent u te laten verlossen door Mij, wanneer u zich onder het kruis zult begeven en Mij daar uw zondenlast aan de voeten zult leggen. En mijn eindeloze liefde zal ze waarlijk van u af nemen. Mijn oneindige liefde zal voor u de poort naar het lichtrijk openen en u zult het leven krijgen dat eeuwig zal duren.

Amen

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:

Themaboekje Titel Downloaden
122 Een Licht kwam naar de aarde  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 82

 ePub
 Kindle
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften