7822 Wat vereist wordt voor de "uitstorting van de GEEST"

10 februari 1961: Boek 82

De uitstorting van de GEEST vergt bepaalde voorwaarden die vervuld moeten worden, want Mijn GEEST kan Zich alleen uitstorten in een geopend vat, dat zo is toebereid - dat Mijn GEEST er in kan stromen. En deze toebereiding vraagt weer een zielearbeid die de mens aan zichzelf voltrokken moet hebben, of ook: de mens moet Mijzelf een woonplaats bereid hebben, omdat Mijn tegenwoordigheid onvoorwaardelijk nodig is om MIJ te kunnen uiten door Mijn GEEST.

De Geestvonk sluimert weliswaar in ieder mens, maar hij moet tot leven gewekt worden, de verbinding met de VADERGEEST van eeuwigheid moet tot stand gebracht worden - opdat hij zich dan ook uiten kan.

En die verbinding wordt tot stand gebracht, de Geestvonk wordt tot leven gewekt, als de mens in de liefde leeft, als hij door werken van liefde MIJZelf tot zich trekt - DIE de LIEFDE Zelf ben.

De mens moet door de liefde zijn ziel reinigen van alle omhulsels die voor het licht ondoordringbaar zijn, dan brengt hij zich zelf in gereedheid. Hij maakt zichzelf tot een opnamevat van de goddelijke GEEST. Hij vervult de voorwaarden die een uitstorting van de GEEST tengevolge hebben. En hij moet geloven dat Mijn GEEST zich over hem uitstort, dat de VADER Zich tegenover Zijn kind uiten wil en kan. En hij zal alleen geloven als hij zich tot liefde gevormd heeft, want pas als hij aan een werkzaam zijn van Mijn GEEST in hem gelooft, zal hij ook innerlijk luisteren om te horen wat deze GEEST hem overbrengt. Zolang dit geloof ontbreekt zal hij nooit van een gave van de GEEST kunnen spreken. Hij zal eenvoudig niet de in hem sluimerende krachten wekken en dus zullen ze zich ook niet kunnen uiten, hoewel ze in hem zijn.

De liefde zal weliswaar spoedig zijn denken verlichten, om welke reden een liefdevol mens ook spoedig tot geloven kan komen als zijn streven geestelijk gericht is, als hij zijn best doet volgens Mijn Wil te leven. Doch Mijn GEEST dringt Zich niet op. Nooit zal een mens de Stem van Mijn GEEST vernemen die niet bewust de verbinding met Mij tot stand brengt om Mij te horen. Want het innerlijk luisteren is nodig, wil hij MIJ vernemen en onderrichtingen vol van wijsheid in ontvangst nemen, die alleen de GEEST uit MIJ hem kan overbrengen.

Juist het geloof in het werkzaam zijn van Mijn GEEST is bij de mensen verloren gegaan, zodat zij geheel ongelovig staan tegenover een heel natuurlijk gebeuren dat de mensen alleen Mijn grote Liefde zou moeten bewijzen, hoewel IKZelf hun de belofte gaf bij de mensen te blijven en ze in alle waarheid binnen te leiden.

Zij begrijpen deze belofte niet, anders zouden zij er in geloven en Mijn Woord, dat hun van boven toeklinkt, of door Mijn boden hun wordt gebracht, een grotere betekenis toekennen. Mijn GEEST heeft slechts een opnamevat dat is toebereid nodig, opdat HIJ Zich daarin kan uitstorten. Maar dan laat HIJ ook merken er te zijn, HIJ spreekt tot u zoals een VADER tot Zijn kinderen spreekt en HIJ zal u altijd opheldering geven - als u geestelijk door hem onderwezen wilt worden.

Maar HIJ kan zich niet uiten waar liefde en geloof ontbreken, waar de mens nog niet die arbeid aan zijn ziel verricht heeft, dat hij zichzelf tot liefde vormt en al vrij is van alle onreinheden en afvalstoffen van zijn ziel. Want IK kan alleen Mijn intrek nemen in een rein hart dat met liefde vervuld is en Mijn tegenwoordigheid verdragen kan. Waar echter deze voorwaarden aanwezig zijn daar vertoef IK en laat ook Mijn tegenwoordigheid zien. IK giet Mijn GEEST uit over alle vlees. IK onderricht en troost, IK leid de mensen binnen in de waarheid, IK blijf bij hen tot aan het einde van de wereld.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
22 DE INNERLIJKE STEM ePub   PDF   Kindle  
101 Beloften van Jezus „Ik ben bij u alle dagen“ ePub   PDF   Kindle  
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften