1082 ISPUNJENJE MOLITVE.... UVJETI....

5.rujna.1939: Knjiga 20

Tkogod izgovara Moje ime u vjeri ce primiti puninu Moje snage i Ljubavi u njegovo srce. Gle, vaše tijelo je zemaljsko i sve što vas okružuje je takoder zemaljsko u njegovom vanjskom obliku; ali što je unutar vas jeste, poput onog što je skriveno u vanjskom obliku, Božanska supstanca, i ova osjeca ulaz Moje snage i doživljava ju kao iznimno blagotvornu. I iz tog razloga vi bi uvijek trebali uzimati u obzir duha unutar vas i zanemariti sve vanjske pojavnosti. Naposlijetku, dao Sam vam formu (misli na naše tijelo) za sazrijevanje duha i zasigurno cu znati kako je takoder ocuvati. Prema tome zašto se brinete u svezi nje (toga)?.... Tkogod misli o njegovoj duši i sebe zaokuplja sa njezinom dobrobiti, njegovo tijelo doista ne treba brinuti u svezi stvari koje ono potrebuje.... Dao Sam vam sve što možete vidjeti u stvaranju.... Dao Sam vam sve za svrhu.... Ako ispunite ovu svrhu vi cete imati obilje onog što vam je potrebno za vaše tijelo. I ako ste tjeskobni, zazivajte Me i spomenite Moje ime sa kompletnom vjerom i vi necete trpjeti zemaljsku nedacu.... Tkogod ima u Mene kompletno povjerenje on vec živi od Moje snage i takoder je gazda nad svjetovnim stvarima buduci Ja postavljam svu snagu u povjerljivo srce da ga okrenem u potpunosti spram Mene tako da mogu zaposjednuti njegovo srce....

Razumi ovo, Moje dijete.... Svim ljudima na Zemlji je dozvoljeno jednostavno izgovoriti njihov zahtjev i njima ce biti dano uslišenje, pod uvjetom da Me zazivaju u njihovim srcima, vjeruju u Mene i iskreno Me Ljube.... Buduci je onaj koji Me ljubi pokoran Mojoj volji, onaj koji vjeruje u Mene ne dvojbi moju moc i Ljubav, i ako Me zaziva on ispovijeda njegovu slabost i, poput plašljivog djeteta, sa povjerenjem dolazi k Ocu.... I Ja mogu ispuniti njegovu molitvu, naposlijetku, Ja cekam na poziv koji se iz zemaljske doline uzdiže ka Meni. Medutim, gdje jedan od ovih zahtjeva nije ispunjen, gdje Ljubav, vjera i povjerljiva molitva nedostaju, zemaljsko dijete još treba proci ispite da pronade stazu do Mene. Vi toliko cesto želite beskorisne stvari i ako Ja onda ne odgovorim na vašu molitvu vi dvojbite i ne istražujete razlog; vi ne zapitkujete do koje mjere ste vi sami koje treba kriviti što niste našli ispunjenje. Gle, kada Moja istinska djeca izraze njihov zahtjev Meni oni takoder Meni ostavljaju kako cu se pozabaviti sa njihovom molitvom buduci oni uvijek znaju da ih Ja necu ostaviti lišene ako to nije nužno za dobrobit njihove duše. Niti oni traže išta osim onog što im srce diktira.... i prema tome su vec jasno vodeni od strane duha unutar njih samih.... Time molitva takvog djeteta uvijek nailazi na Moje odobravanje i posljedicno ce takoder naici na uslišenje. I ako osjecate potrebu tražiti za nešto što služi ocuvanju vašeg zemaljskog tijela, Nebeski Otac vam sasvim sigurno nece zanijekati vaš zahtjev. Moja su djeca zbrinuta sa puno Ljubavi i opskrbljena sa svime što im je potrebno kadgod im njihova vjera kaže da zazovu Moje ime i da imaju pouzdanja u Mene jer ‘Štogod zatražite od Oca u Moje ime ce vam biti dano....’ (Ivan 14:13, 14).

AMEN

Translated by: Lorens Novosel

Ova Objava nije korištena u nijednoj tematskoj knjizi.

Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu _book
 ePub  
 Kindle  
  Više preuzimanja

Ova Objava
Slušanje
preuzmi kao MP3
Prikaz ispisa
 Rukopisi