7403 Het laatste oordeel

3 september 1959: Boek 78

Er zal een einde zijn met verschrikkingen voor allen die niet geloven. Want ze maken iets mee wat ze niet voor mogelijk hebben gehouden, omdat het iets geheel buiten alle wetten om is. Een gebeuren dat ze niet eens op de voet kunnen volgen tot aan het einde toe, maar waarvan ze zelf de slachtoffers zullen zijn. Want ze verliezen hierbij hun leven. Ze worden door de aarde verslonden en voor niemand is er een uitweg, tenzij hij nog op het laatste ogenblik vanuit zijn hart roept naar Mij, of Ik hem zou willen helpen.

Maar de mensen die het einde meemaken - uitgezonderd de kleine schare van de mijnen die voor hun ogen worden weggenomen - zijn al helemaal een prooi geworden van de satan. En slechts zelden zal er iemand onder hen zijn die zich niet alleen uit angst bekeert, maar uit een plotseling inzicht van een machtige God die hem kan helpen. En de mensen zullen ook geen tijd meer hebben voor overwegingen, want plotseling en onverwacht breekt het laatste oordeel los over de mensen. Plotseling en onverwacht zal er vuur uit de aarde komen. Ze zal splijten en verzwelgen wat er zich op de aarde aan leven voordoet.

Het zal een handeling zijn van zeer korte duur, maar met een geweldige uitwerking. De aarde zal zich openen als een onverzadigbare afgrond en alles in zich opnemen, zoals het verkondigd is in Woord en Geschrift. En er bestaat geen redding. Het is onherroepelijk het einde voor alles wat in, op en boven de aarde leeft. Want de tijd is ten einde die het geestelijke gesteld was voor zijn ontwikkeling. En veel van het gekluisterde geestelijke moet in een nieuwe, andere vorm zijn ontwikkelingsgang voortzetten op de nieuwe aarde.

En dit geestelijke is dankbaar voor de verandering, omdat het voortschrijdt in zijn ontwikkeling, die het op de oude aarde door menselijke wil al erg bemoeilijkt werd. Maar het als mens belichaamde geestelijke ondergaat een teruggang in zijn ontwikkeling, omdat het weer wordt opgelost in ontelbare partikeltjes, die alle weer de weg moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde, die alle weer verbannen worden in de vaste materie en weer aan een buitengewoon kwellend bestaan beginnen in gekluisterde toestand, opdat ze eenmaal weer het stadium bereiken waarin ze zich weer als ziel van een mens mogen belichamen.

U mensen staat nu voor deze grote aardse en geestelijke omvorming. En de tijd tot aan het einde wordt van dag tot dag korter. U bent niet op de hoogte van de verschrikkingen die voor u liggen. U gaat rustig de dag van de ineenstorting tegemoet, die toch zoveel ontzetting bij u teweeg zal brengen met de daarop volgende kluistering, wanneer u niet tot de mijnen behoort. Wanneer u niet behoort tot hen die in Mij geloven en - al zijn ze maar zwak gelovig - tevoren worden weggeroepen van de aarde, opdat ze niet helemaal ten prooi vallen aan de satan, omdat ze niet zouden kunnen standhouden tegen de verzoekingen van de tegenstander in de laatste tijd voor het einde.

U mensen, allen die voortijdig het aardse leven zult moeten opgeven, u allen die uw geliefden beklaagt die zijn heengegaan, verheug u. Want dezen zijn gered van de ondergang, van het verderf waaraan die mensen ten prooi vallen, die goddeloos voortleven en in deze goddeloosheid het einde meemaken. Ze kunnen geen erbarmen vinden bij Mij, want Ik vermaan en waarschuw de mensen steeds weer en zo dringend, zich op dit einde voor te bereiden, zonder gehoor te vinden. En Ik kan niet met dwang op hen inwerken. Ik moet ze hun geestelijke vrijheid laten, die ze misbruiken op een wijze dat ze de macht van de tegenstander versterken tot aan het einde toe, en ook aan zijn macht ten prooi zullen vallen.

Er gaan nog harde gevechten met deze tegenstander vooraf. En daarom spreek Ik u mensen toe, dat u zich in deze strijd aan Mijn zijde plaatst, wanneer u zult willen zegevieren en in vrijheid uit de strijd tevoorschijn zult willen komen. En Ik zal spreken tot aan de laatste dag, maar het staat u mensen allen helemaal vrij hoe u beslist. Maar het einde komt met verschrikkingen voor allen die niet geloven en Mij niet erkennen. Doch de mijnen zal Ik redden uit elke nood. Ik zal ze halen in het paradijs en ze zullen getuigen zijn van de ondergang, omdat ze Mijn Macht en Heerlijkheid zien en daar getuigenis van moeten afleggen aan hun nakomelingen op de nieuwe aarde.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
99 Beloften van Jezus “Ik zal komen als een dief in de nacht” ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften