6116 Gods antwoord op gedachten - Tegenwoordigheid

22 november 1954: Boek 66

U zult steeds van Mijn tegenwoordigheid overtuigd kunnen zijn, wanneer uw gedachten zich met Mij bezighouden, wanneer u een smeekbede tot Mij zendt, wanneer u Mij door gedachten uw nood toevertrouwt. Dan zult u zich ook door Mij aangesproken voelen en u zult er alleen op hoeven te letten, welke gedachten u aanspreken als u stil binnen in u luistert. Want Ik antwoord u, hoewel u zult geloven dat dit antwoord uw eigen gedachten zijn.

Mijn wil en doel is, dat alle mensen in gedachten de verbinding met Mij tot stand brengen, maar slechts weinige doen het. En daarom is het toch vanzelfsprekend, dat Ik dezen met Mijn aanwezigheid gelukkig maak, omdat ze zich in hun gedachten op Mij richten. Want elke van zulke gedachten raakt Mij als een kinderlijke roep die Ik niet negeer, omdat Ik daar immers op wacht. En de aard van de gedachten bepaalden Mijn antwoord, zolang u nog niet zo innig met Mij verbonden bent door werken van liefde, dat Ik u ook geheel onafhankelijk van uw denken een weten kan overbrengen, wat echter ook het geloof vooropstelt dat Ik door de Geest met u spreek. Maar dan bent u ook helemaal overtuigd van Mijn aanwezigheid die zich duidelijk aan u bewijst.

Maar dat uw denken aan Mij eveneens aanleiding geeft tot Mijn tegenwoordigheid en dat Ik Me dan eveneens tegenover u uit, dat weet u mensen niet. Ook niet hoe gemakkelijk u Mij daarom tot u zult kunnen trekken en ook steeds inniger contact met Mij zult kunnen onderhouden als u onbaatzuchtige naastenliefde verricht, waardoor u Mij als de eeuwige Liefde tot u trekt. Dan zult u de verbinding met Mij kunnen versterken en tenslotte ook die graad van liefde bereiken, die vereist is voor een duidelijk werkzaam zijn van de Geest in en bij u.

Alleen zult u moeten geloven dat u zelf uw God en Vader ertoe brengt bij u aanwezig te zijn door gedachten die op Hem zijn gericht.

Beschouwt u vanuit deze kant uw dagelijks leven, dan zult u spoedig elk uur dat u niet aan Mij denkt als waardeloos beschouwen. Want als u weet dat Ik bij u tegenwoordig kan en wil zijn, zult u alleen maar gelukkig zijn in stille verbinding met Mij, door middel van gedachten. En Mijn zachte aandringen om werkzaam te zijn in liefde zult u naleven. En u zult zich nu ook bewust worden van het licht en de kracht die uit zulke contacten met Mij voor u voortvloeien.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
101 Beloften van Jezus „Ik ben bij u alle dagen“ ePub   PDF   Kindle  
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften