4879 Vervulling van de voorspellingen door zieners en profeten

14 april 1950: Boek 55

Dat Mijn Woord vervuld zal worden zult u al spoedig ondervinden, want de tijd waarvan IK door zieners en profeten steeds weer heb verkondigd, is aangebroken. Zij allen verkondigden Mijn Woord, dus spraken zij alleen uit wat IK de mensen wilde zeggen. En omdat IK de profeten en zieners gebruikte als MIJN sprekers, daarom konden zij alleen maar doorgeven wat IKZelf bekend wilde maken.

Het is dus zeker dat deze voorspellingen vervuld moeten worden, want Mijn Woord is de waarheid. Het is echter voor de gelovigen meestal onbekend wanneer MIJN voorspellingen vervuld worden, en daarom worden ze niet ernstig genomen. Een ieder mens gelooft dat het pas voor de toekomst is wat de mensen lang van tevoren is voorspeld. Zij weten niet wanneer die tijd vervuld is en geloven ook niet dat zij leven midden in die tijd. Zij geloven en geloven weer niet, zij wijzen de voorspellingen niet helemaal af, maar willen toch niet geloven dat die gelden voor de tegenwoordige tijd. En daarom blijven zij lauw in hun zielenarbeid.

Maar IK zeg u steeds weer dat u zich niet lang meer mag bezinnen, als u niet verrast wilt worden. U vertoeft slechts nog een korte tijd op deze aarde, en het ligt aan uzelf te behoren tot de bewoners op de nieuwe aarde. Maar dan moet u vast en onwankelbaar geloven dat het einde aanstaande is, en uzelf op dit einde ook voorbereiden. U moet leven naar Mijn Wil en zult dan ook ondervinden in welk uur u leeft. U zult dan geen tijd verzuimen en zult weten welk lot de mensen is beschoren. En opdat u niet behoort tot de ongelukkigen die voor het einde moeten vrezen, moet u zich bij MIJ aansluiten en alles wat aan de wereld toebehoort de rug toekeren.

Wanneer u echter leeft zonder geloof, slaat u alleen maar acht op de wereld en ziet de ernst van het uur niet in en u gaat dan voor een lange tijd verloren. IK kan u alleen maar waarschuwen voor dat einde en u vermanen tot liefde, maar IK kan u niet dwingen deze kennis te geloven. En daarom verkeert u in groot gevaar, omdat u niet gelooft dat het einde nabij is ofschoon het door zieners en profeten steeds weer aan u verkondigd wordt. Toch zult u bij voortduring Mijn Liefde ervaren, om uw gedachten op het einde te richten. Maar Mijn Liefde laat u soms smartelijke wegen gaan om uw blik van de wereld af te trekken. Mijn Liefde spreekt tot u door MIJN dienaren, want Mijn Liefde wil u redden. Maar zij laat u altijd de volle vrijheid in MIJN Woord te geloven en het aan te nemen.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
29 Zo zal het gebeuren ePub   PDF   Kindle  
36 De wegneming ePub   PDF   Kindle  
99 Beloften van Jezus “Ik zal komen als een dief in de nacht” ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften