8624 Distrugerea Pământului este rezultatul unor experimente....

septembrie 23, 1963: Carte 90

Ultima lucrare de distrugere a acestui Pământ este realizată chiar de către voi, oamenii. Și nu vă împiedic, pentru că Îmi amintesc și de spiritualul, care este eliberat de materie prin această lucrare de distrugere și care își poate continua din nou cursul de dezvoltare într-o formă nouă pe Noul Pământ. Vi s-a spus deja acest lucru de multe ori și totuși credința voastră în el este foarte scăzută, deoarece întregul eveniment este pur și simplu de neconceput pentru voi. Dar ea constituie încheierea unei perioade de dezvoltare care inițiază apoi o nouă perioadă, astfel încât lucrarea de întoarcere să se desfășoare din nou în ordinea legală și să se înregistreze din nou un succes care nu mai era vizibil înainte de distrugerea Vechiului Pământ. Adversarul Meu își desfășoară ultima sa lucrare satanică determinând oamenii să facă ceea ce el însuși nu are puterea să facă: Să distrugă operele de creație.... crezând că astfel va elibera spiritualul legat și îl va aduce în puterea sa. El îi determină pe oameni să facă tot felul de experimente care, totuși, eșuează din cauza ignoranței oamenilor și declanșează un efect devastator. Pentru că oamenii îndrăznesc să facă experimente fără să fi cercetat rezultatul lor.... declanșează forțe pe care nu le pot controla și astfel sunt condamnați. Și odată cu ele, lucrarea de creație a Pământului va fi expusă și ea la cele mai mari distrugeri.... Întreaga suprafață a Pământului va fi total schimbată, toate lucrările de creație de pe Pământ vor cădea pradă distrugerii, efectele vor pătrunde în interiorul Pământului și astfel putem vorbi de o distrugere de cea mai mare amploare, pe care, desigur, oamenii înșiși nu o vor mai putea urmări, cu excepția unei turme mici pe care o voi îndepărta de pe Pământ și o voi conduce mai înainte într-o zonă de pace. Eu Însumi nu aș îngădui niciodată o astfel de distrugere, dacă nu aș obține prin ea și noi oportunități de mântuire pentru spiritualul încă legat, care a lâncezit în materia cea mai dură pentru o perioadă infinit de lungă.... Cu toate acestea, dezvoltarea ulterioară ar fi posibilă și pentru această substanță spirituală dacă oamenii nu ar răsturna ordinea legală și și-ar îndeplini doar sarcina de slujire pe Pământ..... Dar oamenii nu mai trăiesc în ordinea divină și, prin aceasta, adversarul Meu are o mare influență asupra lor și îi împinge să înceapă ceva din care speră să câștige, din care speră o întoarcere la el a celor legați spiritual. Și nu Mă împotrivesc, pentru că rămâne la libera voință a ființei umane dacă pune în aplicare ceea ce adversarul Meu vrea să-l determine să facă.... Cu toate acestea, indiferent de ceea ce fac oamenii, voi ști întotdeauna cum să folosesc corect efectul acțiunilor lor. Pentru că lumea întunecată este într-adevăr supusă și ea Mie și puterii Mele și trebuie să Mă slujească și, ca să spunem așa, să participe la lucrarea Mea de întoarcere, chiar dacă în mod inconștient. Dar am știut din veșnicie despre direcția voinței oamenilor și de aceea am putut să-Mi construiesc planul de mântuire pe această voință..... Știu când a sosit momentul în care progresul spiritual pe Pământ nu mai poate fi așteptat.... Știu, de asemenea, când a sosit timpul ca substanțele spirituale încă legate să devină libere și, prin urmare, nu Mă opun acțiunilor oamenilor atunci când aceștia inițiază o imensă lucrare de distrugere prin voința lor greșit direcționată, care se îndreaptă spre adversarul Meu, iar ființa umană este o unealtă voluntară pentru el. Pentru că el însuși nu poate distruge nicio operă a creației, nu poate dizolva nicio materie și toate substanțele spirituale sunt dincolo de puterea sa. De aceea el caută să o recâștige, iar oamenii sunt robiți de el, încât ei înșiși contribuie la dizolvarea materiei.... la început prin nenumărate încercări care, însă, capătă apoi proporții pe care materia nu le mai poate suporta.... Cu toate acestea, permit ca cei legați spiritual să se elibereze, chiar dacă în detrimentul întregii rase umane, care a ajuns ea însăși la un nivel spiritual scăzut care necesită o nouă izgonire în materie.... Și tot ceea ce întreprinde potrivnicul Meu și poporul care-i este rob.... în cele din urmă va servi din nou la dezvoltarea ascendentă a substanței spirituale, care într-o zi va atinge perfecțiunea. Și, prin urmare, planul Meu de Mântuire va fi, de asemenea, pus în aplicare așa cum este proclamat în Cuvânt și Scriptură.....

Amin

Translated by: Ion Chincea

Această comunicare este menționată în următoarele caiete tematice:
Caiet tematic Titlu Descarcă
43 Transformarea Pământului ePub   PDF   Kindle  
51 Așa se va întâmpla ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Oferte de descărcare pentru cartea _book
 ePub  
 Kindle  
  Alte descărcări

Această comunicare
Ascultă
Descarcă ca și MP3
Vizualizare imprimare
 Scrieri de mână

Translations