3628 Het gedachtengoed uit het geestelijke rijk

16 december 1945: Boek 46

Uit het geestelijke rijk stromen u gedachten toe, als u uw zinnen geestelijk richt en daardoor dus verbinding zoekt met de wetende wezens uit het geestelijke rijk. Elke gedachte kan u daarom tot zegen strekken, vooropgesteld dat het uw ernstige wil is wetend te worden, dus in de waarheid onderricht te zijn. Maar altijd is ook een levenswandel naar de wil van God voorwaarde, dat u door goede geesten wordt begeleidt. Want ook de krachten der duisternis omringen u en deze trachten uw gedachten op een dwaalspoor te brengen. En uzelf weert hen af, of u staat het hen toe bij u binnen te komen, al naargelang de levenswandel die u leidt, uw wil en de instelling tegenover God en het goede.

En daarom zult u ernstig moeten onderzoeken of u uw best doet naar Gods wil te leven als u de waarheid begeert. U zult moeten weten dat het de werkzaamheid van de geestelijke wezens uit het hiernamaals is, dat ze proberen het gedachtengoed aan u over te brengen en dat u de krachten die u zelf aantrekt door uw levenswandel en door uw wil, beïnvloeding toestaat. Daarom zult u ook acht moeten slaan op uw gedachten en ze onderzoeken of ze naar God toe leiden of u van het geloof in God afbrengen. Elke goede, tot liefde opvoedende en op God gerichte gedachte, is het werkzaam zijn van goede geestelijke krachten en deze moet u aannemen en u erdoor laten leiden, want zodra u dit werkzaam zijn aandacht schenkt zal het ook uw levenswandel beïnvloeden en uw ziel tot voordeel strekken.

Maar zodra u tot God bidt om een juist denken, zullen steeds de goede geestelijke wezens uw leiders en gidsen zijn. Ze zullen inwerken op uw gedachten en u geestelijk goed trachten over te brengen dat de rijpheid van uw ziel verhoogt. Ze zullen u geestelijk goed proberen over te brengen krachtens welke u het werkzaam zijn van slechte krachten onschadelijk kunt maken doordat u het direct als dwaling herkent en afwijst. Verbindt u zich met God, tracht u te leven naar Zijn welgevallen, dan hoeft u ook geen slechte geestelijke krachten te vrezen die uw denken op een dwaalspoor brengen, want u geeft uzelf in de handen van goede geestelijke wezens die nu voor u zorgen in liefde en geduld en uw gedachten leiden, zodat ze overeenstemmen met de waarheid en uw geestelijke ontwikkeling bevorderen omdat u dit zelf nastreeft.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
N2 Terugkeer naar God Deel II ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations