0694 Voorspelling van een geweldig gebeuren

1. 12. 1938: Boek 15

Het is voor u allen zeer nuttig, de woorden van de bijbel door te lezen. En u zult inzien, dat de Heer Zich heeft aangekondigd toen Hij op aarde leefde. Niet de Wil van de Heer is reden van het komende strafgericht, maar enkel en alleen de wil der mensheid, die een bijna volledig losmaken van het geloof nastreeft en een steeds dieper wegzinken in de nacht van de geest tot gevolg heeft. Alleen om aan dit doen en laten een einde te maken en om nog te redden wat niet helemaal ten prooi is gevallen aan de nacht, komt de Heer Zijn Woord na. Want Zijn Geest voorzag de tegenwoordige en de komende tijd. En in Zijn Goedheid en Mildheid liet de Heer niets onbeproefd om het strafgericht te kunnen afwenden.

Een ieder, die in deze tijd op aarde leeft, zal tevoren attent worden gemaakt en kan voor zich alleen het oordeel afwenden, voor zover hij wordt beschermd in alle gevaren door de onzichtbare Hand van de Vader, als hij zich in gelovig vertrouwen op Hem richt en daardoor Zijn Macht en Liefde erkent. De vele gebeurtenissen, die voorafgaan om de mensen wakker te schudden, zullen u ook laten weten dat de tijd nabij is. De tijd zal aan niet één mens onmerkbaar voorbijgaan en er zullen vele aanwijzingen zijn, die de mensen uit de lethargie van hun geest moeten wekken en laten opmerken dat een eeuwige Godheid zichtbaar ingrijpt.

En overal zal de vijand zijn hand in het spel hebben en de mensen overal beïnvloeden, om alleen aan de gedachten en woorden van de wereld gehoor te geven en al het geestelijke af te wijzen. Want de mensen zijn in hun heerszucht en hun arrogantie zo overtuigd van hun kracht en macht, dat hen - noodgedwongen door slagen van het noodlot, die de mens niet in staat is af te wenden - het bewijs moet worden geleverd van hun eigen zwakheid en ontoereikendheid. In het begin zullen ze wel ook zulke slagen van het lot accepteren, zonder bijzondere terugwerking op hun denken, maar de gebeurtenissen zullen zich ophopen en zelfs de hautaine mensen innerlijk laten beven, wanneer ze hun onmacht inzien.

En de Heer bereidt een dergelijk gebeuren voor. In het eigenmachtig werkzaam zijn in onrechtvaardigheid zal Hij ingrijpen en Hij zal de mensen duidelijk zichtbaar Zijn Wil te kennen geven. In deze tijd zullen alle gevoelige gemoederen verstarren, want de grootte van het gebeuren is te geweldig, om het als toeval te kunnen aannemen. En ten gevolge van een herhaalde terugkeer van het gebeuren zullen velen uit hun slaap opstaan en de lichte morgen verkiezen boven de duisternis van de geest. En het zal een dankbare taak van de dienaren Gods op aarde zijn om aan dezen dan het Woord Gods te prediken, want niets gebeurt er ondoordacht in de wereld. Niets is voor het Weten van de Schepper verborgen. En zo zal ook het zichtbare ingrijpen van de Heer niet zonder doel en zin zijn, maar voor velen zal de hulpvaardige Hand van de Hemelse Vader herkenbaar zijn. Ieder zou zich eraan gelegen moeten laten liggen die vast te pakken. Want de tijd, waarover geschreven staat in Woord en Geschrift, is nabij.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
83 Voorspellingen - Deel 2: „Natuurcatastrofe die de wereld in beweging brengt“ ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften