5785 Doe niets zonder JEZUS !

10. 10. 1953: Boek 63

Vraag steeds dringend Mijn hulp en bijstand bij alles wat u ook onderneemt! Begin niets zonder Mij, ga geen weg zonder Mij, laat Mij steeds vooropgaan, dan zal IK ook uw doel zijn dat u zeker bereikt.

Zo moet u ook uzelf met alle geestelijke wensen die u aan het hart liggen, aan Mij toevertrouwen en u zult steeds goede raad ontvangen want dan stuurt Mijn Geest u. U zult dan niet anders kunnen dan juist denken en handelen en met succes arbeiden voor Mij en Mijn rijk, en toch ziet het er uit alsof u praat en handelt volgens uw eigen wil. IK openbaar Me niet zo duidelijk dat u gedwongen zou worden Mijn Wil te volbrengen en toch is het Mijn Wil die dan door u tot uitdrukking komt. Wanneer u Mij elk werk, elke gedachtenwisseling, in gedachten of letterlijk, aanbeveelt, kunt u ook van Mijn inwerken zeker zijn. Toch is juist deze verbinding die u eerst met Mij zoekt nodig om daardoor Mijn Wil in u gewaar te worden en dienovereenkomstig te denken, te praten en te handelen.

En u hoeft u ook geen zorgen te maken of u de arbeid voor Mij wel kunt volbrengen; zolang u die niet als wereldlijke arbeid beschouwt maar altijd alleen Mij ermee dienen wilt en als Mijn knechten steeds met Mij in verbinding blijft om Mijn aanwijzingen in u op te nemen. Want dit laatste doe IK door middel van uw hart, wanneer IK in u gevoelens leg die u dan zo doen handelen zoals het Mijn Wil is. En dan zal ook elke onderneming van u gezegend zijn.

AMEN

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
1 GOD spreekt ook van daag nog ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften