8014 Hernieuwd wijzen op het natuurgebeuren

8 oktober 1961: Boek 84

Ik wil u nog eenmaal kennis geven door de stem van de geest dat u een gebeuren tegemoet gaat van onvoorstelbare uitwerking, dat u mensen iets zult meemaken wat in zijn omvang nooit tevoren is geweest sinds het begin van deze verlossingsperiode. Want Ik wil de mensen die als in een droomtoestand voortgaan wakker schudden. Ik wil dat ze nadenken over zichzelf en dit is alleen nog mogelijk door een natuurgebeuren van zo’n geweldige omvang dat niemand zijn ogen kan sluiten voor de grote tragedie die dit gebeuren voor de mensen betekent.

De hele wereld zal erin delen en overal zal men vrezen zelf getroffen te worden door hetzelfde gebeuren omdat er tevoren helemaal geen voortekenen iets dergelijks lieten verwachten en daarom de onrust onder de mensheid erg groot is. En het zal ook voor alle mensen helemaal duidelijk zijn dat dit gebeuren niet door menselijk willen is veroorzaakt. Ze zullen weten dat er een Macht aan het werk is tegen welke ze niet kunnen strijden. Ze zullen beseffen dat de elementen van de natuur zijn doorgebroken, waar de mensen reddeloos aan zijn overgeleverd.

En dat doel heb Ik voor ogen, want zolang de mensen steeds maar andere mensen verantwoordelijk stellen voor datgene wat er in de wereld gebeurt, denkt geen mens na over zichzelf. Maar Ik wil dat ze de weg naar Mij zullen vinden. En daar het geestelijk lage niveau bij de mensen al zo ver is gedaald dat ze ook mijn bestaan loochenen, daar het geloof in Mij tot op een minimum is afgenomen, moet Ik naar het laatste middel grijpen om Me te bewijzen, ofschoon ook nu nog ieder afzonderlijk zich daartegenover kan opstellen zoals hij wil. Want hij wordt niet gedwongen tot het geloof. Hij kan voor zichzelf ook elke andere verklaring geven, en dat zal ook niet anders te verwachten zijn.

Er zullen weer maar weinigen Mij en mijn stem verstaan en zich daarvoor openstellen. Ze zullen Mij aanroepen in de hoogste nood en waarlijk, Ik wil hen wonderbaarlijk te hulp snellen omdat Ik ze wil winnen om voor Mij te getuigen, omdat ze levendig voor Mij moeten opkomen wanneer de tijd is gekomen.

Ik moet zeer ongebruikelijke middelen aanwenden omdat de mensen al zo zijn afgestompt dat de verschrikkelijkste gebeurtenissen hun niet veel meer zeggen. De berichten daarover nemen ze op met hun oren en ze maken zich er in heel korte tijd weer vanaf omdat ze niet zelf daardoor getroffen zijn. En er moet zich een gebeuren voordoen dat alle mensen schrik aanjaagt, omdat ze niet weten of het zich zal herhalen, of het alleen gedeeltelijke verwoestingen zijn of dat tenslotte de hele aarde erdoor wordt getroffen. Ze moeten in deze toestand van schrik worden gebracht, want alleen hun eigen lot interesseert de mensen en daarom moeten ze zich ongerust maken.

En dan is ook de mogelijkheid gegeven dat de mensen de weg naar Mij vinden en hem gaan. En ieder afzonderlijk kan zich gelukkig prijzen, die met Mij al verbinding heeft of ze tot stand brengt, die tot Mij bidt in geest en in waarheid. Steeds weer zeg Ik u dat u gered bent van het verderf, van de hernieuwde kluistering in de materie, als u Mij hebt gevonden, al mag de graad van uw rijpheid nog laag zijn. U kunt in het lichtrijk binnengaan, u kunt in het rijk hierna hoger klimmen en hoeft de duisternis niet meer te vrezen.

Want zodra u Mij zult vinden, hebt u ook Jezus Christus en Zijn werk van verlossing onderkend en u benut de genaden van het verlossingswerk ten volle. U smeekt Hem om vergeving van uw schuld en gaat nu ook verlost het rijk hierna binnen, ofwel: u neemt zonder weerstand de hulp aan van de gidsen uit het rijk hierna die u naar de goddelijke Verlosser leiden. Maar steeds betekent dit, dat u Mij zelf in het leven op aarde zult moeten erkennen, dat u vrijwillig voor Mij beslist, wat elke innige roep naar Mij bewijzen zal.

En daarom komt er een onuitsprekelijke nood over de mensheid, opdat deze roep tot Mij doordringt, die uw lot beslist in de eeuwigheid. U zult moeten geloven in Mij als uw God en Schepper Die uw Vader wil zijn en daarom zult u ook als kinderen tot de Vader moeten roepen. Maar dan zult u waarlijk niet bang hoeven te zijn, wat er ook over u komen mag, want dan zult u heel duidelijk mijn bescherming ondervinden. Want de tijd die daarna komt is het laatste korte uitstel waarin ieder voor Mij zal kunnen werken.

En dan moet hij met overtuiging voor Mij kunnen opkomen en hij zal dit ook doen omdat hij Mij zelf zo duidelijk mocht ervaren dat hij Mij nu trouw is toegedaan tot aan het einde.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
114 Toedracht van de catastrofe ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften