6770 Het natuurgebeuren, laatste waarschuwing voor het einde

25 februari 1957: Boek 72

Er wordt u steeds weer op het hart gedrukt aan het einde te denken dat de gehele mensheid te wachten staat, maar ook ieder van u afzonderlijk al tevoren kan overvallen omdat geen mens zich daartegen kan verweren wanneer Ik hem wegroep van deze aarde. Steeds weer wordt u aangemaand en gewaarschuwd. Steeds weer wordt u herinnerd aan oude voorspellingen van zieners en profeten die eveneens het einde van deze aarde betreffen. En steeds weer wordt u ook aan de dood herinnerd door wat u om u heen meemaakt. Maar alleen wanneer u zich serieus bezighoudt met zulke gedachten, spreekt u ook recht over uzelf. U onderwerpt uw levenswandel aan ernstige kritiek en u doet uw best toch nog geestelijke winst te behalen op deze aarde.

Maar maken al deze aanwijzingen, vermaningen en waarschuwingen geen indruk op u, dan zal het einde u verrassen en geheel onvoorbereid zult u zijn slachtoffer worden.

Wanneer mensen u in mijn opdracht tijding brengen, dan wijst u ze af. U lacht ze uit en bespot ze en u gelooft hen geestelijk veruit de baas te zijn. En dus blijft er slechts nog één middel over om u geloofwaardiger te onderrichten: dat de natuurkrachten u aan een einde doen denken. Dit middel moet Ik aanwenden ter wille van de vele ongelovige mensen die voortleven als zou hun bestaan op aarde onbegrensd zijn. Wat mijn woord niet bereikt, kan dit natuurgebeuren nog teweeg brengen: een tot inkeer komen en ook een zich bewust naar Mij toekeren. Maar ook kunnen de mensen des te meer alleen om hun leven worstelen en zich in gedachten nog tegen Mij verzetten.

Doch de Macht die ze niet willen erkennen moet zichzelf bewijzen. En het natuurgebeuren zal daarom geweldige uitwerkingen hebben, omdat Ik overal de mensen wil aanspreken en hun aandacht wil vestigen op hun einde.

En daarom moeten ook alle mensen kennis verkrijgen van mijn ingreep, ofschoon deze nog binnen de perken blijft, dus niet de hele aarde betreft. Maar mijn stem zal niet kunnen worden genegeerd. Ze is nog een laatste wijzen op het einde van deze aarde dat niet lang daarna te verwachten is.

Maar tevoren kan Ik steeds alleen door mijn woord een einde en ook dit natuurgebeuren aankondigen. En steeds weer wordt daarom door mijn dienaren gewag gemaakt van wat de mensheid te wachten staat. En buitengewoon leed en een tijd van nood die ieder mens zal hebben te doorstaan, moeten die dienaren ondersteunen en vergen hun woorden in acht te nemen. Want ieder mens zal het ondervinden dat hij overwinnaar kan worden wanneer hij gelooft en Mij zelf aanroept in zijn nood.

Met het oog op het geestelijk lage niveau van de mensen betekent mijn ingreep ook geen geloofsdwang meer, want ze proberen voor zichzelf alles door middel van het verstand te verklaren en erkennen ook dan nog niet een Macht die gebiedt over leven en dood. Maar er moet hun elke mogelijkheid worden ontsloten hun denken te veranderen en dat kan een natuurgebeuren van deze omvang nog teweegbrengen. En daarom pas Ik dit laatste middel nog toe, altijd nog ieder afzonderlijk de vrije keus latend, daarmee dus niet door middel van dwang op hen inwerkend.

Denk aan uw einde wanneer u niet aan een einde van deze aarde kunt geloven. Want het duurt niet lang meer tot aan het ogenblik dat zich zal voltrekken wat Ik u voortdurend aankondig, omdat Ik u liefheb, omdat Ik u graag wil redden, omdat Ik u wil behoeden voor de hernieuwde kluistering in de vaste materie. Want ieder van u kan zich nog geheel veranderen wanneer dat zijn wil is.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
114 Toedracht van de catastrofe ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften