3209 RAZVOJ DOGAĐAJA PRED KRAJ

2.kolovoza.1944: Knjiga 42

Ne bi bilo blagotvorno precizirati čovječanstvu vrijeme duhovnog preokreta, pošto je precizno znanje o tome suzbijanje slobodne volje, jer čovjek bi se onda u određeno vrijeme osjećao prisiljen promijeniti svoj životni stil.

Božja volja međutim nije da čovjek bude unaprijed upoznat sa znanjem o tome kada će doći dan i sat Njegovog suda – oni jedino trebaju znati da je kraj blizu, i prepoznati kraj po znakovima vremena. Ali tamo gdje ga ljudi od vjere pitaju za razjašnjenje, On će im odgovoriti na način koji će ponajbolje služiti dobru njihovih duša.

Sudnjem danu prethodi posljednje vrijeme, a ovo potonje je obilježeno vjerskim sukobom izuzetne surovosti. Stoga čim se ovaj sukob bude vodio otvoreno, čim je sva tajnost ostavljena po strani i ljudi se okrutno suprostavljaju svakom duhovnom nastojanju; čim se budu izdavale naredbe i odredbe koje zabranjuju ljudima svako duhovno stremljenje, čim se više ne vrši ni jedna od Božanskih zapovijedi; čim krene progon protiv svih vjernika i kada im više nikakva prava ne budu dozvoljena, zadnja faza posljednjih vremena je došla, i posljednji sud se može očekivati svakog dana ili sata.

Međutim, prije nego se razbukta ovaj vjerski sukob, čovječanstvo će se (pro)naći u duhovnom i prirodnom kaosu, i nazadovanje u svakom pogledu će svugdje biti očigledno. Ljudi koji su pod Sotoninom vlašću će inicirati to nazadovanje; on će se ukazati u zemaljskom uništenju i razaranju, u odredbama koje su lišene ljubavi, u griješnom načinu života, u pobuni i buntovništvu protiv vladara i okrutnomj supresiji od strane potonjih; u ograničavanju slobode i zaobilaženju pravde i pravednosti.

Ovi uvjeti će međutim slijediti nakon velikog zemljotresa koji će se dogoditi Božjom voljom, da bi se priveo kraju sukob među narodima kojeg ljudska volja ne uspijeva završiti. Za one ljude koji će biti pogođeni zemljotresom to će značiti promjenu uobičajenog načina života, vrijeme najvećih gubitaka i teških životnih uvjeta.

To vrijeme će, u početku, uistinu biti pogodno za brže širenje Božje Riječi, ali ono neće predstavljati zamah prema gore za crkvenu hijerarhiju, pošto će ljudi biti gorljivo angažirani u poboljšanju svojih životnih uvjeta, i to stremljenje neće biti kompatibilno sa duhovnim nastojanjem – sa vjerom u Autoritet kojem moraju polagati račune, i sa Božanskim zapovijedima koje zahtjevaju ljubav. I stoga sve što spriječava ponovno uspostavljanje prijašnjeg životnog standarda, biva napadnuto, i vjerski sukob se prema tome začinje ne zadugo nakon Božje intervencije, koja će usmjeriti globalna zbivanja u jednom novom pravcu. Događaji će se brzo izmjenjivati pošto čovjekov nizak duhovni stupanj razvoja to ubrzava, a nisku duhovnost je moguće prepoznati po djelima ljudi koja su lišena ljubavi, po njihovom razmišljanju, koje svjedoči o najdubljoj izopačenosti, i koje priprema djela koja se moraju nazvati sotonskim.

I po tome ćete vi ljudi prepoznati vrijeme kada treba očekivati Božju intervenciju. Vi ćete u samim globalnim zbivanjima imati sat, percipirat ćete u djelima na koja su ljudi sposobni da su se oni u potpunosti udaljili od Boga, i to će nedvosmisleno poricati stajalište da se od ovog čovječanstva može očekivati duhovna renesansa.

Oni ljudi koji imaju vjeru u Boga će zaista osnažiti svoju unutarnju vezu sa Njime, oni će uistinu biti 'Njegova Crkva', koja će se očuvati usred bijede i nevolje, ali ovakvih će biti samo šačica. Svijet međutim negira Boga, i želi zlo te se bori protiv svega što stoji za Boga. I ta duhovna bijeda je indikativna kraju.

Obratite stoga pažnju na znakove vremena, obratite pažnju na ljudsko ponašanje, njihovo otpadništvo i njihovo naginjanje ka svijetu, kako ljudi strpljivo stoje pod Sotoninim utjecajem, kako su u njegovim okovima i kako čine sve što je protiv Božjih zapovijedi; kako im više ništa nije sveto, niti život bližnjih, niti njihova dobra i imovina; kako laž slavi pobjedu, i kako se pljuje na istinu. Onda znajte da kraj nije daleko, onda ćete biti u stanju slijediti događaje kako su vam obznanjeni, jer sve će se dogoditi u generaciji jednog čovjeka, koji tako reći ubrzava raspadanje, koji prihvaća destruktivni princip, koji prema tome nije konstruktivno već destruktivno angažiran. I sa krajem ovog čovjeka je došao i kraj svijeta, tj. kraj Zemlje u njezinom sadašnjem obliku, zajedno sa krajem onih ljudi koji tu Zemlju trenutno nastanjuju, koji su zajahali na Božje pripadnike.

Prema tome vi znate da nema puno vremena, da sada nije odobren dugačak termin, da ćete se ubrzo suočiti sa krajem. Vi se stoga morate pripremiti; morate živjeti kao da je svaki dan posljednji, pošto ne znate kada ćete biti pozvani u onostrano Kraljevstvo, ili da li ćete živjeti da vidite kraj Zemlje. Ali ako ste potrebni kao borci za Boga u vremenu sukoba pred kraj, Bog će ispravno voditi vaše razmišljanje i vi ćete razaznati kada je došlo vrijeme – vrijeme Božanske intervencije kroz oslobađanje prirodnih sila, vrijeme vjerskog sukoba, i posljednjeg suda. Božja je volja da uzbunite čovječanstvo, i stoga će On prosvjetliti vaš duh i voditi vaše razmišljanje na takav način da ćete opažati ispravno, i objaviti i prenijeti vašem bližnjem ono što je ispravno uočeno.

AMEN

Translated by: Lorens Novosel

Ova Objava nije korištena u nijednoj tematskoj knjizi.

Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu _book
 ePub  
 Kindle  
  Više preuzimanja

Ova Objava
Slušanje
preuzmi kao MP3
Prikaz ispisa
 Rukopisi

Translations