7117 Het probleem van de Drieëenheid

11 mei 1958: Boek 76

De goddelijke Drieëenheid is een van de vele problemen die te moeilijk op te lossen zijn gemaakt vanwege een geheel verkeerde voorstelling. De eenvoudige en voor alle mensen begrijpelijke verklaring wordt daarom niet aangenomen omdat het denken van de mensen verward is geworden door begrippen, die voor het menselijke verstand niet te snappen zijn. Maar juist daarom worden zij voor onaantastbaar gehouden en zelfs het nadenken er over wordt de mensen verboden.

Maar dit probleem wordt gemakkelijk te begrijpen en te verklaren voor ieder mens, die de Menswording van GOD in JEZUS begrijpt. Die niet probeert het WEZEN van GOD als een persoon voor te stellen. Die de "alles vervullende GEEST" als GOD ziet en voor wie het begrijpelijk is, dat de niet voorstelbare GODHEID Zich in JEZUS manifesteerde om voor Haar geschapen wezens een zichtbare GOD te kunnen zijn. Die mensen zullen ook de begrippen VADER, ZOON en GEEST begrijpen, want voor hen is er maar een WEZEN dat in ZICHZelf Liefde, Wijsheid en Kracht verenigt.

De LIEFDE liet alles ontstaan en is dus de Verwekker, DIE voortbrengt, de VADER. En uit HEM kwam ook de ZOON voort, in Wie de VADER ZICH manifesteerde. Maar de ZOON is ook de Wijsheid, want de Liefde is het Vuur waaruit Licht uitstraalt. Liefde en Wijsheid zijn daarom niet van elkaar te scheiden, zoals ook VADER en ZOON een zijn. En wederom is de Liefde ook Kracht, Die zich evenwel altijd alleen in hoogste Wijsheid uit. Het is de GEEST uit GOD, Zijn voortdurende Liefdeuitstraling, Die al het nog onvolmaakte helpt om tot de uiteindelijke voltooiing te komen.

Er kan dus altijd alleen maar een WEZEN als GOD de VADER, ZOON en GEEST worden opgevat. Een WEZEN, van WIE het alomvattend begrip Liefde - Wijsheid en Kracht is. Dat dit WEZEN Zich in de mens JEZUS heeft gemanifesteerd, geeft u niet het recht nu uit de GODHEID een tweevoudig Wezen te maken dat gescheiden aangeroepen kan worden - en er dan bij dit tweevoudige Wezen nog een als Geest bij te voegen, die ook weer wordt aangeroepen door hen die voor zichzelf dit probleem niet doorworstelden, maar eenvoudig aannamen wat onverlichte denkers prediken.

En daar dit het geval is bewijst dit, dat het voor veel mensen niet mogelijk is in JEZUS CHRISTUS de VADER aan te roepen. Zij kunnen over het algemeen niet begrijpen dat GODZelf alleen in JEZUS CHRISTUS voor hen te bereiken is en dat de drievoudig verschillende aanroepen steeds maar in een Oor doordringen, omdat de eeuwige GODHEID niet gescheiden kan worden. Omdat ZIJ Zelf Zich in JEZUS CHRISTUS dichter bij de mensen plaatste, die niet in staat waren de eeuwig alles omvattende en vervullende GEEST te begrijpen.

De begrippen VADER, ZOON en GEEST zijn bij de mensen die nog geen ontwaakte geest hebben steeds weer de oorzaak, dat zij hun gedachten en gebeden naar verschillende richtingen sturen. U roept GOD de VADER aan, u roept tot JEZUS en u roept ook de GEEST aan, dat HIJ tot u moge komen. Maar u zult pas dan op de juiste wijze bidden als deze DRIE voor u één begrip zijn geworden. Als u slechts een WEZEN aanroept, wat in Zich de Liefde : de VADER, de Wijsheid : de Zoon en de Kracht : de GEEST verenigt. Dan pas hebt u het probleem van de Drieëenheid opgelost.

Want ofschoon de leerstelling over de "driepersoonlijke Godheid" is uitgebreid met de toevoeging; deze Drie zijn Een - is deze leer voor de mensen toch een grote misleiding die z'n uitwerking op verdere verkeerde opvattingen heeft. Want juist in het aanroepen van GOD in JEZUS ligt een overgrote kracht, die echter verloren gaat als u nog onder verkeerde voorstellingen gebukt gaat en u niet in staat bent u daarvan los te maken.

Een ernstig nadenken daarover zou u en uw inzicht wel veel goed doen. Maar u laat dit achterwege omdat u slaven bent geworden, terwijl u door GOD de volle vrijheid geschonken werd. U moet echter deze, uw geestelijke vrijheid gebruiken, en GODZelf zal u waarlijk ook helpen dat uw denken verlicht wordt. Want HIJ is Zelf dat LICHT - en HIJ wil ook allen van Licht voorzien die naar Licht verlangen.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
6 GOD en de kerken Deel I ePub   PDF   Kindle  
58 De Drieëenheid ePub   PDF   Kindle  
77 God zet dwaalleren en misvattingen recht – Deel 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften