5322 POSLJEDICE ZLOBNOSTI/OKRUTNOSTI U ONOSTRANOM....

23.veljače.1952: Knjiga 59

Okrutnost ima dalekosežne posljedice na Zemlji baš kao i u onostranom. Jer ona okružuje dušu sa najgušćim od svih pokrova, tako da ju ni jedna zraka svjetla ne može prožeti/probiti i ona zauvijek ostaje u tami. Svjetlo je svugdje, ipak gdje ono ne može prožeti/probiti ljudsku dušu tamo je tama. Ljubav, međutim, isijava svjetlo i osvjetljava dušu iznutra, pokrovi se razlažu, i onda svjetlo izvani može primjeniti utjecaj.... duša postaje prosvjetljena.... Time, na Zemlji ‘prosvjetljenje’ označava znanje o vječnoj istini, o značenju i svrsi zemaljskog života i uvijek-rastuću ljubav spram Boga.... Ali u kraljevstvu onostranog je primanje svjetla osigurano duši koja na Zemlji postane prosvjetljena kroz ljubav.... Tama je zauvijek nestala, sve je razotkriveno duši, za dušu više ne postoji nikakve dvojbe/neizvjesnosti, ništa nije neshvatljivo ili nemoguće, jer ona je zbog ljubavi sama postala puna svjetla i snage....

Okrutnost/zlobnost je iz tog razloga dušina vječna propast, jer duša koja i dalje vene u vrlo dubokoj tami je bijedna/mizerna. Ona je postala žrtva onog koji je sam lišen ljubavi i također želi pripremiti to stanje za duše koje sebi dozvole da on utječe na njih, koje su pune sebične ljubavi i jedino uvijek neljubazno tretiraju njihova bližnja ljudska bića, pošto su zavedeni od strane Sotone, jer on želi prenijeti svoje vlastite osjećaje na ljude kako bi ih porobio. Okrutnost je smrt duše.... ona truje ljudske misli, tako da su rezultati razmišljanja laži i neprijateljstvo koji proizvode djela mržnje i, zauzvrat, rezultirat će ponovno u zloći. A ne može niti biti drugačije, jer gdje je ljubav tamo je Bog.... gdje okrutnost i mržnja sebe otkrivaju tamo je Sotona. I on vlada, tako da on doista može biti smatran za najvećeg neprijatelja duše, koji ne samo da progoni i pokušava zadobiti ljude na Zemlji, već sa povećanom zlobom djeluje i pokušava utjecati na duše u onostranom kako bi ubrzao otvrdnjivanje njihovih srdaca i povukao ih dublje u bezdan.

A pošto bezobzirnost/nemilosrđe ima tako zastrašujući učinak u onostranom može mu se jedino suprotstaviti sa ljubavlju.... dušama u onostranom treba biti pruženo jako puno ljubavi, koja vrši utjecaj na bolesnu dušu poput medicine kojom se može izliječiti ako im ljudi ne prestanu davati ljubav.... Čak se najtvrdoglavije duše tame mogu promijeniti pomoću zraka ljubavi, nevoljno napočetku, ipak jednom kada osjete blaženo olakšanje one ga se više neće odreći.... Ljubav je najučinkovitije oružje protiv protivnika [[Sotone]] koji ju ne može trpjeti/izdržati, koji bježi i prema tome će radije ispustiti svoje žrtve nego sebi dozvoliti da ga dotaknu zrake ljubavi. Iz tog razloga se trebate boriti protiv okrutnosti i znati da će voditi u propast, dok će djela ljubavi otvoriti za vas kraljevstvo svjetla, i sa ljubavlju možete također pomoći da svjetlo zadobiju oni koji i dalje venu u tami kao rezultat njihovog bezobzirnog i okrutnog načina života na Zemlji. Jedino ljubav im može pomoći i otpustiti njihova ograničenja, jedino ljubav može svih vas učiniti blaženo sretnima.

AMEN

Translated by: Lorens Novosel

Ova je Objava korištena u sljedećoj tematskoj knjizi:
Tematska knjiga Naslov Preuzimanje
8 Snaga i učinak ljudskih molitvi za neiskupljene duše u onostranom ePub   PDF   Kindle  

Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu _book
 ePub  
 Kindle  
  Više preuzimanja

Ova Objava
Slušanje
preuzmi kao MP3
Prikaz ispisa
 Rukopisi

Translations