5966 OZDRAVLJENJE BOLESNIH, ZNACI I ČUDA.... DOKAZ

25. May 1954: Knjiga 65

Ja poznajem Svoje i znam njihovu volju i u skladu sa tom voljom ću ih Ja pozvati da rade za Moje Kraljevstvo i Mene. Stoga, baš kako se vrste poslova u Mojem vinogradu razlikuju tako se i priroda slugu razlikuje, jer svaki ima svoj posao koji korespondira njegovoj prirodi, i svaki Me služi u skladu sa svojom sposobnošću i Ja prihvaćam službu svakog tko je dobre volje i koji Me traži.

Nadalje, srca onih kojima treba učenje se razlikuju i svako polje u Mojem vinogradu mora biti obrađeno različito, ali jedino Meni je moguće donijeti taj sud, pošto Ja znam čak i najmanji impuls svakog ljudskog srca, i tko može biti iskorišten za uspješan iskupiteljski rad.

Ja sam uvijek Autor, izvor i početak. Ponekad sam Ja jedva prepoznatljiv, a u drugim vremenima jasno otkriven, ali oni koji Me traže i vrše Moju volju će Me uvijek prepoznati. I Ja se uvijek otkrivam sukladno čovjekovim potrebama, prema njihovim sposobnostima i žudnji da sebe promijene. Jer ono što će u jednoj osobi prouzrokovati potpunu promjenu volje, u drugoj možda neće imati djelovanja. Takva osoba možda treba veći dokaz Mojeg Postojanja, kojeg će Moja ljubav osigurati da bi ga dovela do iskupljenja/spasenja.

Ali Ja sam također prisutan čak i kada ni jedan vidljivi znak nije primjetan. Ja živim u srcu onoga koji Mi daje svoju ljubav i svoju volju, tiho i nježno slušajući posvjedočenje, jer takvi ne trebaju dramatičan dokaz Mojeg prisustva. On osobno je svjestan Mene, osjeća stvarnost Mojeg prisustva u bliskom odnosu sa Mnom, svojim Ocem, posjedujući stoga sve što mu je potrebno za njegov zemaljski put; vjeru u Mene koju ništa ne može uzdrmati i Moju ljubav, koja mu omogućava da djeluje u potpunom skladu sa Mojom voljom.

Ali tamo gdje je nevjera i dalje jako snažna tako da same riječi neće biti dovoljne, tamo ću Ja pomoći sa znacima i čudima, ali to može postati sud [[= takva ‘manifestacija’ može čovjeka osuditi]] kada takvom čovjeku nedostaje volje za promjenom. Vjera bolesnog i patnika doduše često zahtjeva malo ohrabrenja da bi postala dovoljno snažna da Me prizna pred svijetom. Ja Sebe mogu otkriti/objaviti u Mojoj Moći i Raskoši mnogim bolesnima i patnicima pošto su kroz svoju slabost oni bili pripremljeni tako da Me njihove duše mogu spremnije prepoznati. Takvi bolesni ljudi Me ne isključuju iz svojih srdaca, i kada im je Moja Riječ propovijedana ona ih dodiruje sa takvom snagom da sama snaga Moje Riječi ima iscjeljujući/ozdravljujući efekt, a pošto oni vjeruju oni dožive ozdravljenje. Ali nevjernicima koji tome svjedoče [[= koji gledaju takva iscjeljenja]] to mora, kroz ljubav, omogućiti da oživi vjera koju su postignuli. I njihova vjera će oživjeti u skladu sa stupnjem njihove ljubavi, ali njihova odgovornost postaje veća ako dozvole da takav znak Mojeg djelovanja prođe pored njih u nezainteresiranosti.

Prema tome, ne tražite pre-očigledan znak vjere, jer zajedno sa izvanrednim djelom milosti dolazi i izvanredna odgovornost. Ali ako vam je dan, cijenite ga i koristite takvu milost da postignete višu zrelost, da donesete Moje Ime svijetu, i da postanete vjerni sluge u Mojem vinogradu, i Ja ću blagosloviti vaš rad koji je poduzet za Mene i Moje kraljevstvo.

AMEN

Ova Objava nije korištena u nijednoj tematskoj knjizi.


Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu 65

 ePub
 Kindle
Više preuzimanja

Ova Objava

Slušanje
preuzmi kao MP3

Prikaz ispisa
Rukopisi