7997 Kringloop Beëindiging van een verlossingsperiode

19 september 1961: Boek 84

De kring sluit zich. Een verlossingsperiode die een lange tijd geleden begonnen is en die een heel belangrijke verlossingsperiode genoemd kan worden, loopt ten einde, want IKZelf ben in deze periode op de aarde neergedaald om voor al het gevallen geestelijke het Verlossingswerk te volbrengen. En nà dit Verlossingswerk konden de eerste gevallen geesten terugkeren die MIJ nu erkenden en die eeuwig bij MIJ verblijven, omdat zij zich vrijwillig weer omgevormd hebben tot liefde.

Maar nu begint een nieuwe verlossingsperiode, en hiertoe is van tevoren het oplossen van de materiële scheppingen in, op en boven de aarde nodig en een totale omvorming van het aardoppervlak. En al het geestelijke zal dan weer zijn juiste plaats moeten innemen al naar gelang ieders graad van rijpheid. Er zullen nieuwe scheppingen ontstaan die het geestelijke opnemen volgens de graad van rijpheid ervan, en dit tot verdere ontwikkeling brengen. En er zal ook een nieuw mensengeslacht zijn, voortkomend uit de MIJ trouw gebleven mensen die de laatste geloofsstrijd op deze aarde doorstaan, en zodoende de laatste grote geloofsproef hebben afgelegd.

Deze mensen vormen de stam van het nieuwe geslacht dat de nieuwe aarde zal bewonen, terwijl het MIJ nog volledig weerspannige gekluisterd wordt in de vaste materie en zijn ontwikkeling omhoog opnieuw begint.

Er is een aardse periode voltooid, d.w.z. dat er weer een kringloop haar hoogtepunt heeft bereikt, dat veel zielen de uiterlijke vorm konden verlaten en voorgoed in het geestelijke rijk zijn teruggekeerd. Dat zij dus de algehele verlossing bereikt hebben door JEZUS CHRISTUS en zij nu in het geestelijke rijk hun levensdoel vervullen. Dat zij nu scheppen en werken volgens MIJN Wil Die evenwel ook de hunne is, en dat zij steeds verder omhoog stijgen omdat er in het lichtrijk geen grenzen gesteld zijn en al Mijn kinderen eeuwig op MIJ zullen aansturen. Want het verhoogt hun zaligheid steeds de vervulling van hun liefde te ondervinden en toch nooit te verzwakken in het verlangen naar Mijn Liefde.

En evenzo gaat ook het proces van het terugvoeren van het geestelijke op de aarde verder. Want eindeloos lange tijden en talloze ontwikkelingsperioden moeten nog voorbijgaan, voordat al het geestelijke verlost is. Ik zeg dit tot u Mijn dienaren op aarde omdat IK maar weinig mensen kan inwijden in Mijn heilsplan, want maar weinige begrijpen Mijn besturen en werken om het gevallen geestelijke naar de zaligheid terug te leiden.

En steeds zeldzamer worden de verbindingen vanaf de aarde tot MIJ, steeds zeldzamer is een levend geloof te vinden dat voorwaarde is dat IK de mensen dit weten kan doen toekomen. Waar het MIJ echter mogelijk is, daar werk IK voortdurend op de mensen in door het spreken van hen die zich MIJ aanbieden voor dienende werkzaamheden. Zij vinden weliswaar weinig geloof bij hun medemensen, maar desondanks openbaar IK door Mijn boden Mijn heilsplan aan alle mensen die Mijn openbaringen willen aannemen.

IK laat hun weten dat er weer een verlossingsperiode ten einde loopt en een nieuwe begint. Dit zal een buitengewoon smartelijke gebeurtenis zijn voor hen die niet geloven, die zich helemaal aan Mijn tegenstander hebben overgegeven, die in deze periode hun verlossing niet vonden en daarom de eindeloze weg van ontwikkeling nog eens moeten gaan. IK zou hen graag voor dit alles willen bewaren. IK zou hen terug willen voeren en ze binnenleiden in de hemelse gelukzaligheid, maar IK kan Mijn Liefde niet tegen de wettelijke ordening in laten gaan.

De mensen moeten in het laatste stadium van hun ontwikkeling weer binnen gaan in de eeuwige ordening, anders kan IK ze niet opnemen in Mijn rijk dat zij eens vrijwillig verlaten hebben.

Deze ontwikkelingsperiode waarin IK Zelf in de Mens JEZUS over de aarde wandelde, is buitengewoon zegenrijk geweest. En zodoende hadden alle mensen zich vrij kunnen maken van Mijn tegenstander omdat zij alleen maar de genaden van Mijn Verlossingswerk hadden behoeven te benutten, want Mijn Verlossingswerk werd volbracht voor alle mensen van het verleden, het heden en van de toekomst.

En de kennis daarover zal ook weer op de nieuwe aarde tot de mensen gebracht worden door Mijn GEEST, want Mijn onmetelijke Liefde wil al het gevallene helpen om opwaarts te gaan. En zodra de mens zich al door MIJ laat leiden, zodra hij zijn weerstand opgeeft en MIJZelf erkent in JEZUS CHRISTUS, is hij ook de weg van de terugkeer naar MIJ opgegaan die de Mens JEZUS hem voorgegaan is. Dan zal hij ook in de wet van de eeuwige ordening binnengaan en ook voor hem zal eenmaal de weg over de aarde ten einde zijn, hij zal vrij komen van zijn uiterlijke gedaante en ingaan in het rijk van licht en Zaligheid.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
37 De hernieuwde kluistering ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften