4325 De betekenis van de stem van de Geest - Dicht bij het doel

7 juni 1948: Boek 51

U verneemt de stem van de Geest. Weet u wat dat betekent? Dat u ontrukt bent aan de last van het aardse bestaan als u Mijn Woord in ontvangst neemt, hetzij rechtstreeks of door tussenpersonen. Dat u in contact bent met de geestelijke wereld die buiten alle materie staat. Weet u, dat u al dicht bij het doel bent? Dat u de materie al bijna overwonnen hebt, als Mijn Woord in uw hart doordringt en niet alleen maar aan uw oor voorbijgaat?

Weet u, dat Mijn Woord een straal is uit het lichtrijk, dat u binnen zult mogen gaan na de dood van uw lichaam? Dat u dus waardig wordt bevonden in het geestelijke rijk te vertoeven, terwijl uw lichaam nog aan de aarde gebonden is? Weet u, als u Mijn Woord ontvangt, dat u in verbinding staat met Mij, uw God en Vader van eeuwigheid, uw Schepper en Behouder? Dat de verbinding het einddoel is van iedere mens en dat u dus het einddoel al hebt bereikt, als u Mijn Woord niet alleen met het verstand opneemt, maar het op uw hart laat inwerken?

En u mag zich al op aarde onuitsprekelijk gelukkig prijzen. Want u neemt voelbaar en aantoonbaar Mijn uitstraling van Liefde in ontvangst. Want Ik geef Mij Zelf aan u. Ik geef u Mijn Vlees en Mijn Bloed, zoals Ik het beloofd heb. Ik houd met u het avondmaal, omdat u Mij toegang hebt verleend toen Ik aan de deur van uw hart klopte. En zo bent u dus Mijn gasten die Mij uitermate lief en dierbaar zijn. En Ik zal u alles aanbieden wat u vreugde geeft.

Ik zal u met geestelijke goederen bedenken. Met schatten die onvergankelijk zijn en die u zult mogen meenemen naar de eeuwigheid. Ik wil u alles geven wat u begeert, maar u zult alleen verlangen wat u geestelijk van dienst is en u gelukkig maakt. En al Mijn engelen en lichtwezens zullen u ter beschikking staan. Ze zullen u opheldering geven als u deze verlangt. En uw kennis zal toenemen. Uw vrees zal verdwijnen. U zult het bewustzijn van een zeer innige verbinding met Mij hebben als u Mijn Woord opneemt, want Mijn Woord bewijst u Mijn Liefde.

Mijn Woord is het grootste genadegeschenk. Want Ik Zelf ben het, die in het Woord onder u vertoeft. U neemt dus niet alleen in ontvangst wat Ik Zelf tot uitdrukking breng, maar u neemt Mij Zelf op in uw hart, als Ik tot u spreek. Dan heb Ik Mijn intrek in u genomen, zoals Ik het beloofd heb. Bent u dan nog eenzaam en verlaten? Kan op aarde wel iemand Mijn nabijheid voor u vervangen? En zult u dan nog angstig en bedroefd zijn, aarzelend en kleingelovig?

Zorg er alleen voor, dat elk Woord van Mij wortel in u schiet. Dat het gaat leven, dat u het niet alleen leest of aanhoort, maar het diep in uw hart laat binnendringen. Leef zo, dat Ik in u werkzaam kan zijn, dat u spoedig ook het klinkende Woord zult vernemen, dat elke twijfel, elke bangheid smoort en u gelukkig maakt. Dan zult u bereid zijn alles op te geven. Dan zal uw geloof vast en onwrikbaar zijn. Dan kan er alles op u afkomen, zonder u aan het wankelen te brengen. Want u voelt Mij. U weet u geborgen in Mijn nabijheid en bent vol liefde voor Mij.

Mijn Woord is een geschenk van genade, waarvoor u niet dankbaar genoeg zult kunnen zijn. En u moet Mij uw dank bewijzen, doordat u het uitdraagt in de wereld, doordat u onvermoeibaar bezig bent het te verbreiden. Doordat u de medemensen in kennis stelt van Mijn werkzaam zijn in Liefde in u en door u in alle mensen. Spreek, overal waar zich de gelegenheid maar voordoet. Want de mensen hebben troost en hulp nodig in hun geestelijke nood.

Ze hebben op hun weg ervaren leiders nodig, die u voor hen zult moeten zijn. U die Mijn Woord ontvangt, rechtstreeks of door tussenpersonen, wees niet lui en onverschillig in de arbeid voor Mij en Mijn rijk. Leef naar Mijn Woord, doordat u werkzaam bent in liefde en geestelijk en aards hulp verleent waar dit nodig is. Wees Mijn medewerker en betuig Mij zo uw dank voor Mijn Liefde voor u, die in Mijn Woord tot uitdrukking komt.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften