7829 Het "werkzaam zijn van de GEEST" en de activiteiten van de geestenwereld

18. Feb. 1961: Boek 82

U wordt met de waarheid vertrouwd gemaakt, kunt u daar de betekenis van beseffen? Dat u hiervan verzekerd bent volledig in de waarheid vast te staan, omdat IK u Zelf onderricht? En als men u tegenwerpingen maakt dat u er niet zeker van bent dat IK het ben DIE tot u spreekt, laat u dan niet in de war brengen, want dan zou u anders alles kunnen verwerpen, ook het boek der boeken (de bijbel) dat Mijn duidelijke aanwijzing bevat over het "werkzaam zijn van Mijn GEEST".

De mensen zijn echter al zo ver van MIJ verwijderd, dat zij van een werkzaam zijn van Mijn GEEST in de mens niets meer weten. Zij zoeken weliswaar sporadisch ook de verbinding met het geestelijke rijk, maar zijn totaal onwetend dat zij zich daardoor in gevaar begeven mededelingen in ontvangst te nemen die niet overeenkomen met de waarheid, omdat zij te weinig weten over "de activiteiten van de geesten", die nog niet het lichtrijk zijn binnengegaan.

Zij brengen verbindingen tot stand met geestelijke gebieden, met de geestenwereld, die ook wel contact zoekt met de mensen - doch alleen maar om zichzelf te kunnen uiten, om hun verkeerd, verward denken op de mensen over te kunnen dragen zoals zij het op de aarde gedaan hebben, want zolang zij niet in de lichtwereld vertoeven denken ze niet juist. Ze zijn nog verduisterd van geest en kunnen de mensen alleen valse ideeën overdragen.

En de mensen hechten te veel waarde aan zulke mededelingen uit de geestenwereld. Maar de ware band met MIJ, die hun het toekomen van de waarheid garanderen zou, zoeken zij niet. "Mijn GEEST" zal u in de waarheid leiden. IKZelf wil u onderrichten en ofschoon IK door lichtboden tot u spreek, dan is dat toch hetzelfde, want van MIJ gaat de waarheid uit en wordt u door Mijn lichtboden gebracht, die nooit anders spreken kunnen en zullen zoals het Mijn Wil is, omdat zij de geestelijke leringen van MIJ aannemen die zij aan u doorgeven.

IKZelf onderricht u door de GEEST. Begrijp het mensen, dat GOD Zelf tot u spreekt en doe dat niet als iets onmogelijks af. Want u staat in rechtstreekse verbinding met MIJ omdat u Mijn schepselen, Mijn kinderen bent en eeuwig bij MIJ hoort. En de VADER zal steeds tot Zijn kinderen spreken als dezen het maar willen en de voorwaarden vervullen die IK daaraan verbonden heb - dat het kind de Stem van de VADER verneemt.

U moet geloven dat IK tot u spreek, u gereed maken als opnamevat voor de Stroom van Mijn GEEST - en dan innerlijk luisteren. Om te kunnen geloven moet u in de liefde leven en daardoor bereidt u zichzelf tot woning voor MIJ. IK kan dan bij u aanwezig zijn, en als u opmerkzaam luistert zult u MIJ vernemen. En wat IK u zeg is de waarheid, want de eeuwige WAARHEID Zelf spreekt tot u. ZE onderricht u en u zult ook alles vernemen wat nodig is voor het heil van uw ziel.

Hebt u daar echter de stemmen uit de geestenwereld voor nodig? Laat u ernstig waarschuwen, mededelingen als waar aan te nemen die niet door de "werkzaamheid van Mijn GEEST" tot u zijn gekomen. Houd u ver van hen die voorgeven dat zij in verbinding staan met de geestenwereld. Zij zijn een gevaar voor u, want zij verwarren uw gedachten en houden u weg van de zuivere waarheid. Wel kunnen soms mensen wier zielen al uitgerijpt zijn, geestelijk in deze gebieden een blik werpen en hun invloed op de zielen der duisternis uitoefenen; maar nooit zullen mensen op aarde iets winnen als zij contact zoeken met gindse wereld, waar geen licht is. En daarom moeten zij zo'n omgang met de geestenwereld mijden, want ook deze omgang is een middel van de tegenstander in de eindtijd om de gedachten van de mensen in verwarring te brengen, zodat de mensen ook geen begrip voor het "werkzaam zijn van Mijn GEEST" kunnen opbrengen en afwijzend tegenover de waarheid staan of haar minder aandacht schenken dan andere mededelingen - en aan een genadegave van de hoogste waarde voorbijgaan.

De waarheid gaat van MIJ uit en u, mensen zult haar ontvangen als u deze waarheid begeert. Neemt u echter genoegen met mededelingen die hun oorsprong niet uit MIJ hebben, schenkt u aandacht aan zulke mededelingen, dan begeert u de waarheid niet en deze zal ook nooit in uw bezit komen. Waar echter Mijn GEEST werkt daar is de waarheid. Want IK kan alleen werken, waar de voorwaarden aanwezig zijn, dan houd IK elke dwaling op een afstand, want deze macht staat MIJ waarlijk ter beschikking.

IK wil dat de waarheid naar de aarde gebracht wordt en IK heb de macht Mijn Wil uit te voeren, want u, mensen doolt rond in dwaling en bent daarom in groot gevaar. U, mensen kunt alleen maar door de waarheid zalig worden en moet deze ernstig van MIJ afsmeken. Dan echter kunt u er ook zeker van zijn dat u haar zult ontvangen, dat IKZelf u leer zoals IK het beloofd heb.

AMEN

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:

Themaboekje Titel Downloaden
22 DE INNERLIJKE STEM  ePub PDF Kindle
80 God zet dwaalleren en misvattingen recht – Deel 4  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 82

 ePub
 Kindle
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften