6025 Barmhartigheid - Verhard uw harten niet

16. Aug. 1954: Boek 65

Wat u wilt dat de mensen voor u zullen doen, doe dat ook voor hen. Verplaats u steeds in de situatie van de medemens die in nood is en denk eraan hoe dankbaar u zou zijn, wanneer u uit deze nood zou worden geholpen en handel dan zoals u bij machte bent en het zal juist zijn voor Mijn ogen. Maar laat de nood van uw broeder u koud, dan is uw hart al verhard en dan zal het u moeilijk vallen toegang tot het hemelrijk te krijgen, want dan bent u zonder liefde, dan vervult u Mijn geboden niet en kan uw ziel niet rijp worden. De verandering in uw wezen vindt geen doorgang , die echter zin en doel is van uw aardse leven.

De nood van de medemens kan ook wel zijn eigen schuld zijn en toch moet u hem helpen, want ook uzelf zult in zonde kunnen vallen en daardoor in nood geraken en u zult ook aanspraak maken op Mijn Liefde en Barmhartigheid aangezien u zich ongelukkig voelt. Wanneer uw hart verhard is, wanneer u onverschillig voorbijgaat aan een mens die in nood is, verplaats u dan in gedachten in dezelfde noodsituatie - en het ijs zal smelten, er zal een golf van erbarming over u vloeien als u tenminste nog in staat bent te veranderen. Want weet dat u allen in dezelfde noodsituatie zult kunnen belanden, weet dat u uw noodlot niet zelf bepaalt en dat u daarom niets van u zult kunnen afwenden wat IK over u wil laten komen met het doel u op te voeden.

Wat vandaag uw naasten overkomt, kan morgen al uw eigen lot zijn en dan verwacht u hulp, schenk die dan ook uw naaste en u zult daar goed aan doen. Denk niet eigengereid, voel u niet verheven en kijk niet op uw medemensen neer, omdat u aards in beter doen bent of schijnbaar het noodlot beter de baas kunt. Want dat brengt MIJ ertoe u in dezelfde omstandigheden te laten belanden, opdat u voelt wat u tevoren niet wilde begrijpen. Verhard uw harten niet - laat u veeleer treffen door elke nood en tracht hulp te bieden. Want u geeft, en ontvangt rijkelijk terug wat u hebt uitgedeeld. En u wint de harten van hen die geschenken hebben ontvangen en dit is uw grootste winst, dat goede gedachten u navolgen, dat er in liefde aan u gedacht wordt, wat uw ziel als kracht ervaart om zelf rijp te worden.

En denk steeds aan Mijn Woorden: "Wat u aan de geringste van uw broeders doet, hebt u aan MIJ gedaan" Dan zal het u makkelijk vallen nood te lenigen. En als u GOD nu boven alles liefhebt, zult u ook uw naaste niet de liefde ontzeggen - en u zult Mijn geboden nakomen en uw ziel zal rijp worden.

AMEN

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:

Themaboekje Titel Downloaden
55 De acht zaligheden  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 65

 ePub
 Kindle
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften