8665 ISPOVJED (VJERSKE ‘PRIPADNOSTI’) U VJERSKOJ BORBI....

06. Nov 1963: Knjiga 91

Vi svi koji dozvoljavate da vam se obratim, neprestano imate iskustvo Moje velike Ljubavi i Milosti.... vi, koji Moju Riječ primate direktno, i isto tako svi vi koji tu Moju Riječ prihvaćate od Moga glasnika, vi koji to priznajete kao glas vašeg Oca od Vječnosti, vi nikada više ne možete biti izgubljeni, samo ako vaše srce prihvati Moje Riječi i vi se trudite slijediti Moju Volju koju prepoznajete kroz Moju Riječ.

Vi svi ne znate u kojoj struji Milosti se nalazite, da vam Moj protivnik ne može prići, dokle god ste sa Mnom u kontaktu, dokle god čitate Moju Riječ i stojite pod Njenim djelovanjem.... i stoga se vi svi možete smatrati sretnima, vi kojima se Ja direktno ili pak indirektno obraćam, jer tako ste intimno i spojeni sa Mnom, i to uvijek znači dotok duhovne snage, koju vaše tijelo doduše slabo osjeti, no duša utoliko više, pa će sazrijevati u zemaljskom životu.

Proces, na koji sam već skrenuo pažnju tokom Mog zemaljskog života, sad se odvija, i mnogi ljudi ne žele vjerovati da je moguće biti u direktnom općenju sa Mnom tako da se Moj glas može zamijetiti.... I ti ljudi cijelo vrijeme se i nalaze izvan Mog Božanskog toka Milosti, iako vjeruju da kroz tkzv. službu (Bogu; misu) za svoje duše mogu imati neke koristi.... no uvijek će jedino svjesni kontakt sa Mnom duši donijeti tu korist, i onda će i čovjek zamijetiti Moju Riječ.... čak i na mjestima gdje se ona obično nudi....

No taj svjesni intimni kontakt osigurava čovjeku to da on i zamijeti Moje obraćanje u propovijedima koje su održavane na uobičajeni način. Jer Ja ću misli upravljati tako da njega onda dotiče Istina i da od krivih učenja ostane potpuno nedotaknut. No Moja na Zemlju direktno sprovedena Riječ (Čiste Istine) dar je Milosti od neprocjenjive vrijednosti.... pa i pored toga, ona je kao glas Oca prihvaćena i priznata od samo malog broja ljudi.

Ali Ja znam srca ljudi, Ja znam njihovu zrelost duše, njihovu voljnost da čuju Moju Riječ i zato mogu svima njima i dostaviti Moju čistu Riječ, kako bi njima u zadnje vrijeme pred Kraj pružio pomoć koju trebaju, da bi izdržali u posljednjoj vjerskoj borbi. Jer onda će se pokazati koliko duboko čovjek stoji u Istini, jer jedino ona će mu dati snagu da izdrži.... i neće biti mnogi, jer samo Istina u sebi nosi snagu, koju čovjek treba da bi izdržao kad se traži ispovijed (izjašnjenje vjerske pripadnosti).... Tko je u neistini, taj se odriče svega, jer njegova vjera u Mene je mrtva vjera, koja se nikada neće izjasniti za Mene u Isusu i za Moj čin spasenja....

I sad kad znate da vam putem Moje Riječi iz visina dolazi preobilje Milosti, onda se možete smatrati sretnima da možete biti sudionici u činu Ljubavi i Samilosti, koji vam daje spoznaju koja vam dostavlja najčišću Istinu i koja vas osposobljava za to da se dokažete u nadolazećem teškom vremenu, jer ćete od Mene neprestano biti napajani snagom, ako slušate Moju Riječ i u Nju se zadubljujete. Vi tada uistinu crpite iz izvora sve snage, Ja Sâm vas prosvjetljujem....

Pa čak iako zemaljska dobra gubite ili ih morate biti lišeni, vi ste tada umnogome bogatiji nego vaši bližnji, jer vi posjedujete neprolazna blaga.... Vaša unutarnja veza sa Mnom donosi vam duhovna blaga, koja vam nitko ne može oduzeti, koliko god da vas zemaljske vlasti pritišću, one Me neće moći od vas odbiti, i gdje sam Ja, Moj protivnik izgubio je svoju vlast.

Ma shvatite da ste povezani sa Mnom Samim.... shvatite da se taj proces doduše čini neobičan, pošto većina ljudi ne zna da je takvo što moguće.... no od vas svih koji Moju Riječ čujete direktno ili indirektno taj proces više ne može biti porican i zapaljeno vam je žarko svjetlo, na čijem sjaju pronalazite put k Meni i ne morate se više bojati krivog puta. Vi možete baciti pogled u duhovne tajne, u Moj plan spasenja od vječnosti, i vama je dano razumijevanje za mnoge stvari, koje su vas ranije poticale na pitanja....

Vi možete dospjeti do žive vjere, jer ste neprestano bili učeni Ljubavi putem Moje Riječi i jer vas je jedino Ljubav učinila dostojnima toga da čujete Moju Riječ, jer vam je tek Ljubav za to otvorila razum.... jer Ja se mogu obratiti jedino onim ljudima koji se putem Ljubavi oblikuju tako da Moja Ljubav i može biti aktivna na njima.... Moja Riječ će uvijek doticati jedino srca, ako su ova kroz Ljubavni život otvorena za Moje Ljubavno zračenje, a onda čovjek stoji usred doživljaja koji obiluje Milošću, i on sigurno postiže svoj cilj na Zemlji: sjedinjenje sa Mnom, Koji i jesam Ljubav od Vječnosti....

AMEN

Ova Objava nije korištena u nijednoj tematskoj knjizi.


Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu 91

 ePub
 Kindle
Više preuzimanja

Ova Objava

Slušanje
preuzmi kao MP3

Prikaz ispisa
Rukopisi