9022 PRET-POVIJESNI LJUDI....

22. Jul 1965: Knjiga 94

Vi se jedino trebate okrenuti ka Meni sa zamolbom da vam podarim objašnjenje i Ja necu oklijevati odgovoriti. Vi ne shvacate kako je cin stvaranja uzeo beskonacno duge periode vremena, jer sudite uz pomoc vaših sadašnjih koncepata vremena, dok je cin stvaranja potrebovao vjecnosti, što je za vas racionalno nemoguce razumjeti. Otud ste vi u pravu u vašoj pretpostavci da su pred-Adam-iti živjeli dugo prije ljudskog bica.... koji je bio prepoznat kao istinsko ljudsko bice zahvaljujuci njegovoj samo-svjesnosti, intelektu i slobodnoj volji. Ipak ovo ne iskljucuje cinjenicu da su ta ljudska bica imali znanje o pret-povijesnim ljudima, oni su znali za njihovo postojanje ali su ih opisali kako su živjeli dugo prije njih samih. Ali ovo se jedino dogodilo nakon pada u grijeh, kada Sam od gore poslao svjetlosna bica medu ljude koji su ih prosvjetlili s obzirom na njihov prošli proces kroz sve [[(zemaljske)]] tvorevine.... Prethodno ovome oni o njemu nisu imali ni najmanjeg znanja, i time nikakve ideje o ovim covjeko-likim bicima jer.... gdje god su ljudi bili stvoreni.... ova bica su bila izumrla. Medutim, pošto je porast ljudske populacije napredovao jedino polako.... u skladu sa prvobitnim duhovima koji su sazrijeli.... proces stvaranja se nastavio tijekom vrlo dugog vremena, i stoga Zemlja nije bila odjednom nastanjena sa ljudima svugdje, dok su pred-Adam-iti izumrli jedino kada se djelo stvaranja ‘Covjek’ pocelo pojavljivati.

Pret-povijesni ljudi prema tome nisu nikada živjeli zajedno sa ljudskim bicima u isto vrijeme, nego je ljudsko bice bilo stvoreno u razlicitim vremenima pošto su se uvjeti na Zemlji, takoder, prilicno znacajno razlikovali i bila im je potrebna ova raznolikost, buduci su se cak prvobitni duhovi razvili drugacije, što vama ljudima još nije sasvim razumljivo. Nije kao da su ljudi bili trenutno stvoreni na Zemlji, namjesto toga, sve se tako zbilo da covjek može govoriti o periodicnom stvaranju, i svaki je period donio na vidjelo takva bica sve dok se ljudsko bice sa samo-svjesnošcu, intelektom i slobodnom voljom nije pojavilo kao posljednje djelo stvaranja. Ako Ja sada koristim izraz ‘istovremeno’, onda mislim na isti period stvaranja koji je, medutim, bio tako dugacak da se ne može izraziti sa brojevima.... no da su ta pret-povijesna bica prethodila stvarnom ljudskom bicu buduci za Mene nikakav koncept vremena ne postoji i za Mene je tisucu godina kao jedan dan. I cijelo djelo stvaranja je trajalo toliko dugo da ljudi više ne mogu izracunati dužinu vremena, jedino cinjenicu kako se sve razvilo, od materije do mineralnog i biljnog svijeta.... kroz životinjsko kraljevstvo sve do ljudskog bica, ali da Sam Ja takoder uvijek stvorio novi izvanjski oblik za sicušne cestice duše kako su se dalje razvijale.

Otud, izraz ‘oni su se razvili u drugo bice’ se odnosi jedino na duhovni napredak, ipak svaki je izvanjski oblik bila nova tvorevina koja je uvijek ponovno išcezla jednom kada je bila potpuno ispunila njegovu svrhu, naracun cega je toliko mnogo bica ponovno nestalo jednom kada su ljudska bica došla u postojanje koji su bili sposobni stvarati i oblikovati u skladu sa njihovom voljom.... Time ljudi nisu živjeli pored pret-historijskih bica, ali to ne znaci kako oni nisu nastanjivali Zemlju u isto vrijeme, oni su samo živjeli toliko daleko da nisu imali o njima nikakvog znanja, buduci vrijeme još nije bilo došlo za ljudsko bice da pronade ispravne životne uvjete koje je potrebovao da bi tamo preživio. Samo jedna stvar mora biti razjašnjena, da Zemlja nije bila nastanjena u isto vrijeme sa potpuno odgovornim ljudima, oni su došli znatno kasnije, dok su pret-historijski ljudi i dalje postojali gdjegod Zemlja još nije bila dovoljno razvijena. Teško je dati vama ljudima ideju po pitanju toga kako se cijelo djelo stvaranja dogodilo, jer vi niti ste sposobni zamisliti dužinu vremena u kojem je ovo djelo bilo kompletirano niti ogroman prostor koji je trebao biti nastanjen od strane malih cestica duše palih prvobitnih duhova.

Ovo je potrebovalo veliku raznolikost što je bilo u potpunosti ostvareno od strane Mojih misli, tako da Sam Ja sve vidio kao tocno odredeno [[(ili ‘podobno’) ]]djelo stvaranja preda Mnom i ono se istovremeno pojavilo kao završeno djelo.... tako da je stvaranje uzelo sve vece oblike u kojima su duševne cestice trebale sazrijeti, i bilo je krcato sa tvorevinama najrazlicitijih vrsta.... tako da Sam postavio svako djelo stvaranja gdje su bile dane mogucnosti za sazrijevanje. I stoga su pret-povijesna bica bila stvaranje koje Sam postavio gdjegod je ljudska rasa prije ili poslije trebala zaposjednuti Zemlju kako bi njezin razvojni proces dovela do kraja. Ali da ce Zemlja svugdje pružati iste uvjete to nije bilo naumljeno od strane Moje mnogostrane kreativne volje, i cak danas postoje ogromna prostranstva zemlje gdje ni jedno ljudsko bice ne može živjeti buduci mu nedostaju uvjeti za preživljavanje, za što Ja imam Moje razloge. Ipak sigurno je da je izvanjski oblik ljudskog bica bio djelo Moje ljubavi, da Sam stvorio Covjeka na Svoju sliku i da ce njegova duša, takoder, jednog dana opet postati Moja slika što, medutim, nije bio slucaj sa pret-povijesnim ljudima, oni su bili nesposobni razviti se u ljudsko bice kakvo je ono sada, bez obzira da li ono postigne duhovnu zrelost ili ne.

AMEN

Ova je Objava korištena u sljedećoj tematskoj knjizi:

Tematska knjiga Naslov Preuzimanje
11 Stvaranje, Pad Lucifera i praiskonskih andela i Bozji Plan Spasenja od vjecnosti  ePub PDF Kindle


Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu 94

 ePub
 Kindle
Više preuzimanja

Ova Objava

Slušanje
preuzmi kao MP3

Prikaz ispisa
Rukopisi