5678b Vervulling van de voorspellingen - Catastrofe vooraf (2)

18 mei 1953: Boek 62

Aan het laatste gericht gaat dus nog een ernstige aanmaning vooraf. Een wijzen op het dichtbij zijnde einde en daar als het ware een bewijs van, omdat mijn aankondiging wordt vervuld en u mensen vast en zeker het einde zult kunnen verwachten dat niet lang daarna voor deze aarde en haar bewoners is voorbestemd. Het lot van de mensen is onherroepelijk een diepe afgrond, of ze nu korte of nog lange tijd hun leven behouden. Want ze bevinden zich in volledig verduisterde geestelijke toestand en ze doen niets uit zichzelf om deze op te heffen. Daarom moet Ik ze wakker schudden uit hun rust. Er moet iets gebeuren wat voor hen zo onbegrijpelijk is, wat hen ontstelt en hun het einde van hun lichamelijk leven duidelijk zal laten worden.

Alleen de dood maakt de ongelovige mensen bang en dus houd Ik hun de dood voor ogen, maar alleen met de bedoeling hen ertoe te brengen dat ze in de grootste angst naar Mij roepen Die alleen hun het leven kan laten behouden wanneer er aards geen redding meer mogelijk lijkt. Zo’n roep kan de mens nog redding brengen. Zo’n roep kan hem weer dichter bij Mij brengen wanneer hij uit het hart opstijgt en dan ook zeker door Mij gehoord wordt. De mensen kunnen zich geen voorstelling maken van het gebeuren waardoor Ik wil bereiken dat ze weer aan Mij denken.

Alle elementen zullen woest tegen elkaar te keer gaan. Het zal zijn alsof de hel is losgelaten tegen de mensen en hieraan is geen ontsnappen mogelijk, tot Ik zelf de elementen gebied en de uren van afgrijzen en verschrikking beëindig. Mij is niets onmogelijk en dit geloof in mijn almacht, liefde en wijsheid zal in deze bange uren werkelijk en wonderbaarlijke uitwerking hebben.

Want de mijnen komen ongedeerd uit dit gebeuren tevoorschijn, luid mijn genade, mijn kracht en mijn liefde prijzend. En ook zij die Mij hebben gevonden in hun nood, sluiten zich bij hun lofprijzingen aan en staan hun medemensen hulpvaardig en troostend ter zijde in het besef van de kracht van het geloof dat ze nu ook willen overbrengen op die anderen. Ik heb dit gebeuren aangekondigd en wijs u mensen daar steeds weer op.

Leer te geloven en roep Mij als Ik voor u dus duidelijk herkenbaar ben. En geloof dan ook dat mijn laatste aankondiging in vervulling zal gaan, dat het einde komt en hiermee het laatste gericht. En benut dit laatste uitstel, haal in wat u verzuimde. Laat de laatste dag niet dichterbij komen en u onvoorbereid aantreffen, want dan is er geen redding meer voor diegenen die de weg naar Mij nog niet hebben gevonden. Dan bevinden de mensen zich in de zonde en ze zullen vernietigd worden omdat ze op mijn aanmaningen en waarschuwingen geen acht sloegen en dus ook geen erbarmen meer kunnen ondervinden zodra het einde is gekomen.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
114 Toedracht van de catastrofe ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften