7375 Johannes 14,21: "Wie Mijn geboden onderhoudt..."

23. 6. 1959: Boek 78

Wanneer u Mijn geboden onderhoudt, bemint u Mij en IK kan ME dan aan u openbaren. En IK zal ME altijd openbaren aan hen die Mij horen willen. IK zal niet blijven zwijgen of ME afwenden, want IK heb u lief en zou niets liever willen dan u te kunnen aanspreken, tweegesprekken met u te voeren en zo Mij u te openbaren als VADER, DIE naar ZijN kinderen verlangt vanaf dat ze ontrouw werden - en vielen.

Mijn Liefde tot het gevallene is niet kleiner geworden en daarom doe IK alles om het weer tot ME terug te roepen.

Zodra het gevallene nu Mijn Stem verneemt en dit als Mijn Stem herkent en er dan naar verlangt door Mij aangesproken te worden, is het reeds de terugweg ingeslagen en is al dichtbij het Hart van de VADER. Alleen is 't nu nog nodig dat het bewust de verbinding met Mij zoekt om met zekerheid het samenzijn met Mij te vinden, dat het weer die zaligheid oplevert die het in het begin ondervond.

U, Mijn geliefden op aarde, behoeft dus alleen Mijn geboden te onderhouden, d.w.z. weer Mijn Wil te volbrengen; dan kunt u ook altijd verzekerd zijn van Mijn toespreken. En dan ontvangt u genade in de grootste overvloed. Want wanneer IK u aanspreek, betekent dat ook toevoer van genade die u zal helpen naar voltooiing en tot zaligheid, die het u makkelijk maakt de terugweg naar Mij op te gaan en uw bestemming te bereiken.

Maar hoe weinig mensen geloven dat IK tot hen spreken zou en dat ze ME horen konden als ze dat wilden en dat ze alleen maar de voorwaarden moeten vervullen, opdat Mijn Stem in hen weerklinkt.

En ook slechts weinigen herkennen de Stem van de VADER DIE tot hen spreekt, wanneer hun door boodschappers Mijn Woord gebracht wordt. Toch willen zij allen Mijn "kinderen" zijn, maar de Stem van hun VADER kunnen ze niet herkennen omdat ze nog ver van Mij afstaan. Omdat het lijkt dat Mijn geboden te moeilijk na te leven zijn, waardoor ze nog niet in staat zijn Mijn zachte Stem in hun hart te vernemen. Maar IK spreek tot de mensen en iedereen kan Mijn Stem vernemen als hij alleen maar aan Mij gelooft, Mijn geboden over de liefde tot GOD en de naaste vervult en dan stil en gelovig innerlijk luistert naar wat IK hem zeggen wil. En hij zal ME kunnen horen en overgelukkig zijn wanneer de VADER met Zijn kind spreekt.

AMEN

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
1 GOD spreekt ook van daag nog ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften