6054 ČOVJEKOVA SUDBINA NA DRUGOJ STRANI KORESPONDIRA SA NJEGOVIM CILJEM I NASTOJANJIMA NA ZEMLJI

16. Sep 1954: Knjiga 65

Kakav je vaš cilj i nastojanje/trud na ovoj Zemlji takva će biti vaša sudbina u duhovnom carstvu, nakom smrti vašeg tijela. Ako na ovoj Zemlji tražite svjetlo i istinu, svjetlo će vas tamo i čekati. Ako vam je draža tama pošto vam je zemaljska materija zaslijepila oči, onda ćete tamo biti u mračnom okruženju, u sferi gdje ste nesretni zbog nedostatka svjetla. Ali događa se u skladu sa vašom voljom.

Na Zemlji svjetlo neprestano sjaji, i put do vječnog života vam je jasno objašnjen, tako da se jedino morate okrenuti prema tamo da bi došli do kraljevstva svjetla.... stoga kada idete mračnom cestom, možete jedino završiti u mraku.

Vi se(be) toliko malo okupirate sa onime što će vam se dogoditi nakon tjelesne smrti. Vi takve misli odbacujete iz vašeg uma, i neprestano se okrećete prema svijetu i njegovoj materiji koja je prolazna i koju ne možete sa vama ponijeti u duhovno kraljevstvo.

Ako su materijalna bogatstva vaše jedino blago na zemlji, u duhovno kraljevstvo ćete prispjeti siromašni i goli. Zašto ne sabirete dobra na zemlji, koja traju, koja vas prate u onostrano? Zašto žudite samo za prolaznim dobrima ovog svijeta? Posljedice vašeg zemaljskog života vam se opet i opet po-stavljaju ispred očiju, ukazuje vam se vaša sudbina nakon vašeg odlaska sa ovog svijeta. Vi obraćate malo pažnje na ta upozorenja i podsjetnike. Živite bezbrižno vaš dan, iako već sutra možete biti pozvani na putovanje posljednjom cestom. Onda ćete primiti ono za čim ste težili na zemlji, svjetlo ili tamu. Ništa vam ne može biti dano osim onog što ste postignuli za svog života na Zemlji. Zato dok god živite na Zemlji razmišljajte o vremenu nakon smrti, razmišljajte o vašoj duši, koja je neprolazna. Jer vi na ovoj Zemlji pripremate sudbinu za vašu dušu. Dok ste na Zemlji težite za tim Svjetlom i stvorite vašu sreću u duhovnom kraljevstvu.

AMEN

Ova Objava nije korištena u nijednoj tematskoj knjizi.


Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu 65

 ePub
 Kindle
Više preuzimanja

Ova Objava

Slušanje
preuzmi kao MP3

Prikaz ispisa
Rukopisi