7908 De eindtijd geeft aanleiding tot genadegaven

03. Jun. 1961: Boek 82

Het is een onverdiende daad van genade, als u mensen het Woord uit den hoge mag vernemen. Want in de tijd kort vóór het einde is de mensheid op zo'n laag geestelijk peil aangeland dat er een oplossing voor de aardse schepping nodig is. Een omwenteling en een nieuwe opwekking van al het geestelijke dat nog in een gekluisterde toestand is. Echter ook van de geesten die nu als mens belichaamd over de aarde gaan, en van wie het grootste deel de proef van het aardse leven niet kan doorstaan. Zodoende streven de mensen niet meer bij zichzelf naar een verbinding met MIJ. Zij houden zich van MIJ verwijderd en zijn door hun afwijzen niet waardig door MIJ aangesproken te worden.

Daarom is het een ongewone genade dat IK MIJ desondanks neerbuig, en de mensen aanspreek. dat IK ook hun Mijn Woord laat toekomen die zich nog ver van MIJ houden. IK zie de staat van onwaardigheid over het hoofd. IK heb zorg voor de mensen die zich van MIJ afkeren omdat de tijd van het einde gekomen is. Omdat dit einde voor veel mensen de hernieuwde kluistering in de materie betekent, die IK nog wil afwenden van hen zolang er nog tijd is.

IK lok en roep en IK laat overal heen een straal van Mijn Liefdelicht oplichten.

IK raak de mensenharten aan met deze straal om maar te bereiken dat zij zich bezinnen. Dat zij Mijn Woorden opnemen in hun harten, ze in het hart overwegen en dan hun levenswandel daar naar richten. IK wil slechts dat zij niet verloren gaan, weer voor eeuwig lange tijden.

En dat grote gevaar bestaat, want slechts weinig mensen hebben een levend geloof in MIJ wat hen zou beschermen voor de ondergang, wanneer het uur van het einde is gekomen. Daarom schenkt Mijn liefde deze laatste genadegave aan u mensen. U moet u slechts niet verweren als Mijn dienaren u Mijn Woord willen brengen. Luister naar hen en denk na zonder innerlijke weerstand over wat IK tot u spreek, en u kunt zich dan ook een geloof verwerven in uw GOD en Schepper, dat geen blind geloof is.

En u zult dan ook spoedig Mijn Liefde tot u bemerken. Want gedachten zullen in u boven komen die u niet verwerpt, omdat u inziet dat zij de waarheid zijn. Geef slechts uw innerlijke weerstand op en u bent gered voor tijd en eeuwigheid. Luister naar MIJ en de kracht van Mijn Woord zal zijn uitwerking op u niet missen, omdat het goddelijke Liefdekracht is die u door Mijn Woord bestraalt.

Het zijn geen holle mensenwoorden die u hoort, wanneer Mijn boden Mijn genadegaven tot u brengen. Want mensenwoorden zijn gemakkelijk te verwerpen. Goddelijke Woorden echter hebben invloed, aangenomen dat de wil van de mens zich niet verweert tegen deze invloed. Daarom verlang IK alleen van u dat u zich niet onwillig afkeert, maar er eens over nadenkt. En IK zal u waarlijk helpen de waarheid van Mijn Woord in te zien. Uw hart zal zich aangesproken voelen en uw denken zal zich langzamerhand naar MIJ toe wenden. Uw weerstand zal zwakker worden, en de Kracht van Mijn Woord begint op u in te werken.

Geef slechts uw weerstand op en waarlijk, IKZelf zal eenieder persoonlijk aannemen. IK zal hem Woorden geven van Liefde en Genade, Woorden van Troost, goede Raad en Wijsheid. Net zoals hij ze nodig heeft voor zijn ziel, opdat hij MIJ Zelf herkent in de woorden die Mijn boden hem brengen. Want waarlijk IK zeg u: Het is de tijd van het einde, en Mijn Liefde en barmhartigheid wordt u steeds weer opnieuw geschonken en wil u behoeden voor het lot van de hernieuwde kluistering, als het einde is gekomen.

En daarom giet IK Mijn genadegaven nog uit in rijke mate. En hem wien's hart niet geheel verhard is, zoek IK nog te winnen voor MIJ en Mijn rijk. Aan hem probeer IK MIJ te openbaren als een liefdevolle GOD en VADER van eeuwigheid, en hij zal waarlijk door de straal van MIJN Liefde geraakt worden. Hij zal MIJN Woord kunnen herkennen als de Stem van de VADER, DIE Zijn kind helpen wil. DIE het wil behoeden voor de afgrond en DIE het nog wil redden voordat het einde is gekomen.

AMEN

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:

Themaboekje Titel Downloaden
31 De geloofs strijd  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 82

 ePub
 Kindle
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften