0185 Vechiul Testament....

noiembrie 17, 1937: Carte 5/6

Binele tău duhovnicesc va crește dacă te vei încredința de bunăvoie nouă și vei rămâne unit cu Mântuitorul tău într-o dragoste constantă. Noi am fost însărcinați să te inițiem în învățăturile Vechiului Testament.

Înainte ca Mântuitorul să devină om, Dumnezeu a dat glasul Său profeților Săi și a transmis poruncile Sale prin intermediul lor. Ei au fost învățați că va veni Mesia, de la care va veni toată mântuirea pentru omenire. Dar în nici un caz Domnul Dumnezeu nu i-a însărcinat să facă cunoscute păcatelor părinților..... Așa cum Dumnezeu le vorbește a lor Săi chiar și astăzi, El le-a spus întotdeauna oamenilor să meargă în credință și dragoste pentru Creator. Și totuși, prin intermediul oamenilor au luat ființă hrisoave menite să mărturisească voința Domnului..... Ar putea fi numit prezumțios dacă astfel de scrieri nu ar fi fost create cu cele mai bune intenții de a sluji pe Domnul și Creatorul Cerului și al Pământului.

Și acum aceste învățături duc la negarea a tot.... chiar cuvintele Domnului Însuși, care le-a dat oamenilor ca o binecuvântare prin profeții Săi. De aceea, nu respingeți ceea ce vă scapă din vedere.... Lăsați-L pe Dumnezeu să domnească din nou și acceptați ceea ce El vă trimite în cuvinte clare, care vă vor ajunge la inimă și care vă vor pătrunde mai mult decât cartea părinților. Dar greșiți și în aceasta.... ceea ce nu înțelegeți, nu judecați.... Nu respingeți, pentru că puteți respinge și mult adevăr cu aceasta.... În nici o casă nu trebuie să lipsească cuvintele lui Dumnezeu, dar chiar dacă cartea veche nu mai dă ceea ce vă poate fi de mângâiere, nu o respingeți totuși.... timpul a trecut peste ea și odată cu ea și felul de a vorbi al oamenilor.... Nu negați Cuvântul lui Dumnezeu, ci rugați-vă cu fervoare Tatălui ca să citiți cu luminare.... ca să înțelegeți corect ceea ce v-a dat El prin profeți.... și pentru ca învățăturile adevărului să vă fie transmise. Iubirea Tatălui divin va găsi întotdeauna căi și mijloace pentru ca învățăturile Sale să pătrundă în inimile umanității și pentru a vă proteja de erori, El vă va ghida gândurile dacă vreți doar să înțelegeți corect și dacă vreți doar să primiți adevăruri divine din Cartea Cărților și nu să pătrundeți în mod uman slăbiciunile și defectele umanității.

Numai o gândire pură și sinceră, îndreptată spre Dumnezeu, garantează veridicitatea cuvintelor pe care Dumnezeu le transmite cu dragoste, prin instrumentele Sale, copiilor de pe Pământ. Dacă această gândire este amestecată cu strădania pământească.... Dacă nu este îndreptată exclusiv spre Tatăl ceresc, atunci orice lucrare făcută de mâini omenești nu va mai fi pur divină, ci omenește eronată.... iar acest lucru explică învățăturile spirituale pe care atât de mulți cercetători spirituali sunt reticenți în a le accepta.

Dar, din nou, aici se aplică un singur lucru: Știința nu este capabilă să deslușească ce este adevărul și ce sunt învățăturile false.... cunoașterea este dată doar celor care se refugiază în Tatăl ceresc și Îi cer iluminare. Acestora El nu le va refuza harul și îi va călăuzi pe calea cea bună.... calea cunoașterii.

Așadar, dăruiește-te cu încredere cuvintelor noastre și fi atent la tot ceea ce Dumnezeu pregătește pentru tine, pentru a vă vesti adevărul pur.

Amin

Translated by: Ion Chincea

Această comunicare este menționată în următorul caiet tematic:
Caiet tematic Titlu Descarcă
70/1 Întoarcerea la Dumnezeu 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Oferte de descărcare pentru cartea _book
 ePub  
 Kindle  
  Alte descărcări

Această comunicare
Ascultă
Descarcă ca și MP3
Vizualizare imprimare
 Scrieri de mână

Translations