3717 ŽIVA VERA IN NJENA MOČ.... (Marko 11:23)

18 marec 1946: Knjiga 47

Živa vera lahko premika gore.... To je za vas samo fraza, ker vimoči vere še niste preizkušali,zaradi česar ne poznate njene učinkovitosti; vi ne veste, da človeško bitje z zelo globoko vero razpolaga z Mojo močjo,zaradi česar je njemu vse mogoče.Kako globoka bi morala biti torej ta vera, da bi dosegla vse, kar si želi človeško bitje?.... Da bi posedoval takšno moč vere, mora biti povezanostčloveškega bitja z Menoj tako srčna (iskrena), da se on ne počuti več kot le neko posamezno bitje, temveč kot nek nerazdružljiv del Mene, kateri je prežet z močjo, ki izhaja iz Mene. On Me mora vedno in za vekomaj čutiti blizu njega; on mora postati tako prepričan v Mojo prisotnost, da on misli, govori in se obnaša v skladu s tem prepričanjem. In ker Me on prizna kot vrhovno Ljubezen, Modrost in Vsemogočnost, ker je to verovanje glede na to postalo trdno prepričanje, on ne postavlja meja Moji dejavnosti , kakor tudi zanj ne obstaja nobenih omejitev, ker on v sebi čuti, da je del Mene Osebno in je izpolnjen z Mojo močjo. Vera kot je ta, uresničuje vse,in tako tudi stvari, ki so iznad človeške sposobnosti. Potem bo on sposoben delati čudeže.Čeprav pa so to samo naravni procesi človeškega bitja, kakršno bi ono moralo biti na Zemlji; kateri je dosegel njegov cilj in za svojo dušo dosegel stanje zrelosti, katera je blizu njegovega izvornega stanja. Takotrdna vera pa zahteva popolno privrženost Meni in popolno ločitev od zemeljskih stvari. Ona zahteva združitev z Menoj preko Ljubezni.... Edino oseba, ki je nenehnodejavna v Ljubezni, ima lahko tako trdno in zelo globoko vero. Namreč najprejse mora zgoditi združitev z Menoj, preden bo osebačutila, da je blizu Mene in da Moja prisotnost zagotavlja, da je vsako delovanjev skladu z Mojo voljo....

Moč Ljubezni, katera zaradi njegove ljubezni-prepolne dejavnosti teče k njemu, mora povečati njegovo vero, ker ona daje pričevanje o Meni in o Moji prisotnosti. In vsak, kiMe lahko čuti v sebi in poleg sebe, ravno tako ve, da se on ne bo nikoli več, za vekomajločil od Mene in da se on lahko tudi brez škodljivih posledic okoristi z Mojo močjo, ker je Moja lastna volja namreč ta, da bi moral biti on učinkovit namesto Mene, da bi dokazal moč vere in Ljubezen njegovim bližnjim človeškim bitjem, da bi pričeval o Moji Ljubezni in vsemogočnosti, katera tako zagotavlja moč živi stvaritvi, katere narava je spremenjena v Ljubezen. Vera bo premikalagore.... Vsi vi bi morali doseči to zelo globoko vero in obenem tudi sposobni karkoli doseči na tej Zemlji....Najprej se oblikujte v Ljubezen, da bo potem tudi vaša vera zrasla in postala živa vera; kar pomeni, da bo lahko postaladejavna, medtem ko vera brez Ljubezni ostaja brez življenjska vera – vera, ki je samo v skladu z besedami, kateri pa primanjkuje vsakršne moči. Besede: »jaz verujem....« niso dovolj, da biskozi vaspovzročile Moje delovanje;namreč vi morate biti sposobniresnično verovati v vašem srcu, ker je ta živa vera mogoča samo preko nenehne dejavnosti Ljubezni, preko katere pa vi od Mene prejemate moč, da bi bili učinkoviti in da bi naredili (izpeljali) celo to, kar se zdi, da je nemogoče.

Zelo globoka vera doseže vse.... Kljub temu pa jezanjo potrebna Moja prisotnost, kar pa vi lahko zagotovite edino preko Ljubezni-polne dejavnosti.... Zato je Ljubezen prva; in če vam primanjkujeLjubezni, vam obenem tudi primanjkuje vere ne glede na to, kolikokrat si vi s ponavljanjem besed poizkušatepridobiti vašo vero. Tako da sedaj lahko razumete, zakaj Jaz nadaljujem oznanjati Ljubezen in zakaj Jaz pošiljam Moje učence v svet, da bi razširil Moj Evangelij Ljubezni. Za vas je zagotovo mogoče, da z razumom dosežete vero v Silo, Ki je izjemno usmiljena, močna in modra. Vendar pa vi s to Silo lahko vzpostavite stik samo preko Ljubezni (Janez 15:1-17). Edino tedaj bo vaša vera povečalaizraz, ker boste vi edino tedaj lahko razpolagali z Mojo močjo in ji zmočno vero v Mene dovolili, da postane učinkovita, kakor Sem vam to tudi obljubil.

AMEN

Prevod: Lorens Novosel

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.

Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo _book
 ePub  
 Kindle  
  Več prenosov

Ta Objava
Poslušaj
prenesi kot MP3
Predogled tiskanja
 Rokopisi

Translations