4853 Het hand over hand toenemen van de zonde

7 maart 1950: Boek 55

De zonde zal hand over hand toenemen en de mensen zullen er zonder verantwoordelijkheidsgevoel op los leven in genot en zonde, want de satan regeert de wereld en de mensen zijn aan hem gebonden. En Bewillig geven ze gevolg aan zijn influisteringen, zwak en zonder weerstand bezwijken ze voor zijn verzoekingen, ze vervullen de begeerten van het lichaam en voor niets hebben ze afschuw, de zonde lokt hen en zo zinken de mensen weg in hun verderf. Het gaat het einde tegemoet.

Wie op de gedragingen van de mensen let, weet ook welk uur geslagen heeft, dat de aarde rijp is voor de ondergang en dat de mensen het doel van hun leven vergeten en dus voor de afgrond staan. De satan heeft hen helemaal in zijn macht en ze bieden hem geen weerstand meer, ze erkennen hem als hun heer en doen wat hij van hen verlangt. In de zonde zullen de mensen verstikken, in de zonde zullen ze ondergaan, want temidden van de geneugten van hun leven zullen ze hun einde vinden zoals er geschreven staat.

En aldus roep IK de mensen toe: U allen zult u eens moeten verantwoorden voor uw denken en handelen en spreken, u allen wordt geoordeeld naar uw wil en uw daden. Val niet in zonde, houd u rein en verafschuw het kwade, opdat de zonde niet uw verderf wordt, opdat ze u niet in de afgrond trekt. Stomp de "vermaner" in u niet af, luister naar de stem van het geweten, dat u waarschuwt voor elke slechte gedachte en elke slechte handeling. Let op zijn stem en geef er gevolg aan, stap niet luchtig over de zonde heen, maar denk aan DIEGENE DIE u eens zal oordelen, DIE rechtvaardig is en elke zonde straft omdat zonde verzoening vereist.

Laat u niet verlokken door de prikkelingen van de wereld en vervul niet elk verlangen van uw lichaam, want het verleidt u tot zonde. Houd u rein en denk er aan dat u zich niet voor Mijn Ogen staande zal kunnen houden als u in zonde valt en haar niet verafschuwt.

Bevrijd u van de satan, die u verleidt als u hem geen weerstand biedt. De zonde heeft grote macht over u en daarom moet u zich voor haar hoeden, want daardoor verkoopt u zich aan Mijn tegenstander en verwijdert u zich van MIJ en dat betekent eeuwig verderf voor u.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
47 Let op de tekenen van de tijd ePub   PDF   Kindle  
102 De stem van het geweten De stille maner in u ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften