9030 Waarschuwing om GOD's Woord niet te veranderen

23 augustus 1965: Boek 94

Dat u zich toch steeds weer stoot aan de vorm, zoals Mijn Woord uit den hogen tot u komt. Dit is zo eenvoudig uit te leggen, omdat IK ME van het bevattingsvermogen van een mens bedien, maar dit niet met algemene ontwikkeling mag worden verwisseld, want IK vind maar zelden een mens aan wie het mogelijk is Mijn Woord in dictaat op te nemen, omdat daartoe de bekwaamheid hoort, gedachten die hem treffen bliksemsnel vast te pakken en ze als dictaat op te schrijven, wat echter niet te verwisselen is met eigen, in het verstand geboren, gedachten. Dit zou tot de verkeerde aanname kunnen leiden, dat het eigen gedachtengoed zou zijn, dat de mens nu als geestelijk ontvangen, tracht voor te stellen. Het verstand van de mens werkt dan niet, maar hij hoort innerlijk wat de GEEST uit GOD tot hem spreekt.

Nooit zal datgene wat u als Mijn Woord ontvangt, onbegrijpelijk voor u zijn wanneer u het met de nodige opmerkzaamheid leest die voor een begrijpen is vereist. En een wijziging is in zoverre misplaatst omdat ook u, mensen van uitdrukkingen voortdurend verandert, dus moet Mijn Woord zo blijven gehandhaafd zoals het is ontvangen. Want de inhoud getuigt van de goddelijke Oorsprong en al naar zijn opnemingsvermogen hoort nu de ontvanger Mijn Woord, ook wanneer het door een Lichtgeest naar de aarde wordt gestraald, want deze kan niet anders dan Mijn Woord uitstralen. Het dictaat komt des te helderer tot stand naarmate de mens de verbinding met MIJ inniger tot stand brengt, maar hij zal nooit fouten maken, want waar een fout door storingen binnensluipt zal ook de ontvanger daar spoedig op worden gewezen, zodat hij deze zelf kan rechtzetten.

(23 aug;1965) Want het gevaar ligt juist daarin, dat Mijn Woord heel makkelijk aan zulke veranderingen is blootgesteld, omdat de mensen al naar hun "graad van ontwikkeling" het een vorm willen geven die evenwel absoluut misplaatst is, want IK weet hoe IK iedere mens kan aanspreken om door hem te worden begrepen. En de zin van Mijn aanspreken is steeds te begrijpen, als er door de liefde maar een zekere graad van rijpheid is bereikt, die echter niet door een nog zo verstandelijke formulering is te vervangen. En op dat ene zult u steeds bedacht moeten zijn: dat, met het oog op het dichtbijzijnd einde, u, mensen Mijn Woord waarlijk op zo'n wijze wordt aangeboden dat u het zonder twijfel zult kunnen aannemen als waarheid, omdat IK weet dat alleen slechts de waarheid voor u, mensen redding betekent en dat IK alles doe om u de waarheid te doen toekomen, maar u ook steeds ervoor zal waarschuwen, zelf veranderingen aan te brengen, ook wanneer dit met de beste bedoelingen gebeurt.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
70 De arbeid in de wijngaard van de HEER ePub   Kindle  
71 Golgotha ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften