7809 NESEBICAN VINOGRADARSKI RAD....

27. Jan 1961: Knjiga 82

Vama je bio dan zadatak širiti Moju Rijec koja vam je od strane Mene priopcena/dostavljena od gore.... Ja uistinu želim za vas poravnati put, Ja vam želim pomoci odnijeti Moju Rijec gdjegod su ljudi gladni i žedni za njom. Jer Ja znam cija srca nece odbaciti Moju Rijec kada im je ona ponudena. I stoga vi uvijek jedino sprovodite rad kojeg ste sposobni raditi i trebate znati kako cu Ja Osobno aranžirati sve ostalo da poslužuje distribuciji Moje Rijeci. Jer ovo(liko) je izvjesno, Ja ne dostavljam Moju Rijec na Zemlju bez svrhe, cak ako vam povremeno izgleda kako duhovna informacija ne ispunjava nikakvu stvarnu svrhu....

Vi jedino trebate strpljivo i sa ustrajnošcu suradivati i sprovoditi rad koji treba biti ucinjen od strane ljudi, buduci Ja ne mogu afektirati sve ljude direktno i prema tome trebam vas da Mi služite kao posrednici; jer nece Mi svi ljudi dozvoliti da na njih vršim direktni utjecaj, a ipak i oni, takoder, trebaju primiti Moju Rijec kako bi se omogucilo sazrijevanje njihovih duša. I opet i iznova mogucnosti ce se pojaviti kada Moj izvanredan rad sa/na vama može biti spomenut; biti ce prijemcivih srdaca koja prepoznaju da je to jedan izvanredan dar milosti i zahvalno se nude pripomagati u Mojem vinogradu, i cija je voljnost za pomoci od strane Mene rado prihvacena. Jer jedino ljubav ce ostvariti duhovni uspjeh. Prema tome ne vjerujte da takvog [[(uspjeha) ]]možete postici gdje ova ljubav nedostaje. Ne vjerujte da cu Ja dati Moj blagoslov za pothvat koji jasno otkriva duh svjetovnih interesa....

Moja Rijec treba govoriti srcu, i Ja uistinu mogu pronaci druge nacine od onih ljudi što su posred svijeta žele poduzeti.... Jer oni nisu zainteresirani za Moju Rijec, oni su i dalje svjetovno orijentirani, i prema tome oni nece doprinijeti širenju Moje Rijeci koja treba imati ucinak da oslobada od svijeta.... Ljudska srca koja ce prihvatiti Moju Rijec su vec morala nadvladati svijet, baš kao što su Moji su-radnici na Zemlji morali nadvladati svijet kako bi bili sposobni raditi za dobrobit njihovih bližnjih ljudskih bica. Time svjetovno orijentirani ljudi ne mogu biti prihvaceni kao radnici u Mojem Vinogradu, jer oni nikada nec raditi u skladu sa Mojom voljom nego ce ganjati svoje vlastite interese, buduci su oni potaknuti to ciniti od strane gospodara svijeta, kome oni i dalje pripadaju. Ali Ja imam dovoljno sredstava i nacina za ostvariti Moj cilj cak bez takvih ‘asistenata’. Ljubav uvijek treba sudjelovati u tome ako ce se postici uspjeh, i ljubav ce takoder prepoznati Moju rijec kao neprocjenjiv dar milosti i stoga ju takoder poduprijeti.

I tako cete vi takoder prepoznati vaše istinske su-radnike koji rado nude njihovu pomoc, i vi necete oklijevati prihvatiti njihovu pomoc; i vi cete takoder znati da Moj blagoslov pociva jedino na vašem radu kada ga svi vi vršite sa ljubavlju i ne ocekujete nikakve svjetovne dobrobiti od njega.... Jer kako ste primili tako takoder trebate predati dalje; kako Moja ljubav ima ucinak na vas, vaša ljubav, takoder, treba imati ucinak na vaša bližnja ljudska bica. A to se zbiva kada je Moja Rijec nesebicno distribuirana, koja vam je dostavljena od gore i, kao najdragocjeniji dar milosti, treba pružiti pomoc i snagu ljudima u njihovoj duhovnoj nevolji tijekom posljednjih dana, tako da ce oni izdržati do kraja.

AMEN

Ova je Objava korištena u sljedećoj tematskoj knjizi:

Tematska knjiga Naslov Preuzimanje
10 Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednja Vremena  ePub


Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu 82

 ePub
Više preuzimanja

Ova Objava

Slušanje
preuzmi kao MP3

Prikaz ispisa
Rukopisi