8022 Gods wil: het vervullen van de geboden van de liefde - Tegenwoordigheid

18. Oct. 1961: Boek 84

Ik ben waarlijk overal aanwezig waar mijn tegenwoordigheid verlangd wordt. Want er gaat geen roep aan mijn oor voorbij die uit het hart van een mens opstijgt, omdat Ik nauw verbonden wens te zijn met ieder van mijn schepselen dat eens uit Mij is voortgekomen. En mijn tegenwoordigheid moet u ook bewust worden. U moet te allen tijde mijn aanspreken vernemen wanneer uw hart zich hiervoor opent. En steeds zal mijn liefdevolle zorg u aanmanen en waarschuwen. Steeds zal Ik u raad geven, u mijn wil bekend maken en een helder licht in u ontsteken wanneer u mijn wil vervult. Ik zal u een weten doen toekomen dat alleen Ik zelf u kan overbrengen.

Mijn wil die Ik u te kennen geef is steeds alleen het vervullen van de geboden van de liefde, dus is ook het toezenden van het weten van de eeuwige waarheid uit Mij alleen mogelijk wanneer u een leven in liefde leidt in overeenstemming met mijn geboden. En dan is het ook begrijpelijk dat u het weten nu doorgeeft, want de liefde voor Mij zal u ertoe aanzetten ook de medemensen te geven wat u zelf gelukkig maakt. Maar ook dezen moeten eerst weer mijn wil leren kennen, ook zij moeten de geboden van de liefde nakomen, daar anders het toegezonden weten voor hen onbegrijpelijk is en zij het afwijzen.

Maar wie mijn wil vervult, wie zijn best doet een leven in liefde te leiden, zal ook spoedig mijn aanwezigheid voelen. Want Ik zelf ben de Liefde en "wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem". Dat zult u dus als eerste moeten begrijpen, dat u Mij zelf door elk werk van liefde ertoe brengt in u tegenwoordig te zijn, dat u Mij tot u trekt wanneer u werken van liefde verricht, dat u zich dus door elk werk van liefde met Mij verbindt, dat de aaneensluiting met Mij alleen door de liefde tot stand kan worden gebracht.

Steeds weer predik Ik u daarom de liefde. En zo zult ook u die mijn woord verder leidt, als eerste de leer van de liefde moeten verkondigen. U moet de medemensen deze twee geboden van Mij voorhouden als het belangrijkste, omdat alleen een leven in liefde volgens mijn wil u mensen de volmaaktheid kan opleveren, omdat alleen een leven in liefde u naar het doel voert, naar de vereniging met Mij die het eigenlijke doel van uw aards bestaan als mens is. En leeft u in de liefde, dan zal ook steeds het verlangen naar mijn aanwezigheid in u zijn. En steeds zal Ik aan dit verlangen voldoen, want ook mijn verlangen is op de vereniging met u gericht, omdat Ik u liefheb vanaf het allereerste begin. De liefde zoekt echter de aaneensluiting die van mijn kant steeds zal plaatsvinden, maar van uw kant moet worden nagestreefd daar u het zelf was die in vrije wil van Mij bent weggegaan en u daarom ook weer vrijwillig naar Mij terug zult moeten keren. En altijd zal de liefde dit tot stand brengen.

En al zegt u ook dat Ik steeds weer in herhaling val in mijn toespreken, deze onderrichting kan u niet vaak genoeg toekomen en de uitwerking van een leven in liefde kan u niet nadrukkelijk genoeg worden beschreven. U zult er niet nadrukkelijk genoeg voor gewaarschuwd kunnen worden zonder liefde door het aardse leven te gaan. Alleen de liefde kan u voltooien. Alleen de liefde zal u de terugkeer naar Mij garanderen en alleen door de liefde spoort u Mij aan bij u aanwezig te zijn en te blijven.

En mijn aanwezigheid betekent voor u ook waarlijk de zekerheid dat u het doel nog op aarde zult bereiken. Want wanneer Ik in u aanwezig ben, spreek Ik tot u en bijgevolg straalt mijn liefde u ook toe en ontsteekt in u een heldere liefdesvlam die onophoudelijk op Mij aandringt. En dan vindt de vereniging plaats die zin en doel is van uw leven op aarde.

Zoek Mij toch in alle ernst en Ik zal Me ook waarlijk laten vinden. En blijf steeds met Mij verbonden door in liefde werkzaam te zijn, door innig gebed en door voortdurend uw gedachten op Mij te richten. En mijn liefde zal u vastpakken en u eeuwig niet meer loslaten, want u bent nu mijn kinderen en zult het ook blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:

Themaboekje Titel Downloaden
115 Vader, Uw wil geschiede 1  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 84

 ePub
 Kindle
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften