5547 ISTINSKO KRŠĆANSTVO.... SLIJEDITI ISUSA

05. Dec 1952: Knjiga 61

Istinski Kršćanin mora također živjeti u skladu sa svojim vjerovanjem, to jest, on mora slijediti Isusa Krista, Koji je ilustrirao (primjerom ukazao) ljudima pravi(lan) način života na Zemlji i prema tome od njega se zahtjeva vjera u Njegov čin Spasenja kako bi od strane Njega bio priznat kao Kršćanin. Kršćanska doktrina se mora slijediti iz srca, pošto Krist od ljudi zahtjeva ljubav, ljubav kojoj nedostaje vlastitog (sebičnog) interesa i time ima iskupljujući efekt, ljubav koja je voljna napraviti žrtve, ljubav koju je Isus Krist demonstrirao kroz Svoju smrt na križu. Stoga, biti istinskim Kršćaninom znači oblikovati svoju unutarnju pririodu u ljubav po vjeri u Isusa Krista, jer ljudsko biće nije sposobno za ovu promjenu karaktera bez vjere u Njega. On doista može vjerovati u Njega, a ipak ne živjeti u ljubavi.... U tom slučaju, međutim, to je samo konvencionalna vjera, intelektualna vjera, koja itekako može imati pouzdanje u postojanje Isusa, čovjeka, i možda čak Njegovo raspeće, ali koja nema ideju o značenju žrtve koju je čovjek Isus napravio umjesto svojih bližnjih ljudskih bića. Jer razumijevanje ovog mu dolazi jedino kada prakticira ljubav, pošto će mu jedino onda njegov duh dati pravo razumijevanje kroz njegovo srce.... Iz tog razloga ‘biti Kršćaninom’ prije svega znači živjeti život ljubavi, onda će ljudsko biće također svjedočiti o Isusu Kristu kao Iskupitelju svijeta. Međutim, čovjek kome nedostaje nesebične ljubavi neće nikad biti Kršćaninom, čak ako sebe kao takvog proglasi pred svijetom.... Jer koncept Kršćanstva nije pitanje vjerovanja kako je Isus postojao, stvar je u tome da čovjek živi kako je Isus Krist živio na Zemlji kako bi sebe sa pravom mogao zvati Kršćaninom (Matej 10:38). Zbog toga na ovom svijetu više nema istinskog Kršćanstva, usprkos crkvama i doktrinama, jer duh Isusa Krista nedostaje. Ljudi su neiskupljeni pošto Isus Krist više ne može biti djelotvoran gdje ljubav ne postoji.... A ljubav se u potpunosti ohladila među ljudima.... Bilo siromašni ili bogati, bilo uzvišeni ili prizemni (= visokim ili niskim položajima), svima njima nedostaje ljubavi, najvažnijeg aspekta Kršćanstva....

Ljudi više ne koriste Isusov čin Spasenja; oni stoje izvan kruga onih namjesto kojih je umro Isus Krist. Oni zasigurno vide križ pošto ne mogu negirati Isusa Krista, čovjeka, i Njegovo raspeće, ali to im je postalo u potpunosti nevažno, oni samo govore riječi bez značenja i snage, pošto jedino ljubav otkriva razumijevanje na prvom mjestu ali ljubav je nestala/umrla. Za takve ljude je Isus Krist uzalud umro na križu a ipak oni sebe nazivaju Kršćanima.... Ni jedan od njih ne shvaća značenje, ni jedan od njih ne ulaže trud da bi postao istinski Kršćanin, i mnogi ljudi sa prezirom gledaju dolje na one koji su, u njihovim očima bezbožnici ili nevjernici pošto nisu dio službene crkve ili zajednice.... A svi ovi će jednog dana imati strašno buđenje ako sa ove zemlje odu u neiskupljenom stanju i od njih se zahtjeva predati (ob)račun njihova načina života, ako je njihov stupanj ljubavi tako nizak da ne emitira nikakvu zraku svjetla pri ulasku u kraljevstvo onostranog.... Onda će najprije morati tražiti Iskupitelja čovječanstva ali će Ga teško pronaći, pošto će im nedostajati ispravna vjera u Njega a ipak, bez nje oni nikad neće biti u stanju postati sretni.... Oh, samo kada bi vi ljudska bića znali što gubite (= čega se odričete) na ovoj Zemlji zbog vašeg mlakog stava prema najvažnijim stvarima.... ako bi samo znali kako ćete to gorko zažaliti jednog dana.... Vi nikad nećete biti u stanju postati blaženo sretni bez ljubavi.... Vi morate putovati vašim putem na Zemlji kao istinski Kršćani, morate slijediti Njega, to jest, vršiti Njegove zapovijedi, jedino onda će vaša vjera u Njega biti živ(uć)a, jedino onda ćete Isusa Krista ispovijediti pred svijetom.... Jedino onda ćete Ga braniti/zastupati i, pošto ste Njime iskupljeni, također biti u stanju pružiti vašim bližnjima ispravno objašnjenje u svezi činjenice da, i zašto, On treba biti priznat, u svezi činjenice da, i zašto, vječni život nije moguć bez iskupljenja kroz Isusa Krista i da će jedino ispravan način života u duhu Isusa Krista biti cijenjen pred Bogom a ne izvanjski prikazano Kršćanstvo koje, u svoj istini, uopće i nije Kršćanstvo....

Amen

Ova je Objava korištena u sljedećoj tematskoj knjizi:

Tematska knjiga Naslov Preuzimanje
3 Evanđelje Ljubavi  ePub PDF Kindle


Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu 61

 ePub
 Kindle
Više preuzimanja

Ova Objava

Slušanje
preuzmi kao MP3

Prikaz ispisa
Rukopisi