6346 Aandacht voor het wereldgebeuren

3 september 1955: Boek 68

U, mensen laat het wereldgebeuren veel meer indruk op u maken dan goed voor u is, want al uw denken, uw verwachtingen en wensen zijn daarop gericht en u vindt geen tijd voor uren van rustige bezinning, dat u uzelf aanpakt, dat u aandacht schenkt aan de loop van uw eigen ontwikkeling. Alles zou voor ieder afzonderlijk mens tot tevredenheid worden opgelost, wanneer hij zijn eigen vorming op de voorgrond zou willen stellen en overtuigd zou geloven dat ook het wereldgebeuren door MIJ Zelf gestuurd wordt - maar steeds in overeenstemming met de wil van de mensen en hun geestelijke gesteldheid.

Wat u, mensen als het voornaamste beschouwd, is steeds slechts het gevolg van uw geestelijke onverschilligheid - het is de uitwerking van het lage geestelijke niveau van de mensen. Want deze onverschilligheid bepaalt zowel de menselijke wil om liefdeloos op te treden tegen de mensheid, zoals die echter ook de grondslag legt voor duidelijk onheil en dus ook verontrustend wereldgebeuren, waardoor de mensheid moet worden wakkergeschud en aangezet te streven naar het hogere.

Als de mensen maar een beetje meer op hun geestelijk welzijn bedacht zouden zijn, dan zou ook aards alles weer geordend worden, de mensen zouden zich niet moeten laten verontrusten door het handelen van 'n enkeling, want ze zouden MIJ dan alles voorleggen en een verandering aan MIJ overlaten. En dit zou werkelijk niet nadelig voor hen zijn, ze zouden ook aards weer in rustig vaarwater worden geleid en toch het doel bereiken.

En zo zult u, mensen nog op veel onheil kunnen rekenen dat de aarde te wachten staat, deels veroorzaakt door menselijk willen, deels door MIJ Zelf aan u toebedacht, om de richting van uw gedachten te veranderen, om u met geweld aan uw einde te herinneren, wanneer u het leven van veel mensen om u heen in gevaar gebracht of uitgewist ziet - wanneer u zult moeten ervaren hoe machteloos u zelf bent wanneer u zich niet tot de ENIGE wendt DIE alleen Machtig is. Maar DIE door u vergeten wordt of DIE u niet wilt erkennen, anders zou u wel het vervullen van Zijn Wil ter harte nemen en dan ook Zijn bescherming genieten in elke nood en elk gevaar, zelfs wanneer deze u van menselijke zijde te wachten staan.

Leeft u met MIJ dan schenkt u aan het wereldgebeuren weinig aandacht omdat u zichzelf en uw lotgevallen aan MIJ toevertrouwt, omdat u MIJ ook vertrouwt dat IK u help. Schakelt u MIJ echter uit uw gedachten uit, dan let u alleen op datgene wat Mijn tegenstander aanricht, dan houdt Mijn tegenstander u zelf door de gebeurtenissen die zijn werk zijn in de ban, en u raakt mede in de draaikolk die u naar beneden trekt.

Wat er ook in de wereld gebeurt, Mijn Wil en Mijn Macht kunnen het uitbannen en Mijn Wil en Mijn Macht kunnen ook de uitwerkingen van al het slechte afwenden van u die bij MIJ schuilt, die tot MIJ uw toevlucht neemt, die zich aan MIJ aanbeveelt en in MIJ uw VADER ziet.

U hoeft waarlijk de wereld niet te vrezen, wanneer u uw blik op MIJ richt, wanneer u het aardse rijk gering acht, maar ijverig streeft naar het geestelijke rijk. Niets hoeft u vrees aan te jagen, en al woedt ook de hel om u, IK leid u door alle gevaren, zodra u met uw wil, uw liefde en uw streven met MIJ in verbinding staat, zodra uw blik geestelijk gericht is. Er zal u op generlei wijze een gevaar dreigen, want er kan u niets gebeuren dan wat dienstig is voor uw voltooiing. Streeft u naar uw geestelijke voltooiing dan vreest u ook wereldse gebeurtenissen of verontrustende voorvallen niet meer, want u voelt u veilig geborgen onder Mijn bescherming.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
47 Let op de tekenen van de tijd ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften