8040 De band met God - Gedachten - Gebed - Werkzaam zijn in liefde

14. Nov. 1961: Boek 84

Treed met Mij in verbinding en Ik zal u waarlijk niet meer laten gaan. Ik zal niet meer van uw zijde wijken, Ik zal u naar uw doel leiden, omdat Ik dan uw wil bezit die Mij geldt. Ik wil alleen dat u uw gedachten richt op Hem, Die u geschapen heeft. Ik wil alleen dat u niet gedachteloos door het aardse leven gaat en alleen de aardse wereld aandacht schenkt. Ik wil dat uw gedachten soms afdwalen naar het rijk dat u weliswaar niet ziet en dat u niet kan worden bewezen, maar dat toch bestaat en onvergankelijk is, terwijl de aardse wereld een vergankelijk rijk is waarvan u niet voor eeuwig bezit zult kunnen nemen. En daar u weet dat u zult moeten sterven, dat uw leven in deze wereld niet eeuwig zal duren, zult u ook moeten nadenken over wat er naderhand met u gebeurt en u zult zich moeten afvragen of u zelf ook wel totaal zult vergaan, of dat er voor uw eigenlijke "ik", voor uw ziel, een verder bestaan bestaat. Deze vraag, wanneer ze ernstig door u wordt gesteld, wil Ik u beantwoorden doordat Ik uw gedachten een richting geef die overeenstemt met de waarheid. Want elke geestelijke gedachte wil Ik zegenen als hij niet negatief is gericht, omdat Ik wil dat u zich in juist denken ophoudt.

De band met Mij zult u echter ook tot stand kunnen brengen door werkzaam te zijn in liefde, zelfs wanneer u Mij nog niet bewust erkent, wanneer uw geloof in een God Die uw Vader wil zijn nog zwak is of geheel ontbreekt. Zodra u een leven in liefde leidt, wordt de afweer steeds zwakker wanneer u geestelijk goed wordt overgebracht dat u kennis geeft van Mij, uw God en Schepper Die met u verbinding zoekt. De liefde is de band die ons aaneensluit. De liefde is het licht dat uw denken verlicht en de liefde is de kracht een leven te kunnen leiden naar mijn wil. En dit laatste betekent weer werkzaam zijn in liefde, dat onherroepelijk in u een levend geloof zal opwekken in Mij, uw God en Schepper van eeuwigheid.

Uw aards bestaan zal nooit nutteloos zijn wanneer u zich met Mij verbindt door middel van gedachten, in het gebed of door werken van liefde. Want u zult enkel en alleen de band met Mij tot stand moeten brengen, dan bent u gered voor tijd en eeuwigheid. Want u bent het zelf geweest die deze band met Mij had losgemaakt en door eigen wil verbroken. U bent echter zo lang ongelukkig als u zich van Mij verwijderd houdt. Maar Ik wil uw gelukzaligheid en dus ook uw terugkeer naar Mij. Ik wil dat u zich weer met Mij aaneensluit en dan bent u ook aan de macht van mijn tegenstander ontvlucht, want de op Mij gerichte wil maakt u vrij van hem. De ernstige wil die op Mij gericht is, levert u ook spoedig een licht op. En in dit licht gaat u nu ook bewust de weg die terugvoert naar uw vaderhuis.

Wie echter elke band met Mij achterwege laat, wie alleen de aardse wereld ziet en begeert, diens leven zal nutteloos zijn en hij zal aan het einde van zijn leven op aarde op dezelfde trede staan, waarop hij stond bij het begin van zijn belichaming als mens. En het grote gevaar bestaat dat hij ook in het rijk hierna niet de weg omhoog neemt, daarentegen steeds meer naar de diepte wegzinkt en weer wordt gebannen in de materie wanneer een verlossingsperiode ten einde loopt en het "oordeel" komt, wanneer al het geestelijke daarheen wordt verplaatst waar het volgens zijn toestand van rijpheid thuishoort.

U mensen zou Ik allen voor dit laatste oordeel willen behoeden. Ik wil u graag helpen nog voor het einde de weg naar Mij te vinden en Ik zal waarlijk alles nog doen om uw harten tot liefde aan te sporen, om u aan te zetten tot een ernstig gebed tot Mij, of uw gedachten toe te keren naar Hem Die u het leven gaf. Ik wil alleen dat u aan Mij denkt, dat u Mij aanroept opdat Ik u aan de hand kan nemen, dat Ik u leiden kan tot aan het einde van uw leven. Tracht alleen de band met Mij tot stand te brengen, en waarlijk, u bent gered voor tijd en eeuwigheid. Maar leef niet gedachteloos de ene dag na de andere, want er rest u nog maar een hele korte tijd, een laatste uitstel dat u zult moeten benutten voor uw zielenheil. Ik wil u niet verliezen, maar u hebt een vrije wil. Richt deze juist en wend hem Mij toe, en waarlijk, het zal u alleen tot zegen zijn.

Amen

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.


Downloads

Download-aanbod voor boek 84

 ePub
 Kindle
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften