8542 Aardse opleving - Spoedig verval

28 juni 1963: Boek 90

Werelds gezien zult u een voortdurende opleving op de voet kunnen volgen. Want de mensen streven uitermate ijverig naar aardse verbeteringen en aardse welstand. Hun hele denken en streven is alleen aards gericht en schijnbaar zetten ze alles naar hun hand om hun levensomstandigheden te verbeteren. En toch is het geestelijk beschouwd een voortdurende achteruitgang, want steeds meer keren ze zich van God af. Ze verliezen het geloof in Hem en daarom ook elke band met Hem. En dat betekent, dat de tegenstander van God ze helemaal in bezit neemt, dat hij het meeste succes heeft bij die wereldse mensen die alleen aandacht schenken aan zijn rijk en daarom ook van hem afhankelijk zijn.

Aardse welstand, eer en roem zijn de doeleinden der mensen. Geestelijke doeleinden kennen ze niet en ze ervaren ook niet het gevoel van eenzaamheid en leegte in hun hart, omdat dat geheel vervuld is van aardse gedachten en aardse plannen. En maar zelden kunnen gebeurtenissen het denken tot nu toe aan het wankelen brengen of veranderen. Slechts zelden worden die mensen hun aardse doen en laten moe en zoeken ze een ander doel waarvoor ze zich inzetten.

Het noodlot moet hen hard treffen en het denken van de mensen moet met geweld anders worden geleid wanneer ze zelf niet in staat zijn dat noodlot van zich af te wenden en ze nu zelf moeten strijden. Dan bestaat de mogelijkheid dat ze nadenken over de nutteloosheid van hun aardse leven. Dat ze nu ook een Macht boven zich erkennen die sterker is dan hun levensverlangen en die de mensen ook de eigen zwakheid doet beseffen.

Elke harde slag van het noodlot echter is slechts een middel om de mensen wakker te schudden uit de rust van hun aardse bestaan. Het is een middel waarvan Ik me bedien om een verandering van hun gezindheid teweeg te brengen, die dan wel mogelijk is wanneer ze door leed of ziekte of een andere moeilijke belevenis de nutteloosheid van het aardse streven moeten inzien en dan beginnen na te denken over hun eigen onvolmaaktheid en zwakheid om zulke slagen de baas te worden. Wanneer ze moeten erkennen dat ze afhankelijk zijn van een hogere Macht.

Pas dan kan hun denken veranderen en kan ook hun streven uitgaan naar een ander doel dan tevoren. En steeds zullen het er maar enkele zijn die op hun levensweg omkeren, die in staat zijn zich los te maken van de wereld en haar goederen en die zich dan ook niet meer van de wijs laten brengen door de opleving en successen van wereldse zijde. Maar de wereldse successen zullen steeds verbazingwekkender zijn. Want dat is een teken van het einde, dat er steeds grote plannen worden nagejaagd en ook uitgevoerd, die echter ook steeds meer afwijken van datgene wat God van de mensen vraagt en wat waarde heeft voor de eeuwigheid.

Waar de aardse materie voorrang heeft, daar is ook de tegenstander van God bij betrokken. Want de mensen die alleen de materie najagen en steeds meer plannen uitvoeren om hun welstand te verbeteren, behoren hem al toe. En deze mensen zullen hem ook bereidwillig dienen. Ze zullen zich steeds meer verbinden met de materie en zo ook hun latere lot zelf bepalen. Want al zult u mensen ook rondom u een voortdurende opbloei en voortdurende vooruitgang zien, u zult daar slechts nog korte tijd van kunnen genieten. Want spoedig valt alles ten prooi aan de vernietiging. En u verliest alle goederen die u aards voor uzelf had verworven, omdat God zelf u de vergankelijkheid wil bewijzen van al datgene wat uw gedachten bezighoudt en toch volkomen waardeloos is.

Laat u die al op de juiste weg bent daarom niet voor de gek houden. Laat uw gedachten niet op dwaalwegen leiden zodat u gelooft dat de aarde nog op een lang bestaan kan rekenen gezien de vele verwezenlijkingen van menselijke plannen die een wereldse vooruitgang en een hogere levensstandaard betekenen.

Alles gaat de weg van het aardse. Het zal sneller ten einde zijn dan u denkt. En de mensen zullen in levensomstandigheden terecht komen die u zich niet zult kunnen voorstellen. Want een goddelijk ingrijpen door de krachten der natuur zal een volledige verandering teweegbrengen waarin de mensen zich nu moeten schikken. En ze kunnen het alleen wanneer ze zo innig met God zijn verbonden en om kracht bidden, die hun dan ook zeker zal toekomen. En al diegenen die de weg naar Hem vinden en gaan, valt zeker hulp ten deel.

Dan pas zult u mensen inzien, hoe vergankelijk aardse materie is. En gelukkig degene die uit dit inzicht de juiste gevolgtrekking maakt. Die in staat is zichzelf van het aardse los te maken en nu alleen geestelijke goederen tracht te verwerven. Hij zal steeds de zegen en de hulp van God zelf kunnen verwachten. Hij zal zich aan Hem overgeven en door alle nood heen worden geleid.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
84 Voorspellingen - Deel 3: „Rampen en ongevallen“ ePub   PDF   Kindle  
114 Toedracht van de catastrofe ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften