8654 Ieder mens zou het aangesproken worden door God kunnen vernemen

24 oktober 1963: Boek 91

Zoals het was in het allereerste begin, toen Ik de uit Mij voortgekomen wezens aansprak om Mij Zelf aan hen te openbaren als Schepper en Vader, zo spreek Ik ook nu tot u mensen, die deze wezens bent. Het licht van het inzicht dat u in het begin bezat omdat u volmaakt geschapen werd, bezit u als mens niet meer. Want u scheidde zich eens vrijwillig van Mij af en trad daarom uit de staat van licht in de toestand van duisternis. Maar in de duisternis bent u ongelukkig en Ik wil u weer helpen om gelukzalig te worden. Daarom moet Ik u weer een licht ontsteken. Ik moet u aanspreken en u op de eerste plaats Mijn wil bekendmaken, opdat u nu als mens naar Mijn wil zult leven.

Want het gaat erom dat u zich weer aan de wet van eeuwige ordening aanpast, dat u volgens Mijn wil leeft, die van u het vervullen van de geboden van de liefde vraagt. Daar u bij het begin van het aardse bestaan zonder enig inzicht bent, zult u onderwezen moeten worden in de zin en het doel van het aardse bestaan. Maar u zult daarover ook de volle waarheid te weten moeten komen. En daarom spreek Ik u Zelf aan, doordat Ik, als Vadergeest van eeuwigheid, de in u rustende Geestvonk aanspreek, die dan uw verstand Mijn Woord doet toekomen. U denkt daar dan over na en komt nu in overeenstemming met uw wil Mijn wil na, of u verzet zich er opnieuw tegen.

In het begin maakte het u gelukkig, door Mij te worden aangesproken. U besefte immers Mijn Liefde voor u, die zich steeds weer uitte door het Woord. Toen u Mijn Woord niet meer kon horen, omdat u zich afsloot voor de straling van Mijn Liefde, verloor u ook elk inzicht. En uw toestand was zonder licht en kracht, en daarom ongelukkig. Maar wanneer u zich als mens weer bewust opent voor de straling van Mijn Liefde, dan komt u Mijn wil te weten, die u weer alleen hoeft na te leven om nu ook via de Geestvonk in u door Mij te worden aangesproken.

En nu zult u door Mijn Woord een weten kunnen ontvangen, dat u gelukkig zal maken omdat u weer de staat van licht binnengaat.

Mijn Woord zal steeds in u weerklinken als uw wil dit toelaat. Want de verbinding tussen Mij en u blijft altijd bestaan van Mij uit. Alleen u zelf zult deze opzettelijk kunnen verbreken doordat u zich bewust van Mij afwendt. Dus ligt het altijd alleen aan uzelf, of u zich door Mij laat aanspreken. Maar de mogelijkheid om Mij Zelf te horen, bestaat voor ieder van u mensen. En ieder zou dit moeten benutten, want met Mijn Woord stroomt u ook kracht toe voor uw levenswandel op de aarde, opdat u hem leidt naar Mijn wil.

Door uw verre verwijdering van Mij, waar u zelf in vrije wil naar streefde, is voor u het weten en het begrijpen verloren gegaan, dat u zelf met uw God en Vader rechtstreeks contact kunt hebben. Dat u tweespraak met Hem zult kunnen houden, dat Hij u antwoordt op uw vragen en dat u al uw gedachten aan Hem zult kunnen voorleggen en u te allen tijde met Hem van gedachten zult kunnen wisselen.

En wordt u dit door mensen verteld, dan gelooft u het niet en u lacht deze uit als fantasten. En voor uzelf gaat elke schenking van kracht verloren, die Mijn Woord u garandeert. En pas wanneer u zelf een poging doet, wanneer u na innig gebed tot Mij stil binnen in u luistert, dan zal de stem zachtjes in u weerklinken. En u zult gelukkig zijn, want dan treft Mijn Vaderliefde u, die zich aan u wil openbaren om ook uw liefde te winnen.

Maar slechts weinige doen deze proef. Slechts weinige verlangen ernaar door Mij te worden aangesproken. En maar weinige geloven dat Ik Zelf Me tot u mensen over buig om weer de directe band met u te bewijzen, omdat u Mij moet herkennen als uw God en Vader die hoogst volmaakt is en ook de mensen naar de volmaaktheid wil leiden.

Maar dit weten over Mijn rechtstreeks Me aan u kenbaar maken, moet in geloof worden aangenomen. Want het heeft alleen dan effect, wanneer een mens door een leven in liefde dit geloof heeft verkregen, dat de Vader tot Zijn kind spreekt. Dan pas zal het ook de resultaten van Mijn aanspreken als waarheid kunnen inzien en dan pas zal zijn ziel ze benutten en vooruitgaan in haar ontwikkeling.

Maar u mensen zult steeds moeten bedenken dat een aanspreken van Mijn kant altijd geloofwaardiger is dan een algeheel zwijgen van uw Vader van eeuwigheid. Want Mijn oer-wezen is Liefde. En uit deze Liefde bent u voortgekomen. Maar de Liefde zoekt steeds verbinding met dat wat uit haar ontstond. En daarom is het weerklinken van Mijn Woord eerder geloofwaardig, dan dat Ik Me in stilzwijgen hul en Me nooit aan Mijn schepselen openbaar als liefdevolle Vader.

Want Mijn volmaaktheid zou twijfelachtig zijn, wanneer Ik Me niet zou ontfermen over al Mijn schepselen die in de duisternis vertoeven. En dit mededogen komt juist tot uitdrukking, doordat Ik in de duisternis een Licht laat stralen. En dit Licht is Mijn Woord dat u van boven wordt toegestuurd. Dat de uitstraling is van Mijn Liefde die alleen een geopend hart verlangt om in u werkzaam te kunnen worden.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften