8522 Eeuwig weerklinkt het Woord van GOD

8 juli 1963: Boek 90

IK heb beloofd bij u te blijven tot aan het einde van de wereld, en daarom zal voor eeuwig Mijn Woord weerklinken voor u, Mijn geschapenen, als een teken van Mijn tegenwoordigheid. Voor eeuwig zal de verbinding weer hersteld zijn tussen uw GOD en Schepper van eeuwigheid, en Zijn door HEM voortgebrachte wezens. Voor eeuwig zal Mijn Liefde zich tonen door dat Ze u aanspreekt, omdat Ze in het begin er de grootste zaligheid in vond met Haar geschapenen door het woord gemeenschap te hebben. Want de zaligheid van alle wezens bestaat voor eeuwig daarin zonder ophouden Mijn Liefdekracht te ontvangen, en deze grote krachtuitstraling komt tot uitdrukking door Mijn toespreken.

IK openbaar Mij dus Zelf door het "Woord". IK breng Mijn gedachten op u over en vind Mijn zaligheid weer daarin u tot een wederwoord aan te sporen, waardoor een uitwisseling kan plaatsvinden tussen VADER en kind wat reeds zaligheid betekent. En hoe volmaakter de staat van het wezen is des te duidelijker weerklinkt Mijn Stem in het hart, wat geestelijk zo is te zien dat het wezen verkeert in het zuiverste inzicht en in gelijke wil en gedachten als IK. Het is dan door zijn volmaaktheid ook innig met Mij verbonden.

Maar ook in een lagere staat van rijpheid kan het wezen Mij waarnemen wanneer het, bewust van zich zelf, de verbinding met Mij herstelt, maar dan is ook de graad van zaligheid lager. Zodra het wezen echter weer een verbinding heeft met Mij, is het ook weer tot "leven" gekomen en de staat van "dood" in welke Mijn Woord wordt uitgesloten, is overwonnen.

Heel weinig mensen weten (door eigen schuld) dat hun GOD en Schepper tot hen wil spreken, en dat zij HEM zouden kunnen vernemen als zij leven zouden naar ZijN wil. Heel weinig mensen ervaren het geluk van een direct aanspreken en een binnengaan in een innige verhouding met HEM. En als hun medemensen hiervan horen is het voor hen ongeloofwaardig en zij maken hen belachelijk die hun hiervan vertellen. Maar Mijn Woord zal blijven bestaan, al zal ook hemel en aarde ophouden te bestaan.

Ook deze belofte wordt door u, mensen meestal verkeerd uitgelegd, want u gelooft dat het neergeschreven woord onveranderd behouden blijft.- Juist daarom is het nodig dat Mijn Woord steeds weer opnieuw op de aarde gebracht wordt, omdat de wil van de mensen niets onveranderd laat en de zuiverheid van het eens gesproken woord niet gegarandeerd blijft.

Maar toch heeft Mijn belofte dat Mijn Woord zal blijven bestaan nog een diepere betekenis. Steeds en eeuwig zal Mijn Woord de verbinding verzekeren van al het geschapene met Mij. Steeds en eeuwig zullen Mijn schepselen Mij mogen vernemen, want dat is hun zaligheid, want daardoor worden zij direct of in gedachten door Mij aangesproken en zij weten wat Mijn Wil is en dragen dezelfde wil nu ook in zich. Zij mogen nu ook met hun GOD en Schepper omgaan zoals kinderen omgaan met hun Vader. En dan vervult hen het diepste inzicht en de hoogste wijsheid, en een waarheidsgetrouw weten maakt hen dan grenzenloos gelukkig.

Al dit gebeuren is het resultaat van het uitwisselen met Mij door het woord. Kon Mijn Woord niet weerklinken in 't hart van alle wezens dan kon er ook geen waar leven zijn, want pas Mijn Woord is het leven, de kracht en ook de gelukzaligheid. Anders zou IK voor Mijn geschapenen een eeuwig ver verwijderde GOD zijn, dus onbereikbaar.- Er zou dan geen verbinding met Mij bestaan en Mijn Woord zou dus ook geen uitwerking hebben.

Daarom sprak IK: "IK blijf bij u tot in het einde". Zonder Mij en Mijn tegenwoordigheid zou u er niet meer zijn, tenzij, u nog moest toebehoren aan Mijn tegenstander in wiens gebied IK niet zal binnendringen omdat uw terugkeer tot Mij vrijwillig moet gebeuren.

Zodra u zich van hem heeft losgemaakt en ernstig naar Mij streeft, zal ook Mijn Woord in u weerklinken. Eerst heel zacht door de "stem van het geweten", maar dan steeds duidelijker zult u Mijn Stem kunnen vernemen als u uzelf meer en meer aan Mij overgeeft. Want daardoor zult u de innerlijke drang bespeuren met Mij in uw gedachten te spreken. En dan zal er ook een antwoord komen dat u echter in het begin niet als Mijn antwoord beseft, maar als uw eigen gedachtenresultaat aanziet. Maar hoe meer u zich terugtrekt van de wereld en alleen Mij zoekt, des te luider zal Mijn Stem in uw hart weerklinken, en het geloof in Mijn toespreken kan u ertoe bekwaam maken bewust Mijn Stem te verwachten.

En u zult Mij kunnen vernemen, want dat ligt alleen aan de staat van rijpheid van uw ziel. Het ligt aan de graad van liefde tot Mij en uw naasten, op welke wijze u Mij en Mijn Woord zult vernemen. En omdat u als Mij toebehorend ook gestadig opwaarts stijgt, daarom zal Mijn Woord u ook niet meer verlaten. IK zal bij u zijn en blijven en u steeds en eeuwig aanspreken en IK zal uw zaligheid gedurig verhogen door een blijvende uitwisseling met Mij, door Mijn Woord.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
1 GOD spreekt ook van daag nog ePub   PDF   Kindle  
101 Beloften van Jezus „Ik ben bij u alle dagen“ ePub   PDF   Kindle  
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften