8757 Alleen GOD kan de waarheid tot de mensen brengen

19. 2. 1964: Boek 92

Laat Mij tot u spreken en neem Mijn leringen aan. Geloof dat de reine waarheid u wordt gebracht en geef ze daarom ook met overtuiging door aan uw medemensen, want pas dan bent u ware dienaren in Mijn wijngaard. De grote geestelijke nood van de mensen vraagt dat hun de zuivere waarheid wordt overgebracht, want zolang de mensen niet goed beseffen Wie IK ben en geen ware kennis bezitten over hun GOD en Schepper en over Zijn WEZEN, zolang zullen zij ook niet proberen Mij te benaderen. En zolang ben IK voor hen nog niet begerenswaard, omdat zij niet weten dat Mijn Wezen Liefde is en IK steeds Liefde wil geven en liefde ontvangen.

Maar om Mij te kunnen liefhebben moet Mijn Wezen als hoogst volmaakt worden ingezien, en moet ook Mijn Liefde kunnen worden ervaren. Maar dat is alleen mogelijk als Mijn schepselen zich voor Mij openstellen en zich vrijwillig aan Mij overgeven.- Want dan kan Mijn Liefde hen weer bestralen en gelukkig maken. Daarom moet u ook weten dat u schepselen bent die Mijn overgrote Liefde liet ontstaan, en u moet weten dat u voortgebracht bent door Mijn Liefdewil en Liefdekracht; dat dus ook uw eigenlijke wezen - liefde is.

Zulk een kennis kan alleen IKZelf u doen toekomen, omdat Mijn weten alles overtreft. En daarom moet u zich door Mij laten onderwijzen en dan ook die kennis doorgeven aan hen die niet met Mij in verbinding staan. Want alle mensen moeten weten wat zij in diepste wezen zijn en allen moeten weer streven naar wat zij in hun oerbegin waren, omdat zij pas dan onmetelijk zalig zullen zijn. Eerst wanneer IK erkend wordt als het hoogst volmaakte WEZEN in de oneindigheid, zal in de harten der mensen ook de liefde tot Mij ontbranden. Want pas dan beseffen zij dat IKZelf de Liefde ben en dan zal Liefde tot liefde aandrijven.

Zolang de mensen geen juiste opheldering wordt gegeven over Mijn Wezen en zolang IK word voorgesteld als een wrede en toornige GOD, zolang komen zij Mij ook niet vertrouwelijk als kinderen tegemoet, en kunnen dan ook niets van Mijn Liefde bemerken. En nog minder zullen zijzelf Mij hun liefde toedragen, maar veel eerder vrezen en nooit de verhouding van kind tot Vader herstellen. Maar dat verlang IK juist van u om u ook bovenmate met Mijn Liefde gelukkig te kunnen maken.

Door invloed van Mijn tegenstander wordt Mijn beeld echter verwrongen. En door zijn inwerking wordt ook de waarheid ondermijnd en met dwaling vermengd of u onthouden. Terwijl weer mensen die naar hun wil Mijn tegenstander toebehoren tegen de waarheid vechten, maar daarentegen een verstandelijk werelds idee als waarheid verdedigen, dat daar geen enkele aanspraak op kan maken.

Maar u, die zoekt Mijn Wil te vervullen moet tegen hen ingaan als u in Mijn wijngaard wilt dienen. U heeft van MIJZelf de zuivere waarheid als het "goede zaad" ontvangen en u moet dit ook weer in het hart zaaien van mensen die dit bereidwillig openen, want gedwongen kan geen mens de waarheid gebracht worden. Ze moet in liefde aangeboden en in vrijheid van wil aangenomen worden.

Maar dan zal de waarheid ook een zegenrijke uitwerking hebben, doordat de mensen die eerst nog door donkere gebieden gingen omdat er hen nog geen licht verlichtte, nu wandelen in het licht. IK voorzie u mensen rijkelijk van het "goede zaad" waarmee u de akkers (de harten) kunt bebouwen, opdat zij goede vruchten voortbrengen. Maar alleen door Mij kan u dat "kostbare zaaigoed" geschonken worden, IK alleen kan het u bezorgen en IK alleen ben de Bron waaruit de levensader ontspringt, alleen bij Mij kunt u de juiste voeding bekomen.

En als u gewillig bent, kunt u dit "voedsel" ook aan uw medemensen uitdelen, want zij hebben evenzo versterkende voeding en verfrissende drank nodig om ook moedig en krachtig hun pelgrimsweg op aarde te kunnen voortzetten. Want uw weg op aarde moet u afleggen voor de uitrijping van uw ziel, en u moet in dit aardse leven trachten uw GOD en Schepper te zoeken en te vinden. En als VADER van Mijn ware kinderen zal IK Mij ook laten vinden door een ieder die er ernstig naar streeft Mij te vinden.

En hebt u Mij gevonden, dan zal Mijn Liefde u gedurig verzorgen met geestelijke en ook aardse goederen. Het geestelijke goed bestaat echter uit een kennis over alle geestelijke gebeurtenissen die aan uw bestaan als mens zijn voorafgegaan, en over Mijn liefdevolle zorg u tot de hoogste volmaaktheid te brengen. Het geestelijke goed bestaat in een grote mate van inzicht. Er zal u een licht worden ontstoken dat ver boven alles zal uitstralen en u weer een inzicht geeft in gebieden, die alleen met geestelijke ogen kunnen worden aanschouwd.

Wie dus de grote genade heeft in deze omvangrijke kennis te worden ingeleid, moet ook in dankbaarheid deze genadegaven doorgeven. Hij moet steeds weer denken aan de grote geestelijke nood van zijn medemensen die meestal nog zonder enige liefde zijn. Maar eerst moeten zij worden aangemaand tot liefdedaden, want pas dan zullen zij ook openstaan voor de geestesgaven die u hun brengt.

Daarom is uw grote opgave,de mensen steeds weer Mijn geboden van de liefde in herinnering te brengen, want alleen een leven in liefde levert de mens de zuivere waarheid op. Alleen door een leven in de liefde verkijgt u inzicht in het diepere weten, en alleen de liefde laat de mens de aanleiding en het doel van zijn aardse bestaan inzien. En pas dan zal hij ook ernstig proberen dat doel te bereiken.

AMEN

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
1 GOD spreekt ook van daag nog ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften