4029 Antihrist - Salvatorul?. Măsuri împotriva a tot ce este spiritual

aprilie 24, 1947: Carte 49

Acesta este spiritul lui Antihrist, care, deși se apropie de oameni sub pretextul salvatorului, este însă complet îndepărtat de voința divină, în măsura în care nu recunoaște un Dumnezeu al iubirii, așa cum respinge tot ceea ce este spiritual ca fiind supranatural, cu aceasta nedemonstrabil, deci inexistent. Și natura lui Hristos îi va fi de asemenea atât de străină încât nu este capabil să creadă în actul mântuirii și în misiunea Sa pe pământ și, prin urmare, caută să-L prezinte doar ca pe o figură fantezistă și ia toate măsurile de precauție pentru a elimina această figură din inimile oamenilor.

Propria sa natură nu corespunde naturii lui Hristos și, prin urmare, este de înțeles că Îl consideră un dușman spiritual și luptă împotriva Lui. Antihristul de așteptat este o personalitate care iese din cadrul firescului; este un om extraordinar de talentat, a cărui forță deosebita se află în securitatea mondială, în atitudinea sa față de cei care poartă responsabilitatea pentru binele poporului. Și de aceea el va putea înregistra succes, i se va acorda autoritatea la care aspiră, se va presupune că se pot aștepta schimbări radicale prin el pentru binele publicului larg. Și toți îl vor recunoaște; el va profita de această poziție privilegiată pentru a lua măsuri de orice fel. În special, însă, va interveni împotriva spiritului supranatural, împotriva tuturor legăturilor religioase, precum și împotriva bisericilor sau curentelor spirituale care îl au ca idee de bază pe Iisus Hristos și învățăturile Sale. Pentru că el va prezenta iubirea aproapelui ca pe o stare de slăbiciune care trebuie combătută în orice situație. Și cine se va alătura eforturilor sale, acela va fi considerat antihrist, va fi considerat potrivnic lui Dumnezeu și se va dovedi, de asemenea, lipsit de dragoste față de aproapele său și, prin urmare, va merge în orbire spirituală, deoarece aparține împărăției lui Satan.

Dar, ca stăpân peste mulți, Antihristul va incita la o mare revoltă prin măsurile sale, care sunt lipsite de orice umanitate și care au ca scop doar să aducă ură și discordie între oameni, să înăbușe dragostea și să se afunde în cea mai mare sărăcie spirituală. Și atunci contra-acțiunea lui Dumnezeu este de maximă urgență, iar acest lucru explică activitatea evidentă a lui Dumnezeu prin intermediul slujitorilor Săi de pe pământ, pentru că și El trebuie să fie recunoscut pe pământ de către cei care fac parte din tabăra Sa, trebuie să lucreze la fel de extraordinar, astfel încât El să nu poată fi respins, ci trebuie să fie recunoscut, dacă oamenii sunt dispuși să urmeze calea cea bună și să se îndrepte, conștient sau inconștient, către Creatorul cerului și al pământului, cerând ajutor de la El în nevoie spirituală. Și atunci, lupta dintre bine și rău este deosebit de aprigă, pentru că ceasul sfârșitului se apropie tot mai mult și separarea spiritelor trebuie să aibă loc până în ziua judecății. Iar această separare poate avea loc doar atunci când oamenii sunt puși serios în fața alegerii de a-L recunoaște pe Dumnezeu sau de a-L nega. Această întrebare îi va forța să ia o decizie, iar pentru ca aceasta să devină acută, adversarul lui Dumnezeu va apărea, evident, influențându-și emisarii de pe pământ să ia și să aplice măsuri care trădează o gândire ostilă față de Dumnezeu.

Și astfel începe ultima bătălie de pe acest pământ - bătălia credinței, bătălia împotriva lui Hristos, care are drept consecință, că oamenii decid acum pentru sau împotriva Lui. Și apoi vine judecata, pentru că, prin liberul arbitru, ei se întorc la Dumnezeu sau se îndepărtează, iar pentru liberul arbitru ei trebuie să răspundă. Această bătălie este inevitabilă, deoarece scoate la iveală în mod clar natura Anticristului, așa cum întreaga omenire poate să-și da seama de gândurile și acțiunile celui care apare sub masca unui salvator pentru a-și duce la îndeplinire planurile sale rușinoase, care luptă în mod deschis împotriva lui Dumnezeu și care, pentru aceasta, va fi legat în interiorul Pământ pentru o lungă perioadă de timp, de unde nu se poate elibera până când nu este ajutat din nou de oameni care slăbesc cătușele lui Satana prin falsa lor iubire pentru materie. Dar Iisus Hristos nu va putea fi niciodată înlăturat, El va rămâne victorios în ziua judecății, iar învățătura Sa va umple toate inimile, iar adepții Săi o vor lua cu ei când vor fi răpiți, și astfel va fi susținută și pe noul pământ ca o cunoaștere spirituală, va fi trăită, iar oamenii vor sta în cea mai înaltă cunoaștere și vor străluci în cea mai profundă dragoste pentru Dumnezeu. Și nu mai poate fi niciodată înlăturată de adversarul lui Dumnezeu, pentru că toată puterea i-a fost luată de mult timp.

Amin

Translated by: Ion Chincea

Această comunicare este menționată în următorul caiet tematic:
Caiet tematic Titlu Descarcă
40 Antihristul ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Oferte de descărcare pentru cartea _book
 ePub  
 Kindle  
  Alte descărcări

Această comunicare
Ascultă
Descarcă ca și MP3
Vizualizare imprimare
 Scrieri de mână

Translations