0240 BOG I PRIRODA.... SAMOSVJESNI RAD NA POSTIGNUCU SAVRŠENSTVA....

28.prosinca.1937: Knjiga 5/6

Moje dijete, zapiši što je Gospod u Njegovoj Ljubavi pripremio za tebe.... Život u cjelosti je utemeljen na slijedu zakonskih procesa smišljenih od strane Boga koje vi jednostavno opisujete kao prirodu.... svaki pojedini stadij razvoja je, tako rekuc, proces zakonskog smjera akcije koji bi trebao uciniti da prepoznate Stvoritelja, cijela REDovitost mora biti podložna volji.... a posebice život u prirodi svjedoci o Božanskom utjecaju.... Sve što je bilo stvoreno oko vas.... jeste cudo. To je jedan neprestano ka gore pokazujuci dogadaj kojeg vi zemaljska ljudska bica prosto puštate da vas neucinkovito mimoide jer, kao rezultat njegove uvijek opetovane REDovitosti, vama nedostaje sveg razumijevanja za takva cudesa.

Božanska volja jedina oživljava sve i dosuduje ce se ova cudesa neprestano zbivati u svijetu, ipak, ljudsko bice, koje bi trebalo drhtati na pogled u ta cudesa i svaki dan u poštovanju podizati oci ka Stvoritelju svega ovoga, pokušava pronaci objašnjenje koje je više prikladno njegovom životu, njegovom razmišljanju.... i koristi rijec ‘priroda’ namjesto ‘Bog’.... ipak znacenje je isto.... jedina razlika je da on priznaje sa ovom rijecju ono što vjecno sebe ponavlja u svemiru ali ne intervenciju više Sile u sudbinu svakog pojedinacnog bica.... i da povezanost može biti uspostavljena izmedu svakog, cak najmanjeg, bica i ove više Sile putem njezine vlastite volje.... Sve ovo nije priznato od strane njih premda oni zauvijek promatraju dogadaje u prirodi i moraju ih priznati.... Ovo takoder objašnjava raznolikost u vjeri.... Osobna intervencija.... pomoc pružena od strane Božje Ljubavi kao rezultat srdacne molitve.... opominjanje nevjerujuce zemaljske djece.... sve ovo oni ne žele vidjeti.... Oni jedino vjeruju što mogu vidjeti svakog dana i prema tome ne mogu zanijekati.... jer u dnevnim dogadanjima i zakonskom opetovanju svih prirodnih dogadaja oni ne mogu priznati da je viša volja pokretac svega toga.... da je sve bilo uredeno na ovaj nacin za posebnu svrhu i da je ova svrha još jednom ništa drugo do usavršavanje svakog pojedinacnog bica. Stoga, ljudsko bice jedino uvijek prepoznaje ono što može vidjeti i dodirnuti, ali gdje bi mu vjera trebala pomoci nadvladati njegov nedostatak znanja on to odbacuje. Unatoc tome, u redovnim intervalima neprestani rast i izumiranje se mogu promatrati u prirodi.... i ljudsko bice može ocekivati potpuno isto.... Zar nije prema tome više vjerojatna misao da se Božansko Bice, Koje upravlja svim dogadajima u prirodi, takoder brine o ljudskom bicu i da su njegov rast, njegov razvoj, isto tako ovisni o Njegovoj volji?.... A ako je ljudsko bice rukovodeno od strane Božanske volje.... zašto onda on cuva njegovo mišljenje da je veza sa ovim Božanstvom za njega nemoguca?....

Jedino kada on samosvjesno traži ovu vezu ce jedna težnja spram savršenstva biti zamisliva.... Ulažuci svjesni napor kako bi napredovao više je stvarna svrha zemaljskog života.... I baš ova svjesnost nedostaje u zemaljske djece. Iz ovog razloga oni tako lako odbacuju dar s Neba.... Rijec Božju.... iz ovog razloga oni nalaze tako teškim priznati nešto što odstupa od dnevnih dogadaja a ipak je tako lako za povjerovati samo ako bi imali na pameti kako ni jedno jedino bice nije sposobno oblikovati njegov život od pocetka do kraja njegovom vlastitom slobodnom voljom.... ono hoce, s vremena na vrijeme, biti predmetom udaraca sudbine.... ono ce uvijek osjetiti intervenciju više sile, cak ako pokušava zanijekati istu. Jer da li je ijedno ljudsko bice sposobno sebe zaštititi od takvih nesreca? Samo ako bi o tome razmislili, vi bi se morali pokolebati u vašem uvjerenju da ste vi jedini gospodar vaše sudbine.... u tom slucaju vi morate takoder priznati vjecno Božanstvo, Koje drži vaš život i sudbinu u Njegovim rukama.... I onda vi morate takoder vjerovati.... jedino onda cete biti sigurni da ste ovisni o Božanskoj volji i takoder se osjecati kao djeca ovog Božanstva.... Vi cete naci pribježište u molitvi.... koja sjedinjuje dijete sa Ocem i takoder doživjeti blagoslov molitve na vama samima.... i jedino onda cete samosvjesno raditi na postizavanju vašeg savršenstva.

AMEN

Translated by: Lorens Novosel

Ova Objava nije korištena u nijednoj tematskoj knjizi.

Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu _book
 ePub  
 Kindle  
  Više preuzimanja

Ova Objava
Slušanje
preuzmi kao MP3
Prikaz ispisa
 Rukopisi

Translations