8477 Toeval bestaat niet - Niets is willekeurig

24 april 1963: Boek 89

Geloof het, dat er geen toeval bestaat, maar dat alles goddelijke beschikking is en dat de levensloop van ieder mens zich afspeelt volgens Gods Wil. Want ook wat niet strookt met Mijn Wil, dat is dan Mijn toelating, om voor u een geestelijk voordeel te scheppen, wanneer u alles op de juiste manier ten volle benut. Maar u bent niet aan blinde willekeur overgelaten; alles wat u meemaakt gedurende uw levenswandel heeft zijn motivatie en dient een doel. Wat u daar echter mee doet, wordt aan uzelf overgelaten, omdat het om de beproeving van uw wil gaat in het leven op aarde. En opdat u nu al het gebeuren juist benut, zult u steeds Mijn bijstand moeten afsmeken en waarachtig, u zult juist denken en handelen, omdat Ik Zelf u niet verkeerd zal leiden, wanneer u zich uit eigen beweging aan Mij toevertrouwt. En zo is alles, waarmee u wordt geconfronteerd, door Mij bepaald of toegelaten, met het doel u te voltooien.

Bent u nu voortdurend met Mij verbonden door werken van liefde, innig gebed of gedachten, die naar Mij uitgaan, dan zult u er ook zeker van kunnen zijn, dat u niet tegen Mijn Wil zult denken en handelen, want Ik zal dan al uw handelen zegenen en uw ziel zal rijp worden. En zo moet u alles, wat dagelijks op u afkomt, beschouwen als Mijn rechtstreeks werkzaam zijn aan u, want Ik leid alle draden, Ik knoop banden aan, Ik breng tezamen die Mij moeten dienen en benut elke gelegenheid, om u - mensen, die dit innig begeren - binnen te leiden in de waarheid. Want dit is in de laatste tijd het belangrijkste, omdat van de waarheid alleen het slagen van de wilsproef afhangt, die uw lot bepaalt in de komende tijd. Er zullen lichtvonken opflitsen op aarde en de donkere nacht doorbreken, maar steeds slechts weinigen sturen op deze lichtvonken aan. Het merendeel echter voelt zich goed in de nacht en ontvlucht het licht. Maar ook schijnlichten zullen oplichten en verwarring stichten, want hun schijn zal niet blijven bestaan en de mensen in dieper duisternis dompelen dan tevoren. Waar echter het verlangen naar licht aanwezig is, daar zal ook de duisternis licht worden en de mensen zullen de weg vinden naar het licht van de dag.

U allen, die daarnaar verlangt, zal licht ten deel vallen en steeds zult u toch moeten opletten, waarvandaan u een licht tegemoet straalt. Wanneer het een heldere lichtsterkte heeft, dan zult u het als weldadig ervaren. U zult het duister kunnen doordringen en gelukkig zijn, vanwege het licht, dat u bijlicht. Echter, schijnlichten zullen u in verwarring brengen. U zult geen algehele duidelijkheid kunnen vinden en u daarom niet goed kunnen voelen, wanneer het u om de zuivere waarheid gaat, wanneer u ernstig alleen naar de zuivere waarheid verlangt. Maar Ik ken de mijnen en dus kan Ik hen ook toespreken en ze zullen de Stem van de Vader herkennen. En zodra Ik Zelf hen kan toespreken, zijn ze gered voor tijd en eeuwigheid. En daarom is voor u, mensen, alleen dat ene belangrijk, dat u geen weg alleen gaat, zonder Mij om leiding te hebben gebeden. Want dit gebed verzekert u Mijn bescherming en hulp, terwijl u alleen nog te zwak en onervaren bent, om een waar licht van een schijnlicht te onderscheiden. Maar Ik leg u de juiste gedachten in het hart en u zult u dan ook altijd in de waarheid ophouden, omdat u deze zoekt.

Ik kan Mij overal opnamevaten gereedmaken, die dus aan alle voorwaarden voldoen, die het “werkzaam zijn van Mijn Geest” in hen toelaten. En wie een ontwaakte Geest heeft, weet ook of en wanneer Ik Zelf spreek, want Mijn schapen herkennen Mijn Stem. En wanneer Ik openbaringen naar de aarde kan sturen, dan zorg Ik ook voor de verbreiding ervan. Maar ook Mijn tegenstander doet hetzelfde, doordat ook hij zich tracht te uiten tegenover de mensen, die lichtgelovig zijn en hem zijn werkzaam zijn mogelijk maken. En hij zal de dwaling proberen te verbreiden en ook mensen vinden, die hem behulpzaam zijn. Toch zal de waarheid oplichten als een helder stralend licht, terwijl de tegenstander alleen maar in staat is schijnlichten te ontsteken, welke de duisternis alleen maar groter maken, maar niet verjagen. Maar de vrije wil moet voor de mensen blijven gehandhaafd en deze vrije wil moet de waarheid ernstig begeren en ze van Mij Zelf afsmeken.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
77 God zet dwaalleren en misvattingen recht – Deel 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften