2510 Het overbrengen van het goddelijke woord in drievoudige vorm

13 oktober 1942: Boek 33

Het evangelie moet worden verkondigd over de hele wereld. Alle mensen moeten vertrouwd worden gemaakt met de leer van de liefde en dit gebeurt op velerlei wijzen.

Die door God zijn onderricht, zijn op de eerste plaats geroepen de medemensen voor te lichten, dus hun de ontvangen leerstellingen over te brengen, het evangelie te verkondigen aan diegenen die het aan willen nemen. Het is een zegenrijke missie, voor het zielenheil van de medemensen werkzaam te zijn, hen te onderrichten in de wil van God en ze aan te sporen tot bewuste arbeid aan hun ziel. En deze bezigheid vraagt God van ieder van wie God zelf leermeester was. En God onderricht voortdurend de mensen die hun hart bereidwillig voor Hem openen. En Hij predikt hun het evangelie dat ze nu door de innerlijke stem in zich vernemen.

En dit evangelie wijkt niet af van datgene wat traditioneel wordt overgeleverd, van de heilige schrift. En dit is een volgende mogelijkheid om het goddelijke woord in ontvangst te nemen. En weer wordt daarin de liefde onderwezen. De liefde voor God en de medemensen en wie dit woord gelovig in ontvangst neemt. En dus heeft ieder mens de gelegenheid in het evangelie te worden onderwezen, zodra hij oprecht gelovig verlangt naar het woord Gods. Het zal hem ook begrijpelijk worden, want de wil om door te dringen tot goddelijke wijsheden, levert de mens ook de kracht op om in te zien, waardoor hij in staat is het goddelijke woord ook als het woord Gods te beschouwen. Zodoende kan hij dus ook door God onderricht zijn, als hij gelovig en sterk verlangend in de heilige schrift leest en niet alleen de woorden aanneemt, maar ernstig de zin van de woorden tracht te begrijpen.

Maar ook geestelijk kan de mens het goddelijke woord worden overgebracht. Maar deze weg kennen er maar weinige. En toch is hij het gemakkelijkst begaanbaar voor iedereen. Dit is de rechtstreekse overbrenging in de vorm van gedachten. Een overdracht op de mensen van het goddelijke woord, van het evangelie door middel van gedachten, die echter steeds de wil van de mens om te ontvangen vooropstelt. Als dus de mens wenst te worden ingewijd in de goddelijke leer van de liefde, wordt hem steeds in enige vorm het evangelie verkondigd, omdat het de wil van God is, dat de mensheid onderricht zal worden en in de waarheid zal wandelen.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   PDF   Kindle  
113 Het evangelie van de liefde ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften