0242 BOŽANSKA ISTINA.... NAUKA....

30.prosinca.1937: Knjiga 5/6

Prihvatite što vam je ponuđeno, prepoznajte Božju volju i budite pažljivi da nikada ne izgubite vaše povjerenje u Gospoda.... vašu Ljubav za Spasitelja i Njegovu Božansku milost. Prepirke u svezi Božanske Istine će biti beskrajne i onaj koji ne žudi Božansko znanje ili pretpostavlja da on može razotkriti veliku tajnu svojim snagama i svojom pameću će uvijek biti gubitnik.... Ako će on biti uspješan on mora Boga zaklinjati za prosvjetljenje i ono će mu zasigurno biti podareno. Ljudsko biće može istraživati zemaljske teme, ipak bez obzira koliko puno on postigne, on se i dalje neće približiti ni blizu Božanskoj Istini, jer jedno je u cjelosti razdvojeno od drugoga.... Ona je jedino dostupna onome čije se srce razdvoji od svega što je zemaljske prirode.... koji ne uzima u obzir ništa drugo kao vrijedno stremljenja osim prihvaćanje Božanskih Istina. Sve na Zemlji će izgledati udaljeno i nestvarno za njega, i on će tražiti pun čežnje za dubinom Božanske Istine i biti će mu neprestano dopušteno primiti ju iz Očeve ruke, ali jedino ako okrene njegovo srce jedino ka Ocu.... Toliko mnogo pokušaja je već bilo učinjeno da bi se prodrlo u ovaj predio.... a ipak, ako bi samo oni sa velikim znanjem na njihovom raspolaganju bili uspješni.... ako bi oni jedini imali ključ Istine u njihovim rukama poradi njihova znanja.... to ne bi koristilo čovječanstvu.... Bog je pripremio Njegovo kraljevstvo za sve ljude, i kada Gospod ne bi sudio srca zemaljske djece nego namjesto toga jedino njihovo znanje, jedva bi sićušni dio zadobio Njegovo kraljevstvo.... I ako je Gospod Bog odredio da svi oni dobre volje mogu zadobiti Njegovo Kraljevstvo, onda je vama, naposlijetku, ponuđeno daleko više nego da jedino služite naukama na Zemlji.... Svi vi ste stremitelji, i odgovornost leži u cjelosti na vama po pitanju toga da li ćete doseći Oca.... doista, nauka je više vjerojatno prepreka za blaženstvo.... Na Zemlji vas ona čini velikima i moćnima, ipak često vrlo neprikladnima da kontaktirate Gospoda kao mali i ponizan čovjek.... a kako možete ući u Očevo kraljevstvo bez Njegove pomoći?.... Vi se uvijek jedino fokusirate na jedan cilj razjašnjavanja prirode Stvaranja.... vi želite dokučiti ono što vam je zatvoreno i obavijestiti ljudsku rasu o tome.... premda vi sami imate toliko malo znanja, budući da vi još niste razumjeli najjednostavnije činjenice.... da ste vi slabi, ako vam Gospod ne pomogne.... da vi nećete nikada razumjeti značenje i svrhu svemira sa vašim vlastitim naporom.... Vi se jedino možete približiti istinitom znanju kad ste pronašli stazu do Boga.... I onda ćete se radosno odreći sveg ugleda na Zemlji, jer onda ćete znati da je svo stremljenje za zemaljskim stvarima bezvrijedno.... i da vas svo zemaljsko znanje neće približiti vječnoj Istini, jer Bog ovu razdjeljuje jedino onima koji duboko u njihovim srcima žude ugledati i doživjeti Boga.... Volja da se dohvati Boga vas uzdiže daleko iznad sve nauke.... Gdje se drugi cijelog života naprežu riješiti tajne Stvaranja, vi ćete to često primiti preko noći.... pod uvjetom da imate žudnju i dozvolite sebi biti podučeni od strane Božanskog Učitelja.

AMEN

Translated by: Lorens Novosel

Ova Objava nije korištena u nijednoj tematskoj knjizi.

Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu _book
 ePub  
 Kindle  
  Više preuzimanja

Ova Objava
Slušanje
preuzmi kao MP3
Prikaz ispisa
 Rukopisi

Translations