4353 Oplossing - Werk van vernietiging Hernieuwde kluistering

25 juni 1948: Boek 51

In een wereld van haat en liefdeloosheid kan er geen geestelijke vooruitgang meer opgemerkt worden en de aarde mist haar eigenlijke doel, nml. het in haar belichaamde geestelijke tot een ontwikkeling omhoog te helpen. Bijgevolg is dus de tijd gekomen waarin de menigvuldige scheppingen die dit doel zouden moeten vervullen opgelost worden, en het geestelijke vrijgeven ten behoeve van nieuwe vormen.

Maar voor de mensheid betekent deze oplossing een val uit de alreeds beklommen hoogte in de diepste diepte. Het betekent een terugval in de hardste materie en een tweede gang door alle scheppingswerken op de nieuwe aarde.

De mensen zijn door hun gebrek aan liefde volledig onwetend. Zij hebben voor hetgeen voor hen ligt geen begrip en zij hebben ook geen zin daarover na te denken, als hun de kennis daarover ter overweging gegeven wordt. Zij houden zich niet bezig met geestelijke problemen, en dit is evenzo een teken dat de tijd van de ontbinding van de oude aarde gekomen is. En zij zijn ook voor generlei uitleg toegankelijk. Zij leven alleen voor hun wereldse interessen en wijzen elk geestelijk gesprek af, en daarom leveren vermaningen en waarschuwingen geen resultaat op.

Maar wanneer elke mogelijkheid wegvalt om een geestelijke verandering op aarde te bereiken, als een geestelijke opleving helemaal niet in aanmerking komt, dan is er alleen nog maar een algeheel verval te verwachten. Dat zal GOD echter niet laten gebeuren want HIJ vormt tevoren de aarde om, wat wel met een werk van algehele vernietiging gepaard gaat, maar in het plan van eeuwigheid is voorzien. Het volledig ontaarde mensengeslacht, d.w.z. het daarin gebonden geestelijke wordt weer de mogelijkheid gegeven tot een opwaartse ontwikkeling, omdat GOD's liefde niets geheel en al laat vallen - al verzet het zich ook helemaal tegen HEM.

De laatste vernietiging van de aarde zal daarom tegelijk een daad van grootste barmhartigheid zijn, maar ze zal onherroepelijk plaatsvinden om een nog steeds dieper wegzinken van de mensen te verhinderen. Want zij hebben in hun liefdeloosheid al elke verbinding met GOD verbroken en de kloof tussen HEM en hen verwijd, zodat hun de kracht ontbreekt zich opwaarts te ontwikkelen.

En daarom komt GOD hen te hulp. HIJ berooft hen van de uiterlijke vorm en bindt het geestelijke opnieuw. Daardoor kan de eindeloos wijde kloof die door de vrije wil van de mensen tot stand is gebracht weer smaller gemaakt worden in een "je moet" toestand. Zodat daardoor het geestelijke in een gebonden toestand GOD weer nader komt en het eenmaal weer de mogelijkheid wordt gegeven de vrijheid van wil goed te gebruiken om tot GOD te geraken, al is het ook na een eindeloos lange tijd.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
37 De hernieuwde kluistering ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften