7609 Het einde komt onverwacht

28 mei 1960: Boek 80

Een ongewone ingreep van God zal plaatsvinden wanneer de tijd daar is. Dit is u steeds weer aangekondigd, maar u twijfelt omdat de tijd u te lang toeschijnt die Ik u nog als termijn toelaat. Maar u denkt er niet aan dat voor Mij de tijd anders geldt, dat dus een korte verlenging van het tijdsbestek geen rol speelt tegen de achtergrond van de reusachtigheid van mijn ingreep, tegen de achtergrond van het enorm grote vernietigingswerk dat zowel die ingreep alsook het nabije einde voor de gehele mensheid betekent.

U vergeet dat het toch nog maar een korte tijd van genade is die u werd toegekend, maar dat ook de langste tijd eens ten einde loopt en u er daarom elke dag op zult kunnen rekenen dat mijn aankondigingen in vervulling gaan. En zo zult u ook tegen uw leven moeten aankijken, steeds met de gedachte levend dat voor u elke dag de laatste kan zijn. Eens, wanneer u niet meer in het vlees op deze aarde vertoeft, zult u inzien hoe kort de hele tijd van uw aardse leven is geweest. Dan zult u ook de urgentie van mijn aanmaningen en waarschuwingen begrijpen. Want dan pas zult u inzien dat uw begrip van tijd op aarde een andere was dan in het geestelijke rijk.

Maar u moet het al op aarde leren beseffen en u daarom aan mijn aanmaningen en waarschuwingen vasthouden. U moet niet twijfelen, al schijnt u de tijd ook lang tot mijn ingreep plaatsvindt. Hij zal toch nog bij verrassing komen en die mensen in zeer grote nood brengen, die nog niet zo met Mij zijn verbonden dat ze in hun nood eenvoudigweg naar Mij vluchten. De dag komt onverwacht, zoals alle grote natuurcatastrofen van hetzelfde soort, die u mensen niet zult kunnen verhinderen of van tevoren berekenen. Doch hij komt onherroepelijk.

Dat herhaal Ik steeds weer met klem, omdat het nodig is dat u zich daar op voorbereidt, dat u gelooft en uw levenswandel leidt, steeds rekening houdend met dat natuurgebeuren. Want niemand van u weet of hij tot de overlevenden behoort. Niemand van u weet waar het gebeuren zal plaatsvinden en welke landen erdoor getroffen zijn. U allen zult er rekening mee moeten houden en Mij danken als het aan u voorbijgaat. Want dan hebt u nog taken te vervullen, bij hen die ongelukkig getroffen zijn diensten van liefde te verrichten en hun de weg te wijzen naar Mij opdat Ik ze kan troosten en opbeuren, opdat Ik ze kan wegvoeren uit alle nood. Want voor Mij is waarlijk niets onmogelijk en de innigheid van een gebed kan veel leed en nood afwenden, waar het ook is.

En daarom kom Ik steeds weer in het woord tot u, opdat u zich al tevoren kracht zult verschaffen en alles kalm tegemoet kunt gaan, wat u ook zal overkomen. En steeds weer zeg Ik u: Zorg ervoor dat u tot de mijnen behoort die te allen tijde bescherming zullen vinden bij Mij, die Ik steeds weer zal sterken en aan wie Ik ongewone kracht verleen om voor Mij en mijn naam werkzaam te zijn. Want dan is ook het einde niet meer ver. En op dit einde moet u zich allen voorbereiden en dan leren des te vaster te geloven wat u door mijn woord wordt verkondigd. Want alles zal vervuld worden wanneer de tijd daar is.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
99 Beloften van Jezus “Ik zal komen als een dief in de nacht” ePub   PDF   Kindle  
114 Toedracht van de catastrofe ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften