9028 Het sterven van arbeiders in de wijngaard - Verdere ijverige werkzaamheid

10 augustus 1965: Boek 94

En wanneer nu Mijn plannen een andere wending nemen, dan moet u zich ook daarin voegen en weten dat het niet anders dan goed kan zijn: Want u kunt wat dienstig is voor de hele mensheid niet overzien, en voor MIJ speelt het geen rol of u vanaf de overkant op de mensen inwerkt of, nog hier op aarde actief bent, want in Mijn heilsplan is alles sedert lang voorzien en steeds is slechts de vrije wil belangrijk, hoe deze een beslissing neemt.

U kunt u dus gerust aan MIJ en Mijn beschikking toevertrouwen, zolang u het maar zelf wilt dat u MIJ dient en u zonder beperking aan MIJ overgeeft; want dan werk IK Zelf door u, en dat IK in Mijn Wijsheid alles overzie en elke mogelijkheid om dwalende zielen te redden benut, is zeker, omdat Mijn Liefde voor u onuitputtelijk is. Hoe meer het nu naar het einde loopt, des te duidelijker zal IK invloed op u uitoefenen, dat u MIJ trouw blijft en niet in hem opgaat die Mijn tegenstander is en ook u weer terug wil winnen. Maar nooit laat IK dit meer toe omdat uw wil helemaal naar MIJ uitgaat en dit alleen MIJ het recht geeft, tegen hem op te treden.

Doch de engel des doods zal ook onder de mijnen huishouden, maar ook dan weet u dat het Mijn Wil is, dat IK echter ook ieder beschermen zal die nog de taak heeft, MIJ tot het einde toe te dienen. Blijf daarom verder onbezorgd en wijd u, meer dan ooit, aan de arbeid voor MIJ en Mijn rijk en wees vlijtig in uw werk, want u allen weet niet wie IK nog voor de tijd terugroep. En u moet daarover ook niet piekeren maar met een opgewekt hart elke dag binnen gaan, omdat alles wat u overkomt goed is en door Mijn Liefde vastgesteld: En wie IK onder de "mijnen" reken, ook dat wil IK u duidelijk maken opdat u zich niet ongerust maakt, want er hebben er al vele zo'n nauwe band met MIJ, dat ze met recht het aardse lichaam kunnen verlaten om binnen te gaan in het rijk van licht en zaligheid.

Maar dat weet IK alleen en dezen wil IK de tijd van de laatste strijd op aarde besparen. IK haal ze hier naartoe van waaruit ze ook op de bewoners van de aarde kunnen inwerken. Maar u moet deze laatste tijd niet vrezen, want IK voorzie u van bovennatuurlijke kracht opdat u het werk succesvol ten einde brengt, waarvoor u zich bewust inzet en MIJ daarom tot een grote hulp bent geworden: Zo, aanvaard alles zoals het komt en denk niet dat de VADER u verlaten heeft, want IK weet voor alles een uitweg en IK ben waarlijk bereid u deze uitweg te laten vinden, ook als u zich tijdelijk in uw arbeid voelt afgeremd. Want IK ben in staat alle draden aan elkaar te knopen, IK ken de mijnen en zal hen samenbrengen en ze hun arbeid toewijzen.

Maar geloof er steeds aan dat uw arbeid MIJ welgevallig is, dat IK u ook eens belonen zal, of in het paradijs van de nieuwe aarde of ook wel in het rijk hierna.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
40 Voor de discipelen van de eindtijd ePub   Kindle  
70 De arbeid in de wijngaard van de HEER ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften