6054 Het lot in het hiernamaals beantwoordt aan het denken en streven op aarde

16. Sep. 1954: Boek 65

Zoals uw denken en streven op deze aarde is, zo zal ook uw lot na uw lichamelijke dood in het rijk hierna zijn. Zoekt u het licht en de waarheid op deze aarde, dan zal ook ginds het licht u verwachten. Gaf u echter de voorkeur aan de duisternis omdat het aardse stof u de ogen verblindde, dan is uw verblijf daarginds ook in een donkere omgeving, in een sfeer waarin u zich ongelukkig voelt omdat het licht u ontbreekt. Maar u krijgt het loon dat u wenst.

Hier op aarde wordt u voortdurend in contact gebracht met het licht en wordt u de weg tot het eeuwige leven helder en klaar beschenen, zodat u die slechts behoeft in te slaan om na uw lichamelijke dood in het rijk van het licht aan te komen. Wanneer u echter het licht ontvlucht, wanneer u donkere wegen gaat, kunt u ook alleen maar in donkere gebieden terecht komen.

Dat u, mensen zich toch zo weinig bezig houdt met wat na uw dood met u geschiedt. U gooit deze gedachten, wanneer ze in u opkomen, van u af en richt uw ogen steeds weer op de wereld en op de materie ervan. Daar zij echter vergankelijk is kunt u er niets van meenemen in het rijk hierna. En als stoffelijke goederen uw enige rijkdom zijn op aarde, komt u in het rijk hierna arm en naakt aan.

Waarom verzamelt u op de aarde geen bezittingen die blijven bestaan, die u begeleiden op de weg in het rijk hierna? Waarom bent u alleen maar begerig naar de vergankelijke goederen van deze wereld? Steeds weer wordt u het resultaat van uw levenswandel onder ogen gebracht, u wordt opmerkzaam gemaakt op uw toestand na uw sterven op deze aarde. U schenkt heel weinig aandacht aan waarschuwingen en vermaningen, u leeft zonder last van uw geweten van de ene dag in de andere en toch kunt u morgen reeds opgeroepen worden om uw laatste gang te moeten gaan. En dan ontvangt u wat u hebt nagestreefd op aarde, licht of duisternis.

Er kan u niets anders gegeven worden dan wat u zich door uw aardse levenswandel verworven heeft. Maar zolang u op aarde leeft: denk aan de tijd na uw dood, denk aan uw ziel die onvergankelijk is en ook aan het lot in het hiernamaals dat u haar op aarde bereidt. Streef op aarde naar het licht en bezorg uw ziel de zaligheid in het geestelijke rijk.

AMEN

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:

Themaboekje Titel Downloaden
12 De ziel in het hiernamaals Deel 1  ePub PDF Kindle
72 Wij zijn slechts gasten op deze aarde  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 65

 ePub
 Kindle
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften