3226 "Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu...."

august 20, 1944: Carte 42

Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și veți putea lăsa în urmă viața pământească fără să vă preocupați de ceea ce are nevoie trupul, căci toate acestea vă vor reveni, așa cum a promis Domnul. Căci un singur lucru este important: Să primiți viața sufletului, apoi Dumnezeu Însuși va prelua grija trupului vostru și a nevoilor voastre. Dar, de îndată ce vă veți pierde credința în această promisiune, va trebui să vă îngrijiți singuri și astfel veți fi prinși în plasele adversarului, care va încerca să vă facă să credeți că această grijă este cea mai importantă și vrea să vă împiedice să vă gândiți la sufletul vostru. Și acum riscați să deveniți materialiști, să vă concentrați gândurile și acțiunile în întregime asupra dobândirii materiei, să neglijați împărăția lui Dumnezeu în grija voastră constantă pentru trup și, în cele din urmă, să trăiți doar o viață pur pământească, fără să țineți cont de mântuirea sufletului vostru. Dumnezeu v-a stabilit un singur scop în viața voastră pământească.... ca sufletul vostru să se dezvolte ascendent.... iar pentru a atinge acest scop trebuie să vă desprindeți de materie, să nu mai puteți dori nimic altceva decât ceea ce servește sufletului. Și vă puteți elibera de toate grijile cu credință deplină dacă vă amintiți promisiunea lui Hristos, căci Cuvântul Său este adevărul, iar dacă veți căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, atunci veți împlini voia Lui și Dumnezeu va avea grijă și de voi. Dar strădania oamenilor este îndreptată în cea mai mare parte spre conservarea și bunăstarea trupului, și aceasta în exces, astfel încât strădania spirituală trece în plan secund și este de înțeles că nu se poate realiza niciun progres spiritual. Iar aceasta este cauza lipsei de încredere în dragostea lui Dumnezeu, Care susține tot ceea ce a creat. Cu credință și încredere în ajutorul lui Dumnezeu, ființa umană se poate elibera de toate grijile pământești, poate trece cu ușurință și cu inima ușoară prin viața pământească, dar de îndată ce își va depune toate eforturile pentru mântuirea sufletului său, de îndată ce se va strădui în mod pe deplin conștient spre împărăția spirituală, de îndată ce va încerca să împlinească voia lui Dumnezeu în toate și se va strădui astfel să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Dar credința în acest lucru aproape că nu se mai găsește printre oameni și, prin urmare, ei își creează o viață plină de griji și necazuri, se împovărează cu o povară pe care Domnul Dumnezeu le-a promis că o va purta dacă își vor îndeplini sarcina în viață.... de a pune bunăstarea lor spirituală înaintea bunăstării trupului. Dumnezeu susține întreaga creație, El se îngrijește continuu de existența ei și totul se dezvoltă conform voinței Sale. Și, de asemenea, grija Sa se aplică și creaturii celei mai dezvoltate, ființa umană, iar viața sa pământească este la fel de asigurată ca și cea a întregii creații. Cu toate acestea, Dumnezeu a făcut-o să depindă de voința ființei umane, i-a pus o condiție a cărei îndeplinire va duce la o existență lipsită de griji. Dar dacă oamenii nu respectă această condiție, vor avea o viață pământească dificilă, deoarece vor pierde grija lui Dumnezeu pentru trupul lor. Viața pământească este dată ființei umane de dragul sufletului și, prin urmare, sufletul ar trebui să fie considerat pe primul loc, ar trebui să i se furnizeze ceea ce are nevoie pentru maturitatea spirituală.... iar acest lucru poate fi procurat și primit doar din împărăția spirituală. De aceea, simțurile ființei umane trebuie să fie întotdeauna îndreptate spre împărăția spirituală, deoarece împărăția pământească nu oferă sufletului hrana de care are nevoie. Împărăția pământească satisface doar nevoile trupului, iar ființa umană trebuie să permită cu credință și încredere ca Dumnezeu să i-o dea, așa cum a promis, și să se străduiască cu atât mai mult pentru împărăția spirituală, care nu îi este dată, dar care oferă ceea ce sufletul dorește, conform dorinței sale. Și de aceea să arunce toate grijile asupra Domnului.... El le va lua de la voi cu cât vă veți strădui mai intim pentru unirea cu El, cu cât sufletul vostru se desprinde mai mult de lucrurile pământești și se atașează numai de ceea ce îi aduce unirea cu Dumnezeu. Și veți fi cu adevărat în siguranță în grija Lui, nu veți duce lipsă de nimic, căci El este plin de iubire și de putere, El este capabil să vă asigure și vă va asigura dacă vă veți strădui numai pentru El, pentru împărăția Lui....

Amin

Translated by: Ion Chincea

Această comunicare este menționată în următorul caiet tematic:
Caiet tematic Titlu Descarcă
142 De unde vin? Care este sarcina mea pământească? Unde mă duc? ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Oferte de descărcare pentru cartea _book
 ePub  
 Kindle  
  Alte descărcări

Această comunicare
Ascultă
Descarcă ca și MP3
Vizualizare imprimare
 Scrieri de mână

Translations