4521 Veranderingen in de kosmos

23 december 1948: Boek 52

Waar zich kosmische veranderingen vertonen die de aankomst van een natuurkatastrofe aankondigen, daar zult u ook met zekerheid Mijn werkzaam zijn bij de mensen kunnen vaststellen door tevoren gegeven aanwijzingen, aansporingen en waarschuwingen van allerlei soort, door het profetisch vooruitzien van mensen die God in het bijzonder zijn toegedaan en door een toegenomen inwerking van de lichtwezens op diegenen die hun toegang verlenen door hun aan MIJ overgegeven wil en een levenswandel die hieraan beantwoordt.

Waar natuurverschijnselen zich vaker voordoen zijn ook de mensen toegankelijker voor Mijn aanwijzingen en daar is ook meestal de reden gegeven van de veelvuldige veranderingen van de schepping der natuur door juist zulke natuurverschijnselen, want het erin gekluisterde geestelijke streeft de positieve ontwikkeling na, terwijl de mensen een meer volgzaam wezen hebben, en komt daar sneller tot rijpheid.

Maar volgens Mijn heilsplan van eeuwigheid worden nu ook scheppingen der natuur getroffen door Mijn Inwerken rechtstreeks door de elementen van de natuur, hoewel zoiets anders zeldzaam is. De al eindeloos lange tijd gekluisterde krachten dringen op naar de vrijwording en hebben Mijn ondersteuning. Ook daar wordt nu datgene aangekondigd wat in de natuur staat te gebeuren. De mensen worden opmerkzaam gemaakt ofschoon ze voor Mijn aanmaningen en waarschuwingen, Mijn er op wijzen, niet toegankelijk zijn.

Ook de kosmische veranderingen zullen zichtbaar worden en zouden ieder mens te denken kunnen geven; en zieners en profeten staan op aan wie de gave om te kunnen voorspellen de plicht oplegt van datgene melding te maken wat ze zien of horen door geestelijk contact. Doch vanwege de wils en geloofsvrijheid gaat alles zijn natuurlijke gang en ook kosmische veranderingen worden wetenschappelijk verklaard en verontrusten de mensen daarom niet.

Doch elk gebeuren, elk voorval in de natuur kan wel op natuurlijke wijze worden verklaard, maar heeft steeds een geestelijke reden en verklaring en dit is belangrijker om aandacht aan te schenken dan aan de zuiver natuurlijke, want de natuurlijke gevolgen zult u door uw kennis niet kunnen tegen houden of afzwakken, maar het geestelijke gevolg zult u kunnen benutten in uw voordeel en bijgevolg u gerust overgeven aan de natuurlijke uitwerking. U bent er heer over als u gelooft; dus het geestelijke nut uit uw weten hebt gehaald.

Dan bent u heer over de natuur. Weet u wat dat betekent? Ook de elementen van de natuur vanuit uw wil die ook Mijn Wil is een halt te kunnen toeroepen, als u innig met MIJ bent verbonden? En ook het vrij geworden geestelijke zal u als heer erkennen, u zult ook gebieder over de natuur zijn en ze zal zich gewillig aan u onderwerpen.

U begrijpt dit nog niet in zijn gehele diepte, maar als u deze graad hebt bereikt, zal het u begrijpelijk zijn wat u zult kunnen volbrengen met Mijn Kracht, waarover u nu onbeperkt zult kunnen beschikken. Maar hoe weinig mensen slechts bereiken deze graad van rijpheid door 'n diep onwankelbaar geloof in MIJ en Mijn Liefde en onbegrensde overgave aan MIJ. Maar Mijn Macht en heerlijkheid zal hun duidelijk worden en ze zullen MIJ over de hele wereld bekend maken. Voortdurend zullen ze voor MIJ spreken, omdat ze gedreven zijn door Mijn GEEST, omdat ze deze wereld al niet meer toebehoren maar kort voor hun voleinding staan.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
59 Voorspellingen over veranderingen in de kosmos ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften